همراهی دانشگاه و صنعت؛ تعاملی برای حل مشکل اشتغال

تهران - ایرنا - آمارهای منتشره دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حاکی از آن است که نرخ اشتغال دانش آموختگان نسبت به شمار دانشجویان مطلوب نیست به همین جهت در صورت ایجاد ارتباط و تعامل مناسب حوزه صنعت با دانشگاه می توان بخش زیادی از این خلاء را پر کرد .

به گزارش روز جمعه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، کارشناسان و پژوهشگران حوزه دانشگاه و صنعت معتقدند که ارتباط سازمان یافته و هدفمند دانشگاه ها با صنعت به اشتغال دانش آموختگان می انجامد.
به گفته محمد سعید سیف در حال حاضر به طور میانگین 60 درصد دانش آموختگان ایران شاغلند که با ارتباط سازمان یافته صنعت و دانشگاه این رقم می تواند افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.
تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که ایجاد و باروری چنین رابطه ای از عوامل اصلی رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی آن ها بوده است.
مراکز تولیدی و صنعتی در اغلب کشورها برای رفع نیازهای خود از دانشگاه ها می خواهند که در زمینه های مورد نظر آن ها تحقیق کرده و هزینه های پژوهش را نیز پرداخت می کنند.
دانشجویان دوره دکتری در کشور آلمان در صورتی مدرک خود را دریافت می کنند که در زمینه های مورد نیاز صنعت تحقیق کنند، نتایج آن ها را مورد بررسی قرار دهند و خروجی کار خود را در اختیار صنایع قرار دهند.
بخشی از آموزش دانشجویان در کانادا در قالب دوره های کسب تجارب کاری در صنایع و دستگاه همکار می گذرد.
گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حاکی است ترم های تحصیلی در بخشی از آموزش های دانشجویان به صورت چرخشی بوده و عده ای از آنان نیمه اول سال را به صورت تمام وقت در محیط کار و عده ای دیگر هم نیمه دوم سال را در محیط کار سپری می کنند.
بابت حضور دانشجویان در محیط کار پرداخت هایی نیز از سوی صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی به آنان صورت می گیرد.
در برخی دانشگاه های هلند نیز از جمله دانشگاه آمستردام در طول سال هفته ای با عنوان شغل یابی وجود دارد که به دانشجویان یا دانش آموختگان جویای کار اختصاص داده می شود.
برنامه های این هفته به صورت مشترک توسط دانشگاه ها و نهادها سازماندهی می شوند و در آن کارگاه هایی با عنوان فرصت های شغلی، چگونگی یافتن شغل مناسب و مهارت های مورد نیاز بازار کار برگزار می شود که شبکه سازی میان دانش آموختگان دانشگاه از اهداف اصلی هفته شغل یابی است.
در این هفته با دعوت از دانش آموختگان موفق دانشگاه، کارفرمایان بزرگ و ارائه نظرات، دانشجویان از تجارب آنان استفاده می کنند.
در ایران نیز طرح رصد اشتغال دانش آموختگان که از سال 97 در 80 دانشگاه کشور به مرحله اجرا گذاشته شده یکی از مهمترین گام ها در این چارچوب برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه به شمار می رود.
ایجاد نظام اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بــه دانش آموختگان و مدیران بخش های صنعتی کشور در باره وضعیت اشتغال هر یک از رشته های دانشگاهی برای شفاف سازی و همچنین رصد آمار و اطلاعات در خصوص رشته های آموزشی در کاهش نرخ بی کاری دانش آموختگان موثر است.
استفاده از شبکه دانش آموختگان دانشگاه ها برای بهبود همکاری های دانشگاه با جامعه و صنعت و ایجاد فرصت های شغلی در کنار کارورزی از دیگر اهداف طرح رصد ه شمار می رود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با هماهنگی موسسه برنامه ریزی آموزش عالی با رصد اشتغال دانش آموختگــان دانشگاه های کشور بر اساس اطلاعات ثبتی، وضعیت کلی اشتغال دانش آموختگان را به تفکیک دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی در همین چارچوب ترسیم می کند.
محمد سعید سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا گفت: بر اساس این طرح هر یک از دانشگاه های کشور با دانش آموختگان خود به شکل نظام مند و منسجم در ارتباط است.
وی افزود: دانشگاه ها از فرآیند این ارتباط از نظرات دانش آموختگان در تصحیح برنامه های آموزشی، توسعه واحدهای درسی و همچنین پذیرش دانشجو استفاده می کنند.
سیف اظهار داشت: نتایج این رصد، اطلاعات بازار کار رشته های متعدد تحصیلی را نیز در اختیار دانشگاه ها قرار می دهد و در نتیجه این امر علت نبود بازار کار برای برخی از رشته های آموزشی مشخص می شود. دانشگاه ها نیز این نتایج را در برنامه ریزی های خود لحاظ می کنند.
این طرح علاوه بر بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان، پیوند آنان را با دانشگاه های محل تحصیل خود حفظ کرده و در استمرار این پیوند بعد از دوران تحصیل نیز نقشی انکار ناپذیر دارد.
اجرای دقیق و کامل طرح رصد می تواند ارزیابی جامعی از ارتباط سامان یافته دانشگاه و صنعت را ارائه دهد و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کند. برقراری این ارتباط سازمان یافته اولین قدم های ایجاد تناسب میان نیاز جامعه با تحصیلات دانشگاهی خواهد بود.

**9484**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال