استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران:

تعهد به قانون اساسی امری ضروری است

تهران- ایرنا- استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران می گوید: همواره باید به قانون اساسی کشور متعهد بود و نباید مطابق با نظرات شخصی خواستار تغییر آن شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، سید رضا موسوی عصر یکشنبه در همایش ملی مردم سالاری دینی با عنوان مردم سالاری دینی، جهان اسلام و غرب در مقاله ای با عنوان 'نقش دین در مردم سالاری از نظر جان رالز' به تبیین برخی از اندیشه های رالز پرداخت.
وی در این نشست که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: دو مفهوم کلیدی خیر و حق همواره به عنوان یک معیار در اندیشه ها و زندگی علمی رالز وجود داشته است.
موسوی افزود: مطابق با اندیشه های این فیلسوف معاصر براساس واژه خیر افراد آزادند که زندگی خود را برمبنای خیر شکل دهند، حتی اگر به لحاظ عقلانیت صحیح نباشد. فایده گرایی، گیاه خواری و اخلاق برخی از مصداق های واژه خیر به شمار می‌روند.
وی ادامه داد: رالز دومین مفهوم را به دور از مناقشات عقلانی دانسته، باورپذیر و همچنین مبتنی بر خردورزی و عقلانیت معرفی می کند.
به گفته موسوی واژه های امنیت، فرصت برابر و احترام به خویشتن از جمله مصداق های واژه حق است.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به نظریه های رالز گفت: نظریه های وی از دین مستقل و وی معتقد است بسیاری از مفاهیم نظیر عدالت و اخلاق نیازی به دین ندارد.
وی همچنین در ادامه سخنان خود به واژه لیبرالیسم سیاسی در اندیشه های والز اشاره و اظهار کرد: لیبرالیسم سیاسی در مفاهیم حق جلوه‌ گر و مبتنی بر ارزش های سیاسی است. در لیبرالیسم سیاسی شهروندان حق و حقوق خود را تشخیص داده و در جهت هماهنگی سیاسی فعالیت می کنند.
موسوی یادآور شد: رالز علاوه بر جوامع غربی، سایر نظام ها و دین و دموکراسی را نیز مورد بررسی قرار می دهد و می گوید جوامع شریف بر رعایت حقوق بشر متکی و پایبند به قانون هستند. در این جوامع حاکمان نیز نسبت به مردم تعهد دارند و دین و سیاست از یکدیگر جدا نیستند.
وی با اشاره به کشف دو اثر مهم پس از فوت رالز افزود: درباره مذهب من و پژوهشی مختصر درباره معنای گناه و ایمان دو اثری بود که پس از فوت وی و بررسی سایر پژوهشگران یافت شد. همچنین درنظر گرفتن انسان ها به مثابه ابزار، نقد فایده گرایی و رجحان مفهوم حق بر خیر نیز از دیگر نکاتی بود که پس از فوت رالز با مطالعه پایان نامه ها در اندیشه های وی پی برده شد.
استاد دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود به نقد اندیشه های رالز پرداخت و عنوان کرد: نظریه های وی درخصوص مفهوم حق و خیر دارای تعارض است و در برخی مواقع کاستی اندیشه در نظریات وی به چشم می خورد.
به عقیده موسوی رالز آموزه های دینی خود را کنار زده و این مسأله شاید به دلیل ضعف کلام مسیحیت در پاسخ به شبهات وی باشد.
وی یادآور شد: با وجود انتقادات وارده به نظریه های رالز، وی فردی متعهد به قانون اساسی کشور خود (آمریکا) بود و این مسأله قابل توجه است. هر شخصی باید به قانون اساسی کشور خود پایبند و متعهد باشد.
موسوی خاطرنشان کرد: هدف از تحلیل اندیشه های جان رالز ترویج نگاه وی نیست، اما باید به اندیشه سایر جوامع نیز توجه کرد تا بتوان اندیشه های خود را سامان داد و به همگان در دنیا عرضه کرد.

**9489**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال