استاد الزهرا: رفتارهای عاطفی پاسخ صحیحی به شرایط بحرانی نیست

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا می گوید: برخورد جامعه در مواجهه با مخاطرات طبیعی و حوادث ناگوار باید مبتنی بر عقلانیت و به دور از عواطف و احساسات فردی و اجتماعی باشد.

افسانه کمالی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا در خصوص آثار و تبعات روحی، روانی و اجتماعی وقایع ناگوار اظهار داشت: بررسی کنش های اجتماعی نشان می دهد که واکنش ها علاوه بر رفتار با دیگران، رفتارها و کنش های فرد با خود را نیز در برمی گیرد.
وی افزود: کنش های اجتماعی بازتابی از محرک های بیرونی است و هریک از این کنش ها شامل: کنش های عقلانی معطوف به هدف، کنش های عقلانی معطوف به ارزش، کنش های سنتی و عاطفی است.
کمالی، رفتار و کنش های جامعه در مواجهه با سیل اخیر را به طور عمده از نوع رفتارهای بازتابی سنتی و عاطفی عنوان کرد و گفت: بسیاری از مردم تمایل به ترک سکونت گاه ها و استان های خود را نشان ندادند و این مسئله در حالی است که وقوع حادثه در بسیاری از این مناطق پیش بینی شده بود.
این جامعه شناس با بیان این مطلب که پیامد رفتارهای سنتی و عاطفی، کاهش عقلانیت است، تاکید کرد: این نحوه برخورد به طور کلی پاسخ صحیحی به وضعیت بحران نخواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: عقلانیت در سطوح فردی و اجتماعی باید مورد تاکید باشد؛ در سطوح اجتماعی از طریق ساخت و سازهای کارشناسانه، جلوگیری از تخریب طبیعت، منابع آبی، بیمه و در سطوح فردی نیز از طریق ترک مناطق خطر و... باید آسیب ها را کاهش داد.
وی با بیان این که باید به پیش بینی کارشناسان منابع طبیعی اعتماد شود، صحبت های خود را با طرح این پرسش ادامه داد: چرا مردم باوجود پیش بینی های جامعه نباید حاضر به ترک سکونت گاه ها باشند؟
کمالی با اشاره به استان خوزستان عنوان کرد: براساس اعلام منابع خبری کمتر از 10 درصد مردم در مناطق تهدید شده به سیل و آب گرفتگی، منازل را ترک کردند؛ در حالی که جامعه باید بدین باور برسد، آن چه در درجه اول اولویت دارد، حفظ سلامت و جان آدمی است.
این تحلیلگر اجتماعی همچنین در خصوص مشارکت ها اظهار داشت: کمک های اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی باوجود تاثیرات قابل توجه نیازمند تزریق عقلانیت به جامعه است؛ اگرچه این مسئله بدین معنا نیست که احساسات باید کنار گذاشته شود؛ اما مشارکت ها نیز باید متفکرانه و مبتنی بر یک ساختار آگاهانه باشد.
این استاد دانشگاه افزود: همچنین مشارکت ها نباید تنها به جامعه محدود و این حرکت حماسی انگاشته شود؛ چراکه کاهش آسیب ها و خسارت های حوادث ناگوار نیازمند یک همبستگی ملی است. ماهیت تعامل در هر شرایطی مثبت است و به هنگام نیاز باید امداد و حمایت هر یک از جوامع را پذیرفت.
کمالی خاطرنشان کرد: نباید کشور را منزوی تصور کرد، انزوا طلبی روند کنش های عاطفی را دامن می زند، جوامع مختلف به هنگام مخاطرات طبیعی و حوادث ناگوار به مانند یک دهکده جهانی باید یکدیگر را حمایت کنند.
**9484**1584

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال