در گفت وگوی ایرنا با محمد حسین امید

گام‌های یکساله نظام کاربردی به سوی ارتقای علمی

تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌گوید: ماموریت گرایی، تدوین اساسنامه، سطح بندی، بازنگری برنامه‌های درسی و پالایش مدرسان از جمله اقدامات مهم صورت گرفته یکسال اخیر نظام آموزش علمی کاربردی محسوب می‌شود.

محمد حسین امید معتقد است: از سال 95 تاکنون اهدافی برای دانشگاه جامع علمی کاربردی ترسیم و برنامه هایی تدوین شد که بخشی از آن ها آغاز و بخش اندکی بدون نتیجه ماند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف مهارت آموزی و آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 1371 تاسیس شد و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.
توسعه فضای آموزش های شایسته محور و شغل مدار متناسب با نیازهای شاغلان و جویندگان کار، تقسیم کار ملی در حوزه های مهارتی آموزش عالی و توسعه گفتمان و دانش دیپلماسی مهارتی با تاکید بر تدوین برنامه ها و فرایندهای بین المللی سازی از اصلی ترین اهداف تاسیس دانشگاه علمی کاربردی به شمار می رود.
از طرفی نبود نظارت های درست و قانونی طی سال ها این بخش از آموزش عالی را از اهداف و کارکرد اصلی خود دور ساخته بود اما در سال های اخیر با به کارگیری سیاست و اقداماتی در راستای اهداف، بار دیگر شاهد بازگشت قطار علمی کاربردی به ریل آموزش و مهارت افزایی هستیم.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا به تشریح دستاوردها و عملکرد یک ساله این دانشگاه پرداخت.
امید می گوید: دانشگاه جامع علمی کاربردی به دلیل وجود برخی مشکلات چون نبود نظارت، خروج مراکز از اهداف ماموریتی و به کارگیری مدرسان فاقد صلاحیت تدریس، از اهداف ماموریتی خود در سال های گذشته خارج شده بود. از این رو، طی دو سال گذشته اصلاح تمامی مشکلات در دستور کار قرار گرفت.

** پالایش مدرسان علمی کاربردی
وی می گوید : حضور مدرسان با سطح علمی پایین و به دور از استانداردهای علمی تدریس، یکی از موانع رشد و پیشرفت دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال های اخیر بوده است اما از دو سال گذشته پالایش مدرسان مراکز علمی کاربردی در دستور کار این مرکز آموزش عالی قرار گرفت.
امید در این باره توضیح داد: مدرسان علمی کاربردی از سال 95 تاکنون تنها در چارچوب هیات عالی جذب مورد ارزیابی قرار گرفته و تمامی نیازهای مراکز به مدرس از طریق فراخوان جذب برطرف شده است که پس از ارزیابی های لازم، شایسته ترین مدرسان انتخاب شده اند.
به گفته وی، این در حالی است که در گذشته هیچ یک از 50 هزار مدرس فعال در مراکز، مورد فرآیند بررسی علمی قرار نگرفته بودند.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی با بیان اینکه استقرار نظام جدید برای به کارگیری مدرسان دشوار و پرهزینه بود، تصریح کرد: در دوره ای عده ای از مدرسان با پارتی بازی وارد مجموعه شدند و در ارزیابی ها مشخص شد که 30 درصد از مدرسانی که پیشتر با ما همکاری داشتند، شرایط لازم برای ادامه همکاری را ندارند.
امید دستاورد پالایش مدرسان علمی کاربردی را بزرگ اما پرهزینه عنوان و تصریح کرد: در میان 30 درصد افراد پالایش شده، افرادی با مسئولیت های دولتی و سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی حضور داشتند اما پس از اجرای این سیاست در دانشگاه جامع، هیچ مدرسی که فرآیند ارزیابی در هیات های اجرایی جذب را طی نکرده باشد، قادر به تدریس نخواهد بود.

** ریاست قانونی بر مراکز و تدوین اساسنامه
نبود نظارت بر مراکز علمی کاربردی همچنین قانون شکنی هایی در شیوه ریاست در مراکز را به دنبال داشت. در این باره رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی توضیح داد: روسای برخی مراکز علمی کاربردی صرفا به این دلیل که مراکز خود را خصوصی می دانستند، از قوانین مربوط به روسای مراکز آموزش عالی تبعیت نمی کردند؛ در حالی که بر اساس مقررات آموزش عالی روسای مراکز دوره محدودی امکان ریاست بر دانشگاه دارند، روسای برخی مراکز از زمان تاسیس، رئیس بودند یا ریاست میان خود و اعضای خانواده شان دست به دست می چرخید.
به گفته امید، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراکز آموزش علمی کاربردی را همچون یک موسسه دانسته و تعیین می کند که رئیس آن در صورت صلاحیت تنها چهار سال قادر به ادامه ریاست خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در سال 95 کمتر از 10 درصد از مراکز وضعیت شفاف و مطابق با مقررات داشتند، تصریح کرد: با اجرای این سیاست، اکنون بیش از 90 درصد روسا در چارچوب مقررات و قوانین، ریاست مراکز را بر عهده دارند. همچنین مراکزی که ریاست آن ها تا سال 98 بر اساس قانون نباشد، امکان جذب دانشجو را ندارد.
امید در ادامه، الزام تدوین اساسنامه برای تمامی مراکز علمی کاربردی را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و گفت: مراکز خوب از داشتن اساسنامه استقبال کردند اما برخی مراکز تهران به دلیل علاقه کار در فضای هاله ای از ابهام، در این مسیر سنگ اندازی کردند. با وجود این، بیش از 90 درصد مراکز علمی کاربردیِ مشمول این طرح، تقاضای اساسنامه کردند. مراکز فاقد اساسنامه نیز یا در ارزیابی ها صلاحیت لازم برای اساسنامه نداشتند یا متقاضی نبودند.

** تقویت نظارت و سطح بندی مراکز
ضعف و عدم نظارت بر مراکز علمی کاربردی در زمان طولانی تخلفاتی دیگر چون برنامه های نامناسب و جذب دانشجو در رشته های غیرمرتبط را به دنبال داشته است.
امید در این باره گفت: جای خالی نظارت باعث شد تا معاونت نظارت در دانشگاه تشکیل و نظارت ها تشدید شود. نظارت های وزارت علوم نیز تقویت شد و ارزیابی وسیع و سطح بندی مراکز صورت گرفت. برای نخستین بار 600 مرکز علمی کاربردی سطح بندی شدند. در این میان، برخی مراکز در سطح بندی شرکت نکردند اما در سال آینده مراکزی قادر به ادامه فعالیت هستند که در سطح بندی شرکت کرده و استانداردهای لازم را به دست آورده باشند.
«بر اساس نتایج سطح بندی، 70 مرکز علمی کاربردی در سطح چهار و مراکز زیادی در سطح سه قرار گرفتند. هیچیک از مراکز نمره قابل قبول سطح یک را کسب نکردند.»
وی ادامه داد: مراکز سطح یک از امتیازاتی چون کاهش یک سومی بالاسری و دوره های جدید برخوردار می شوند در حالی که سطح چهارمی ها تنها تا سال آینده مهلت دارند تا به سطوح بالاتر ارتقا یابند در غیر این صورت از ادامه فعالیت و همکاری آنها جلوگیری می شود.

** تجهیز مراکز به محیط‌های کاری
وی در ادامه این گفت وگو تصریح کرد : دانشگاه جامع علمی کاربردی بر پایه مهارت آموزی تاسیس شد و هدف از تشکیل آن ورود دانشجو به محیط کار بود؛ هدفی که تا مدت ها مورد غفلت واقع شد و دانشگاه ها با تکیه صرف به آموزش نظری از آن دور شدند.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی در این باره توضیح داد: توجه صرف به آموزش از دیگر مشکلات دانشگاه علمی کاربردی بود که تنها با هدف جذب دانشجوی بیشتر و آموزش نظری به دانشجویان، دانشگاه را از هدف اصلی خود که مهارت آموزی است، دور ساخته بود.
«بسیاری از مراکز علمی کاربردی فاقد محیط کار بودند که در دو سال اخیر به تجهیز محیط های کاری موظف شدند و از این پس دوره های کاربینی و کارورزی دانشجویان به طور کامل در این محیط ها گذرانده می شود.»
امید در ادامه از تاسیس بیش از 100 مرکز نوآوری در مراکز علمی کاربردی خبر داد و گفت: هدفگذاری دانشگاه، فعالیت یک مرکز فناوری به ازای هر مرکز علمی کاربردی است در حالی که اکنون به ازای هر پنج مرکز، یک مرکز فناوری فعال است.

** حرکت مراکز علمی کاربردی به سوی ماموریت گرایی
سیاست های علمی کاربردی در دو سال اخیر منجر به اجرای ماموریت گرایی در مراکز وابسته به این دانشگاه شد. بنابر این اقدام، مراکز علمی کاربردی از این پس باید در زمینه تخصصی خود دانشجو جذب کنند در حالی که تا پیش از آن برخی مراکز در چهار گروه صنعت، کشاورزی، خدمات و مدیریت و فرهنگ و هنر دانشجو می پذیرفتند.
امید در این باره گفت: اکنون هر مرکز علمی کاربردی تنها در یک گروه امکان پذیرش دانشجو دارد.
وی در ادامه به برنامه های دیگر چون تعریف خوشه های شغلی با هدف ساماندهی جذب مراکز اشاره و عنوان کرد: در دو سال گذشته به تمامی اهداف و برنامه های مورد نظر دست یافتیم و تنها در بخش توسعه فعالیت های بین المللی به تحقق کامل طرح نرسیدیم.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: براساس این هدف، قرار بود چند مرکز علمی کاربردی بین المللی مشترک با کشورهای اروپایی چون آلمان و اتریش تاسیس شود که به دلیل تحریم ها و تلاطمات سیاسی، این برنامه هنوز اجرایی نشده است.
وی در پایان از برگزاری نشستی در اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: در صورت تفاهم، قراردادی با طرف آلمانی به امضا می رسد و امیدواریم در مهر سال 98 نخستین دانشجویان مرکز بین المللی مشترک جذب شوند.
**9283** 9053

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال