تعیین حداقل دستمزد به سال بعد موکول شد؟

جلسه شورای عالی کار بی نتیجه پایان یافت

تهران- ایرناپلاس- دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 1398 بی نتیجه به پایان رسید.

بنابر این گزارش، فاصله زیاد پیشنهادات مزدی گروه های کارگری و کارفرمایی موجب شد تا این جلسه بدون اینکه نتیجه ای در بر داشته باشد خاتمه یابد.
احتمال دارد با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده است، تعیین حداقل دستمزد سال 1398 به سال آینده موکول شود و طبق قانون تا پایان فروردین ماه طرفین باید برای رسیدن به یک رقم مشخص به توافق برسند.
نمایندگان کارگری در جلسه قبلی شورا که دو هفته قبل برگزار شد، پیشنهاد خود بر اساس افزایش قیمت سبد هزینه معیشتی سال 1397 نسبت به سال قبل را ارائه کرده و خواهان افزایش یک میلیون و 89 هزار تومانی حداقل دستمزد شدند.
طی روزهای اخیر شایعاتی به گوش می رسید که گروه کارفرمایی خواهان افزایش 20 درصدی دستمزدهاست.

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال