سهم هر استان از رشد بارندگی ها

لرستان، پر بارش ترین استان کشور شد

تهران- ایرنا- میزان بارش سال آبی جاری ( از مهر گذشته تا 20 اردیبهشت) در 31 استان کشور افزایش یافت این میزان در استان لرستان با هزار و 148 میلیمتر بیشتر از بقیه بود و البته در استان سیستان و بلوچستان فقط 92 میلیمتر بارش ثبت شد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، دفتر مطالعات پایه آب ایران، زمان سال آبی را از مهر هرسال تا شهریور سال بعد اعلام کرده است.
براساس تازه ترین گزارش این دفتر، استان لرستان در سال آبی جاری در حالی رکورددار پربارش ترین استان کشور با بارش هزار و 148 میلی متری است که این استان در سال آبی پارسال فقط 501 میلی متر بارش را تجربه کرده بود.
میزان بارش های استان لرستان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی 129.1 درصدی برخودار شد و نسبت به متوسط بارش های درازمدت (50ساله) با بارش 526 میلی متری رشدی 118.3 درصدی را تجربه کرد.
استان لرستان تا 30 فروردین امسال هزار و 111 میلیمتر بارندگی داشت.
گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران بیانگر آن است که استان سیستان و بلوچستان در سال آبی جاری با بارش 92 میلیمتری کم بارش ترین استان کشور بوده است. البته میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال که 28.7 میلیمتر بود، از رشد 220.6 درصدی برخودار شد.
استان کهگیلویه و بویراحمد در سال آبی جاری با بارش 1011.9 میلیمتری مقام دوم استان های پر بارش را کسب کرد، میزان بارش های این استان در سال آبی گذشته 299.8 میلیمتر گزارش شده بود که نسبت به دوره مشابه در سال آبی جاری رشد 237.5 درصدی را ثبت کرد.
استان چهارمحال و بختیاری در سال آبی جاری با 971 میلیمتر بارش در جایگاه سوم استان های پربارش قرار گرفت و میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (382 میلیمتر) از رشدی 154.2 درصدی برخوردار شد.
این استان سی فروردین ماه 958 میلیمتر بارش دریافت کرده بود.

* بارندگی در استان های شمالی و غربی
میزان بارش ها در استان گیلان در سال آبی جاری به 964 میلیمتر رسید و میزان بارش های این استان در سال آبی پارسال با بارش 589.2 میلیمتر از رشدی 63.6 درصدی برخودار شد.
براساس این گزارش استان ایلام در سال آبی جاری بارش 887.4 میلیمتری را تجربه کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال (393.4 میلیمتر) رشد 125.6 درصدی را ثبت کرد.
استان کرمانشاه در سال آبی جاری بارشی 756.7میلیمتری را تجربه کرد، میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (468.1) 61.7درصدی بیشتر شد.
براساس گزارش دفترمطالعات پایه منابع آب ایران، استان گلستان در سال آبی جاری بارش 662.1 میلیمتری را تجربه کرد؛ در حالی که پارسال میزان بارش های آن به 365.4 میلیمتر رسیده بود با این حساب میزان بارش های این استان از رشدی 81.2 درصدی برخوردار شد.
میزان بارش ها در استان کردستان به 651.2میلیمتر رسید؛ در حالی که میزان بارش های آن در سال آبی پارسال 468.2 میلی متر بود با این میزان بارندگی در این استان 39.1 درصد رشد کرد.
در استان مازندران نیز میزان بارش ها به 629 میلیمتر بالغ شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (415.2 میلی متر) از رشدی 51.5 درصدی برخوردار بود.
میزان بارش های استان همدان نیز به 598.1 میلیمتر رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال (247.1) 72.3 درصد افزایش یافت.
استان خوزستان در حالی در سال آبی جاری بارش هایی به میزان 573 میلیمتر را پشت سر نهاد که رقم بارش های آن در سال آبی پارسال به عدد 209 میلیمتر می رسد و رشدی 174.2 درصدی داشت.

* بارش های مرکز ایران
براساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، استان البرز در سال آبی جاری 574.3 میلیمتر بارش داشت که نسبت به مدت مشابه پارسال که 295.2 میلیمتر بود، 94.5 درصد رشد کرد.
استان آذربایجان غربی در سال آبی جاری 488 میلیمتر بارش داشت. این استان در سال آبی گذشته 350.4 میلیمتر بارش را تجربه کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 65 درصد بیشتر شد و نیز در قیاس با متوسط بارش های درازمدت (303.6 میلیمتر) رشد 60.7 درصدی را ثبت کرد.
میزان بارش ها در استان مرکزی نیز در حالی به 471.7 میلیمتر رسید که این استان پارسال بارشی 193.5 میلیمتری را پشت سر نهاد و درصد اختلاف دو سال این استان به 143.8 درصد رسید.
دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان قزوین در سال آبی را 425.4 میلیمتر گزارش کرده است. پارسال این استان 259.2 میلیمتر بارش داشت و میزان بارش های آن امسال نسبت به پارسال از رشدی 64.1 درصدی برخوردار شد.
میزان بارش های استان زنجان نیز به 402.3 میلیمتر رسید. این استان پارسال بارش های 263.7 میلیمتری را تجربه کرد که بارش های امسال آن رشدی برابر با 52.6 درصدی دارد.

* رشد بارندگی در تهران
استان تهران در سال آبی جاری 369.5 میلیمتر بارش را تجربه کرده درحالی که میزان بارش های آن نسبت به مدت مشابه پارسال (197.4 میلیمتر) رشدی 87.2 درصدی را تجربه کرده است.
استان فارس نیز بارش های 363.9 میلیمتری داشت؛ در حالی که این میزان نسبت به دوره مشابه پارسال (129 میلیمتر) 182.1 درصد رشد کرد.

* دیگر استان ها به ترتیب میزان بارش
بر اساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان خراسان شمالی در سال آبی جاری به 356.9 میلیمتر رسید در حالی که این استان پارسال 138.1 میلیمتر بارش را تجربه کرده بود. تفاوت بارش های 2 سال این استان 158.4 درصد است.
استان آذربایجان شرقی در سال آبی جاری 345.3 میلیمتر بارش داشت که نسبت به دوره مشابه پارسال (296.5) از رشدی 16.5 درصدی برخوردار شد.
استان بوشهر نیز 303.4 میلیمتر بارندگی را تجربه کرد؛ در حالی که میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (104.7 میلیمتر) رشد 189.8 درصدی را ثبت کرد.
استان خراسان رضوی در سال آبی جاری 258.8 میلیمتر بارندگی داشت. این استان پارسال در مدت مشابه 95.2 میلیمتر بارندگی را به خود دید و رشد بارندگی های امسال 171.8 درصد است.
تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه آب ایران بیانگر آن است که میزان بارش ها در استان اردبیل 271.2 میلیمتر بارش گزارش شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (246.5 میلیمتر) 10 درصد بیشتر شد.
بارندگی در استان قم امسال به 256 میلیمتر رسید؛ در حالی که این استان در مدت مشابه پارسال فقط 108 میلیمتر بارندگی داشت که رشد بارش ها امسال 137 درصد رقم خورد.
میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان هرمزگان نیز به 239.9 میلیمتر رسیده است، این استان پارسال فقط 48.3 میلیمتر بارندگی داشت درصد بارش های این استان امسال 396.7 درصد گزارش شد.
میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان اصفهان به 188.9 میلیمتر رسید، در حالی که این استان پارسال فقط 93.7 میلی متر بارش داشت. میزان رشد بارش های امسال 101.6 درصد بود.
دفتر مطالعات پایه آب ایران میزان بارش های سال آبی جاری استان کرمان را 161.3 میلیمتر اعلام کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ( 50.4 میلیمتر) رشد 220 درصدی را رقم زده است.
استان سمنان نیز پارسال 156 میلیمتر بارندگی داشت که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال (73.2) رشد 113.1 درصد را رقم زد.
همچنین استان خراسان جنوبی در سال آبی جاری 143.49میلیمتر بارندگی را تجربه کرد که در مقایسه با سال آبی پارسال (79.4 میلیمتر) رشد 80.7 درصدی داشت.
بارش ها در استان یزد امسال به 112 میلیمتر رسید در حالی که این استان پارسال 65.9 میلیمتر بارندگی داشت که امسال از رشدی 70 درصدی برخوردار شده است.
اقتصام *2078* 3063

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال