استفاده از کودهای زیستی در سال جدید افزایش می یابد

تهران- ایرنا- سهم استفاده از کودهای زیستی در مصارف کشاورزی با اجرای طرح آسیب‌شناسی کمی زنجیره تولید، توزیع و مصرف کود، در سال جدید افزایش خواهد یافت.

به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا ازمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرح آسیب‌شناسی کمی زنجیره تولید، توزیع و مصرف وضعیت موجود کودهای زیستی یکی از طرح های ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری در سال جاری است که با اجرایی شدن این طرح، استفاده از کودهای شیمیایی در مصارف کشاورزی کاهش خواهد یافت.
بر اساس این طرح، مطابق اسناد بالادستی باید تا پایان برنامه، حداقل 35 درصد از کودهای مصرفی کشاورزی تحت پوشش کودهای بیولوژیک و آلی قرار گیرد.
اجرای این طرح نیاز به همکاری همه ذینفعان دارد که شامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکتهای تولید کننده کودهای زیستی و زیست مهارگرها، مسئولین وزارت کشاورزی و سیاستگذاران بخش کشاورزی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، سازمان حفظ محیط زیست، سازمان حفظ نباتات و غیره می شود.
بررسی کشورهای موفق و پیشرو در امر توسعه استفاده از کودهای زیستی و زیست مهارگرها، بررسی چگونگی ارائه مدل های تشویقی برای تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده، نهاده های زیستی جمع بندی و ارائه برنامه عملیاتی برای تحقق توسعه استفاده از کودهای زیستی و زیست مهارگرها و غیره در اجرای این طرح تاثیرگذار است.
کودهای زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند. کودهای زیستی، ریزاندامگان‌هایی (میکروارگانیسم‌هایی) هستند که قادرند عناصرغذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامینها و دیگرمواد معدنی کرده و به ریشه خاک برساند. مصرف کودهای زیستی کم هزینه ترهستند و دراکوسیستم آلودگی به وجود نمی‌آورد. کودهای زیستی دارای مواد نگه‌دارندهٔ میکروارگانیزم‌های سودمند خاک می‌باشند.
ستاد توسعه زیست فناوری یکی از 12 ستاد فعال تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
علمی ** 9340**1485

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال