استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی:

آموزش روی اقتصاد و سیاست تاثیر می گذارد

تهران-ایرنا- استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می گوید: پویش هایی مثل آموزش حوزه هایی مثل اقتصاد و سیاست را در کشور تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، ناصر الدین علی تقویان امروز (چهارشنبه) در همایش 'از مدارس جدید تا دانشگاه در ایران' با اشاره به موضوع آموزش نوین و اقتصاد سیاسی دین اظهار کرد: نتیجه تحولات آموزشی در کشور مفهوم جدید اقتصاد سیاسی دین است که می توان به 4 دوره دینی یا تشیعی در این موضوع اشاره کرد.
تقویان دراین نشست که در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اشاره به چهار دوره تشیع صفوی، قجری، پهلوی و جمهوری اسلامی گفت: آموزش در نحوه دگرگونی تشیع تاثیر دارد که در این چهار دوره نیز آموزش نقش خود را ایفا می کند و آخرین شکل تشیع ایجاد می شود.
این استاد در توضیح تشیع صفوی اظهار کرد: در این دوره مثلثی داریم که سلطان، ناس و علما فرم اجتماعی زمان صفوی را تشکیل می دهند و رابطه مستحکمی دارند.
وی درباره دوره قاجار عنوان کرد: رابطه بین روحانیت و دربار دچار اختلال می شود مثل جنبش تنباکو که روحانیت از دربار جدا می شود.
دربار دچار تنزل می شود و ارزش های نمادین را از دست می دهد.
این پژوهشگر در ادامه افزود: تحولات اجتماعی اعم از شکل گیری حوزه های عمومی جدید مثل بازار، مطبوعات، مجلس و حوزه زنان نتیجه ی تشیع قجری و تاثیر آموزش نوین در دوره قاجار است . نکته مهم این است که آموزش نوین در تمامی مسائل تحول مثل ایجاد مدارس دخترانه، ترجمه رمان، عکاسی و ایجاد مدارس جدید ایجاد می کند .
وی ادامه داد: ریشه اختلاف علما با مدارس جدید این بود که مکتب خانه های آنها برچیده و بسته می شد همچنین سود و منفعت آنها محدود می شد. نتیجه تحولات این بود که برخی روحانیون محدود شدن اختیارات را پذیرفتند و وارد مناسبات جدیدی شدند.
تقویان خاطر نشان کرد: اما برخی روخانیون اختیارات را از دست ندادند و حوزه علمیه را تاسیس کردند و این تاسیس آورده ای برای دربار بود .همچنین دربار اختیارات محدود روحانیت را به رسمیت شناخت.
تقویان در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: در اثر سیاست های پهلوی پای روحانیون به ده باز و مکتب خانه ها در آنجا احداث شد. مکتب خانه ها در دهات کار کردند که زمینه ساز شیعه پهلوی ایجاد شد.


**نظام آموزشی نوین ؛ انگلیس و فرانسه
دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی نیز دراین همایش در باره اینکه نظام آموزشی نوین ایران تحت تاثیر کدام نظام جهانی فرانسه یا انگلیس در گذشته قرار گرفته، سخن گفت.
رضا ماحوزی اظهار کرد: در باره اتفاقاتی که در دوره عباس میرزا افتاد، تا میانه دوره ناصر الدین شاه فرانسه خاستگاه و الگو اموزشی ایران نیست زیرا با بقیه کشور ها مثل ایتالیا، انگلیس، اتریش و روسیه کار می کردیم و به این کشور ها دانشجو و مستشار می فرستادیم.
وی ادامه داد: اما فرانسه آرام آرام آمال نظام آموزشی می شود. ایران از فرانسه مدرس آورد و پای فرانسوی ها به دار الفنون باز شد. جزوات و کتاب هایی که ترجمه می شد تماما فرانسوی بود و شهرهایی مثل تبریز و تهران بوشهر به ترجمه مقالات و کتب فرانسوی پرداختند و با این موج عجین شدند.
وی ادامه داد: در اواخر قاجار با روی کار آمدن مشروطه موجی ایجاد شد که ما باید یک حکومت مستقل داشته باشیم و از کشور دیگری کمک نگیریم. و نیاز به آموزش ملی و محتوا و نیروی انسانی داخلی وجود دارد تا نشروطه نجات پیدا کند.
این مدرس افزود: زمانی که ملی گرایی و میهن پرستی وارد دروس شد کشور نیاز به فردی داشت تا ملی گرایی را عملی کند و رضا خان روی کار آمد تا ایده وحدت ملی را عملی کند.
وی این توضیح را نیز داد که براین اساس ۶۴۹ نفر برای آموزش و تربیت به فرانسه اعزام شدند .
ما حوزی با طرح این سوال که چه زمانی به سمت انگلستان چرخیدیم، عنوان کرد: از یک زمانی به بعد اندیشه گران سیستم آموزشی از پایین به بالا آمریکا و انگلیس را قبول داشتند زیرا سیستم فرانسه از بالا به پایین و متوجه سطوح بالا جامعه بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۰۷ اعزام دانشجو به انگلیس و آمریکا بیشترین سهم را داشت و عمده خانواده ها فرانسه را مقصد نمی دانستند. در پایان دوره پهلوی اول انگلستان مقصد می شود و الگو پهلوی اول لیبرال و تجدد عامرانه موجود در آمریکا بود. که این دو موضوع تنش و تغییر در آموزش عالی ایجاد می کند که مشهود است.

**9465**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال