احسان شریعتی در شب هادی خانیکی مطرح کرد

دیالوگ انتقادی با هادی خانیکی

تهران-ایرنا- احسان شریعتی معتقداست: برگزاری نشست برای یک شخصیت زنده این امکان و فایده را دارد که می توان با او دیالوگ انتقادی داشت.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، احسان شریعتی در مراسم شب هادی خانیکی با عنوان «مسافر گفتگو» (شب گذشته ) 14 اسفندماه در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شد، ابراز خشنودی کرد که این بار برای فرد زنده ای نکوداشت برگزار می شود.

شریعتی دانش آموخته رشته فلسفه دانشگاه سوربن فرانسه در ابتدای سخنان خود گفت: «شناخت مستقیم ما از جناب خانیکی به سه بُرهه برمی گردد. اولین بُرهه مربوط به آستانه انقلاب است که خانیکی به عنوان یک چریکِ مجاهد نقش بازی می کند. در این برهه ما با او از حیث اهداف همسویی و همدلی داشتیم، اما از نظر تاکتیک و متدولوژی با آن خط مشی و تقلیل تمام بحران ها به مسئله سیاسی و تغییر نظام ها و حکومت ها اختلاف داشتیم. اساس مشکلات ما ساختارهای فرهنگی است و این تفاوت خط مشی شریعتی و مجاهدین در آن زمان هم بود. بُرهه دوم به دوران اصلاحات باز می گردد.

«شخصیت خانیکی را در این دوران به عنوان یک شخصیت نمادین استراتژیست اصلاح طلب و مشاور رییس می شناسیم. همان سنت نصایح الملوک و وزای اصلاح گر که در تاریخ و فلسفه سیاسی ایرانی ما حاضر است. چیزی که البته در مجموع هم ناکام بوده است. در اینجا هم ما یک دیالوگ انتقادی با اصلاح طلبان به طور کلی و ایشان به عنوان مخاطب خاص داریم. انتقادی مبنی بر اینکه اصلاحات باید ساختاری، بنیادی و اساسی باشد، وگرنه نوعی سازشگری خواهد شد که اتفاقا در خدمت جبهه محافظه کار و نظام حاکم بر می آید.»

شریعتی در ادامه و در تشریح برهه و چهره سوم برای برقرار دیالوگ انتقادی خود گفت: « چهره سوم ایشان، پژوهشگر و محققی آکادمیک است. در اینجا خانیکی یک فراخواننده به دیالوگ اجتماعی میان جامعه، دانشگاه و دولت و رسانه ها است. اختلاف نظر اینجا هم این است که گفت و گو شروطی لازم دارد. گفت و گو لزوما حلال مشکلات نیست. جنگ امروز جنگ به رسمیت شناخته شدن است. این به رسمیت شناخته شدن و قدرشناسی از مسیر مبارزه و تنازع می گذرد. مبارزه ای که مبارزه حیات و مرگ است. پرسش این است که اگر حریف قدرت در ما نبیند، تناسب قوا نباشد، تن به گفت و گو نمی دهد. در این وضعیت چرا باید با ما گفتگو کند؟ یکی از شروط گفتگو در اینجا تناسب قوا و تنازع و مبارزه است.»

شریعتی افزود: «این سه وجه شخصیت خانیکی، ما را یاد شخصیت روشنفکر فرانسوی به نام «رژی دبره» می اندازد. کسی که در کشور ما به خاطر کتاب انقلاب در انقلاب و همراهی با ارنست چه گوارا شناخته شده است. او هم چهره ای ادبی و آکادمیک دارد. در چهره آکادمیک بنیانگذار رشته مدیولوژی به معنای رسانه شناسی یا میانجی شناسی است. در وجهی دیگر در قدرت هم مدتی در دولت میتران حاضر بود.»

این استاد فلسفه در ادامه خود گفت: « خانیکی از جمله شخصیت های امین مورد اعتماد قدرت، دستکم بخش فهیم تر آن، جامعه و نیز طبقه آکادمیک است. یک سرمایه نمادین و اجتماعی که در بحران هایی مثل امروز به عنوان میانجی می تواند در زمینه گفت و گو، چشم اندازهای تازه و طرح های نو برای دوستی بیفکنند. دوستی ای که به قول ارسطو بالاتر از عدالت است و به قول دِریدا فیلسوف فرانسوی نیازمند یک تعریف تازه است. دوستی ای که اساس سیاست است و باز به قول ارسطو نه بر اساس منفعت، نه بر اساس لذت، بلکه باید بر اساس فضیلت باشد. رسیدن به این قبیل دوستی نیازمند بازاندیشی در مفهوم دوستی و روش های جدید است.»

فرزند تازه مرحوم پوران شریعت رضوی در بخش پایانی سخنان خود افزود: « با این اوصاف من به عنوان یک دوست و مخاطب ایشان، در عین داشتن اختلاف نظر و البته همدلی در اهداف، آرزوی سلامت و سعادت برای ایشان دارم و به عنوان یک نماد بار دیگر، نام «برادر هادی خانیکی» را به عنوان الگوی تفکر اجتماعی بزرگ می دارم.»

**9222**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال