معاون وزیر علوم در گفت وگو با ایرنا:

سبد درآمدی دانشگاه ها باید تغییر کند

تهران – ایرنا – معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می گوید: سبد درآمدی دانشگاه ها باید تغییر یابد و صرفاً از جنس پژوهش و آموزش نباشد.

محمدتقی نظرپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا، افزود: دانشگاه ها باید تا جایی که امکان دارد محصول و کالای خود را به نحو احسن ارائه دهد تا درآمدها افزایش یابد.
وی همچنین از ارزیابی پنج ساله، میزان درآمدهای اختصاصی دانشگاه های سطح یک، دو، سه و چهار حاصل فعالیت های آموزشی، پژوهشی و سایر خدمات خبر داد .

**درآمد دانشگاه های سطح یک
معاون اداری مالی وزیر علوم با ارائه آماری از درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها، گفت: 37 درصد درآمدهای دانشگاه های سطح یک از درآمدهای اختصاصی است. بر این اساس، درآمد اختصاصی 13 دانشگاه سطح یک کشور در ارزیابی پنج ساله مشخص شده است.
وی ادامه داد : نسبت درآمد اختصاصی به عمومی 37.41 درصد، نسبت درآمد حاصل از فعالیت های پژوهشی به کل درآمد اختصاصی حدود 30.78 درصد، نسبت درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی به کل درآمد اختصاصی 42.42 درصد و نسبت درآمد حاصل از سایر فعالیت ها نظیر امور رفاهی، اجاره یا فروش به کل درامد اختصاصی 26.04 درصد است.

**درآمد دانشگاه های سطح دو
نظرپور در مورد نسبت درآمدهای اختصاصی دانشگاه های سطح دو، توضیح داد: دانشگاه های سطح دو شامل 22 دانشگاه است، نسبت درآمد اختصاصی به درآمد عمومی 13.49 درصد، نسبت درآمد حاصل از فعالیت های پژوهشی به کل درآمد اختصاصی 10 درصد، نسبت درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی به کل درآمد اختصاصی 51.65 درصد و نسبت درآمد حاصل از سایر فعالیت ها به کل درآمد اختصاصی 35.35 درصد است.

**درآمد دانشگاه های سطح سه و چهار
به گفته معاون اداری مالی وزیر علوم، در دانشگاه های سطح سه و چهار که حدود 86 دانشگاه است، نسبت درآمد اختصاصی به عمومی 10.65 درصد، نسبت درآمد حاصل از فعالیت های پژوهشی به کل درآمد اختصاصی 7.4 درصد، نسبت درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی به کل درآمدهای اختصاصی 45.41 درصد و نسبت درآمد حاصل از سایر فعالیت های خدماتی به کل درآمدها 47.19 درصد است.
نظرپور این آمار را حاصل از ارزیابی های پنج سال اخیر اعلام کرد و افزود: بر اساس این آمار، بیشتر فعالیت های دانشگاه های سطح یک در حوزه پژوهشی و آموزشی، دانشگاه های سطح دو در حوزه آموزشی و خدمات همچنین فعالیت دانشگاه های سطح سه و چهار در حوزه های خدماتی و بعد آموزشی و پژوهشی است.
**9492**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال