عضو موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

ارتباط دانشگاه با جامعه نیازمند همگانی شدن علم است

تهران- ایرنا- عضو موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی می گوید: چنان چه علم و دانش در جامعه همگانی شود، ارتباط دانشگاه با فضای مجازی شکل می گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، غلامرضا ذاکرصالحی روز دوشنبه در همایش ملی «تعامل نظام دانشگاهی و فضای مجازی» اظهار داشت: دانشگاه نیازمند بنیان های قوی است تا بتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد. حتی دانشگاه های سنتی نیز در گذشته نسبت به فضای اجتماعی بی تفاوت نبوده اند.
وی در این برنامه که در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، افزود: امروزه وظایف متعددی برای دانشگاه ها تعریف شده است که از آن جمله می توان به ارتباط با صنعت، فناوری، کمک به جامعه در شرایط ناگوار و... اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به همکاری سایر بخش ها ادامه داد: باید به کیفیت دانشگاه ها توجه شود و در این زمینه همه بخش های جامعه نظیر رسانه ها، مراکز علمی و مدارس کشور باید همکاری داشته باشند. انجمن های علمی شکل بگیرد و علم و دانش در جامعه رواج یابد.
وی افزود: دانشمندان کشور امکان اتصال به رسانه ها را ندارند و بسیاری استادان و اعضای علمی جامعه از شبکه های غیرتخصصی پرهیز می کنند.
ذاکرصالحی با اشاره به تربیت و پرورش تعداد قابل توجهی از مهندسان، پزشکان و... در کشور به طرح پرسشی پرداخت و گفت : چرا این مساله موجب توسعه و رفاه عمومی نمی شود؟
وی در ادامه سخنان خود با طرح 4 الگو در زمینه تعامل علم و جامعه عنوان کرد: ترویج علم، مشاوره علم، درگیر شدن در علم و تعامل با علم امروزه به عنوان اساسی ترین الگوهای علم مطرح هستند.
ذاکرصالحی در خصوص ترویج علم به فهم همگانی و ساده سازی، در مورد مشاوره علم به اتاق های فکر و ارتباط مراکز علمی با سیاست و در رابطه با تعامل علم به اشتراک اطلاعات و اشاعه فرهنگ علم اشاره کرد.
وی همچنین در زمینه درگیر شدن در علم به جوامع دانش بنیان و ارزیابی پیامدهای علم اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد کشورهای پیشرفته از ترکیب این الگوها استفاده می کنند و از مرحله ترویج علم گذر کرده اند.
به عقیده ذاکرصالحی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران همچنان بر ترویج علم تمرکز دارند.
وی با اشاره به وجود 10 میلیون نفربیسواد در کشور خاطرنشان کرد: گذار از این مرحله و تقویت دانش همگانی نیازمند تلاش همه جانبه و حمایت تمامی بخش های کشور است؛ چرا که ذات و ماهیت دانشگاه به سرعت و به یک باره قابل تغییر نیست.

**دانشگاه جهت ارتباط با جامعه به ارزش های نوآورانه توجه کند
سحر کوثری، عضو هیات علمی گروه سیاست علم و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز در این برنامه با ارائه مقاله ای با عنوان چشم انداز فضای اجتماعی دانشگاه و عوامل تاثیرگذار بر آن اظهار کرد: اهمیت سازگاری نظام دانشگاهی با محیط بیرونی جهت ایجاد ارزش های نوآورانه ضروری است.
وی افزود: نتایج بررسی دانشگاه های موفق نشان داده است که فضای اجتماعی دانشگاه شامل کاربر، سازمان، اکوسیستم و جامعه است و نوآوری معنادار، ارزش برای هریک از این 4 سطح را مدنظر قرار داده است. این ارزش ها در هر سطح متفاوت است؛ به عنوان مثال ممکن است برای جامعه ثروت ارزش تلقی شود.
وی تصریح کرد: نظام دانشگاهی جهت ایجاد تعامل پایدار با فضای اجتماعی باید علاوه بر ارزش های اقتصادی، ارزش های روانشاختی را نیز برای هر یک از این سطوح مورد نظر قرار دهد. چرا که روان شناسی با فعالیت های ذهنی و رفتاری افراد متفاوت و شامل مطالعه ادراک، تفکر، قدرت حل مساله، شخصیت و هیجان، اختلال روانی و پذیرش فرد در جامعه می شود. در نتیجه این امر ارتباط دانشگاه با محیط بیرونی جامعه شکل می گیرد.

**9489**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال