مصوبات نخستین جلسه قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده اعلام شد

تهران - ایرنا - در پی برگزاری نخستین جلسه کمیته حمایت از تولید و اشتغال قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده به ریاست معاون اقتصادی وزیر کشور، در چهارم اردیبهشت ماه، مصوبات این جلسه منتشر شد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ نخستین جلسه کمیته «حمایت از تولید و اشتغال» با حضور «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و معاونان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری، بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی، مسئولان اتاق های بازرگانی، اصناف و نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور؛ معاونان هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام، چهار محال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، لرستان و مازندران و مدیران سازمان های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی استانداری های مذکور در محل وزارت کشور برگزار شد.
بنابر این گزارش، دین پرست معاون وزیر کشور و دبیر کارگروه، برخی از مصوبات این جلسه را بدین شرح اعلام کرد:
نخست، سازمان مدیریت بحران کشور، روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه 98، ضمن برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن وتجارت،جهاد کشاورزی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی وسازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری، نسبت به تهیه وتنظیم فرمت تعیین خسارات وارده به بخش های مختلف اقتصادی اقدام و چارچوب نهایی را حداکثر تا روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه، به استان ها ابلاغ کند.
دوم، استان های متاثر از سیل اخیر، مطابق فرمت های ابلاغی سازمان مدیریت بحران کشور، میزان خسارت وارده به واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام خود را، ظرف مدت یک هفته به تفکیک استان، شهرستان و روستا، احصاء و دراختیارآن سازمان قراردهند.
سوم، با توجه به مصوبه شماره 56438/3111 مورخ نوزدهم فروردین ماه 98 هیات محترم وزیران، مبنی بر اینکه «هریک ازاعضای دولت گزارشی ازخسارت وارده از سیل اخیر و میزان آن درحوزه مأموریت دستگاه متبوع را تا تاریخ بیستم فروردین ماه ، به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند»؛ مقرر شد، سازمان مدیریت بحران کشور، پس از بررسی و تأئید لیست خسارات اعلامی ازسوی استان ها، اقدامات لازم را به منظور اخذ تأئیدیه نهایی بالاترین مقام دستگاه اجرایی درسطح ملی معمول و درنهایت برای تأمین منابع مورد نیاز به مراجع ذی ربط اعلام کند.
چهارم، وزارت خانه های جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، ظرف مدت یک هفته، پیشنهادات عملی و برنامه های اجرایی خود را با تعیین اولویت وتقویم زمانی مشخص، برای جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی وطرح های سرمایه گذاری نیمه تمام از قبیل(استمهال وامهال بدهی اشخاص حقیقی وحقوقی به مؤسسات مالی وشرکتهای خدمات رسان و...، توقف عملیات اجرایی علیه بنگاههای اقتصادی و...)، به کمیته ارائه کنند.
پنجم، با توجه به ضرورت تسهیل و تسریع در امربازسازی بنگاههای اقتصادی استان های سیل زده، مقرر شد؛ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی، در اجرای تصویب نامه شماره75601/ت51052 ﻫ مورخ یازدهم شهریورماه 94 هیات محترم وزیران، نسبت به تفویض اختیارات لازم به مدیران استانی اقدام کنند.
تبصره: موارد و مصادیقی که نیازمند مصوبه هیأت وزیران می باشد، متن پیشنهادی توسط دستگاه متقاضی، به کمیته ارسال تا ازطریق قرارگاه بازسازی ونوسازی، برای تصویب به هیأت دولت منعکس گردد.
ششم، دستگاههای اجرایی ذی ربط با هماهنگی استان های مشمول،تعداد واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام دارای پوشش بیمه حوادث (الزاماً عامل خطرسیل) را ظرف یک هفته شناسائی وضمن اعلام آنها به کمیته، زمینه پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه گر را فراهم وتسهیل کنند.
هفتم، با عنایت به ظرفیت منابع مالی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و ضرورت استفاده ازاین ظرفیت برای حمایت ازبنگاههای اقتصادی آسیب دیده ازسیل، مقررشد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دراسرع وقت (حداکثر تا روز یکشنبه مورخ هشتم اردیبهشت ماه)، نسبت به برگزاری جلسه کمیته فنی ذیل کارگروه تخصصی مدیریت و راهبری اشتغال پایداراقتصاد مقاومتی اقدام و پیرامون بازبینی رسته های اولویت دار، دسترسی به سامانه کارا و اختصاص اعتبار ویژه ای به استانهای متأثراز سیل اقدام و تصمیمات لازم را ابلاغ کند.
هشتم، وزارت اموراقتصادی ودارایی (سازمان امورمالیاتی)، مطابق مفاد تصویبنامه شماره 2390/ت56435 هـ مورخ هجدهم فرودین ماه8هیات وزیران، مبنی بربخشودگی مودیان مالیاتی که 50 درصد اموال آنها درسیل خسارت دیده است، اقدام لازم معمول وحداکثر ظرف مدت یک هفته گزارش آن را به وزارت کشور(کمیته حمایت ازتولید واشتغال ) اعلام نماید
نهم، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری، ظرف مدت یک هفته، پیشنهادات عملی خود را برای جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام مستقر در مناطق روستایی به وزارت کشور(کمیته حمایت ازتولید واشتغال) ارائه کند.
دهم، با توجه به نظریه سازمان مدیریت بحران کشور درانتخاب استان های مشمول (ایلام، چهارمحال بختیاری، خوزستان،کرمانشاه،کهگیلویه وبویراحمد،گلستان، لرستان ومازندران)، مقرر گردید سازمان مدیریت بحران کشور و دستگاههای اجرایی تخصصی در سطح ملی، نسبت به بررسی میزان خسارت های احتمالی وارده به حوزه های اقتصادی سایراستانها اقدام وگزارش آن را ظرف مدت یک هفته به کمیته اعلام تا درصورت نیاز،نسبت به بازبینی تعداد استانها اقدام شود.
یازدهم، با عنایت به ظرفیت بند الف تبصره(18) قانون بودجه سال 1397، در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش های اقتصادی خسارت دیده از سیل، مقررشد با محوریت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همکاری سایردستگاههای اجرایی ذی ربط، به ویژه سازمان برنامه وبودجه کشور، سهم استان های مشمول کمیته ازطرح های اشتغالزایی(اشتغال فراگیر،مشاغل خانگی، مشوق های بیمه کارفرمایی، کارورزی، مهارت آموزی، برنامه تأمین مالی خرد، یارانه دستمزد و...) مشخص وظرف مدت یک هفته به استان ها ابلاغ ونتیجه به وزارت کشور(کمیته حمایت ازتولید واشتغال)اعلام شود.
دوازدهم، استانداران محترم استانهای ایلام،چهارمحال وبختیاری، خوزستان،کرمانشاه،کهگیلویه وبویراحمد،گلستان لرستان ومازندران، ضمن تشکیل کمیته متناظر با کمیته حمایت ازتولید و اشتغال قرارگاه،با مسئولیت معاون هماهنگی اموراقتصادی استان، نسبت به عضویت معاون مذکور در قرارگاه بازسازی ونوسازی مناطق سیل زده استان، اقدام کنند.
سیام**3202 * 1200

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال