حجت الاسلام عاملی:

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط دستگاه ها اجرا شود

تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند قوانین لازم‌الاجرا است و هر دستگاه باید نسبت به اجرای آن ملتزم باشند.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، حجت الاسلام و المسلمین سید سعیدرضا عاملی در جمع کارشناسان این دبیرخانه، اظهار کرد: اتکاء به توان و استعداد بالای جامعه ایرانی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، می تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های علمی و فرهنگی در آغاز پنجمین دهه حیات انقلاب اسلامی باشد.
وی ادامه داد: این توانمندی موجب شده توقع و انتظار نیز بالا باشد و روحیه کمال گرایی در جامعه ایرانی همواره با نقد همراه شود.
به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمال گرایی در جامعه ایران باعث افزایش نقد تلخ شده است که نتیجه ای جز هیچ سازی ندارد؛ حال آنکه نقد مؤثر ارائه راه حل مبتنی بر چالش هاست و می تواند بر مبنای چالش ها راه حل های بنیادین ارائه دهد.
عاملی افزود: سلسله مراتب اداری نظام اسلامی اعم از قوای سه گانه کشور، وزرای کشور و کارگزاران این نظام همگی محترم هستند و با رعایت احترام و توجه جدی به تصمیم سازی های ارکان نظام می توانیم استحکام، استقرار و نظم انقلابی را برای پیشرفت مفید و موثر نظام جمهوری اسلامی ایران تامین کنیم.
براساس گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی تاکید کرد: نقد عادلانه، عاقلانه و مبتنی بر اخلاق لازمه موفقیت و پیشرفت جامعه است. بنیان اصلی سلامت اجتماعی به حساب آوردن دیگران اعم از افراد و جامعه است. نظام اخلاقی مبتنی بر به حساب آوردن و نفی تبعیض‌ها باید در کشور گسترش یابد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران، اظهار کرد: کارشناسان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید متصف به صفات پسندیده و فاخر فرهنگی باشند. به طور حتم، توفیقات ما در انقلاب فرهنگی و در بهره مندی از فضای فرهنگی فاخر مبتنی بر ارزش های الهی در میان کارگزاران انقلاب فرهنگی است.
وی خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی هم‌اکنون مبتنی بر یک سابقه ارزشمند 34 ساله ادامه مسیر می دهد که نهال تنومند و ریشه دار است. تحولات و تغییرات فرهنگی و علمی در چند دهه اخیر موجب دگرگونی‌های بنیادین در این دو حوزه شده است.
عاملی ادامه داد: فرهنگ جامعه تغییر کرده و در چند محور فرامحلی بودن فرهنگ، دیجیتال شدن، سیستمی شدن و شبکه ای شدن نمود پیدا کرده است و از همین رو باید به چالش ها و ظرفیت های جامعه جدید توجه ویژه ای داشت و آن را درک کرد و الا سیاست گذاری ها بی نتیجه یا کم نتیجه خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: امروز به شرایطی رسیدیم که در بسیاری از کشورها وظایف دولت ها به فضای هوشمند و دولت الکترونیک واگذار شده است.
وی در مورد سهم ایران از تولید علم جهانی، یادآور شد: در یک پژوهش انجام شده در دانشگاه استنفورد آمریکا تحت عنوان ایران 2040، حدود سه درصد از تولید علم جهان متعلق به کشورمان برآورد شد که در آن ایرانیان خارج از کشور را هم به عنوان سرمایه های ملی ایران به حساب آورده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاکید کرد: از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ایرانیان داخل و خارج کشور باید استفاده بهینه شود؛ در واقع ما یک ملت بزرگ و توانا هستیم که بخش اصلی جامعه در سرزمین پهناور ایران اسلامی زندگی می کنند و بخش مهم دیگری از جامعه فکری و توانای ایرانی در سرزمین های دیگر جهان و همه این مجموعه سرمایه انسانی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. در واقع سرمایه انسانی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مهمترین سرمایه ملی محسوب می شود.
**9492**1584

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال