فواد ایزدی :

آمریکا برای زیر سوال بردن مشروعیت ایران تلاش می کند

تهران- ایرنا- استاد دانشگاه تهران معتقد است: یکی از سبک های سیاست خارجی آمریکا این است که وقتی با حکومتی مشکل پیدا می کند برای زیر سوال بردن مشروعیت آن تلاش و در مورد ایران هم این گونه عمل می کند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، فواد ایزدی روز یکشنبه در چهارمین همایش ملی مردم سالاری دینی گفت: دولت آمریکا برای اینکه به اهداف خود در تقابل با نظام جمهوری اسلامی برسد حکومت ایران را متهم به دیکتاتوری می کنند تا نظام جمهوری اسلامی را از مشروعیت بیندازد و خود را نماد همه ارزش های مدرن جلوه دهد. در واقع این شیوه یکی از سبک های سیاست خارجی دولت آمریکا است.
استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ادامه داد: غرب و به خصوص آمریکا در حوزه مردم سالاری مدعی ایران هستند ، اگر اظهارات روز گذشته مایک پنس و یا اظهارات چند روز قبل پومپئو در کنفرانس ورشو را شنیده باشید به این مسأله پی می برید. حکومت ایران را حکومت ملایان و دیکتاتورها و کسانی که کوچک ترین نسبتی با دموکراسی ندارد عنوان می کنند. سوال اساسی این است که وضعیت مردم سالاری در خود آمریکا چگونه است؟
وی اظهار کرد: پرونده ای در دادگاه عالی آمریکا در سال 2010 ارائه شد. در این پرونده دادگاه عالی به یک نهاد خصوصی رأی داد که بر مبنای آن محدودیت منابع مالی برای افرادی که می توانند به سیاستمدارها در انتخابات پول دهند ، برداشته شد .
ایزدی توضیح داد : نهادی که در آمریکا متکی بر یک درصدی های سرمایه دار است در این زمینه شکایت کرد و دادگاه آمریکا به نفع این نهاد رأی داد و قانون محدودیت پول دادن از بین رفت. جالب است که با عنوان آزادی بیان این محدودیت برداشته شد. گفتند شرکت ها، انسان شناخته می شوند و یکی از راه های آزادی بیان انسان می تواند این باشد که هر چه یک شرکت می خواهد به سیاست مداران پول بدهد.
وی در ادامه گفت : نظریه نخبه گرایی دموکراتیک به سمت نخبگان اقتصادی گرایش دارد به این معنی که رقابت در سیستم سیاسی وجود دارد اما این رقابت میان نخبگان اقتصادی است. این ها با استفاده از پول از سیاست مدارانی که احساس می کنند منافع آنها را بیشتر تامین می کند را مورد حمایت قرار می دهند . در انتخابات 2016 آمریکا 6.5 میلیارد دلار هزینه شد که رقم بسیار بالایی است. این ها را همان نهادهای ذی نفوذ پرداخت کرده اند. نتیجه هزینه این است که اگر فردی نسبت به رقیبش بیشتر هزینه کند احتمال پیروزی او 94 درصد است.
این کارشناس مسائل بین الملل سپس به تشریح فرایند نفوذ سرمایه داران در انتخابات آمریکا پرداخت و افزود: در انتخابات های درون حزبی آمریکا که قبل از اولین روز رأی گیری در ایالت آیووا برگزار شد اکثر افراد شرکت کننده قبل از انتخابات در دور اول ، از فرایند انتخابات بیرون می آیند چون رقابتی بین کاندیداها در جذب پول وجود دارد. جمع کردن پول را از مدت ها قبل شروع می کنند. افرادی که نتوانسته اند به اندازه کافی پول جمع کنند خارج می شوند چون می دانند رأی نمی آورند. آیا می توانیم بگوییم در آمریکا دموکراسی نیست؟ خیر نمی توانیم، اما لایه بسیار ضعیفی از دموکراسی در آن جا وجود دارد. اساتیدی که در آمریکا نقش پول در دموکراسی آمریکا را بررسی کرده اند سخنانشان به حقیقت دموکراسی در آمریکا نزدیک است.
وی در ادامه عنوان کرد: یک درصدی ها در آمریکا به کاندیداها کمک مالی می کردند. به ازای هر یک دلاری که یک ثروتمند به یک سیاست مدار می دهد 20 دلار سود می کند در نتیجه نشریه اکونومیست نوشت بهترین سرمایه گذاری در آمریکا پول دادن به سیاست مدار است و هیچ سرمایه گذاری دیگری تا این اندازه سود ندارد. چون آن سیاست مدار مالیات او را بر می دارد، به او پروژه می دهد و مسائل دیگری که می توان برشمرد.

** نقش مردم در اداره جامعه نباید کم رنگ شود
همچنین استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: رژیم شاه به دلیل تکیه بر ارتش و بروکراسی به مردم احساس نیاز نمی کرد. بعد از انقلاب در حوزه سیاسی نقش مردم پررنگ شد اما همچنان در حوزه های دیگر نقش مردم ناچیز است و این امر می تواند برای جمهوری اسلامی خطر ساز باشد.
مجتبی زارعی دراین نشست گفت: پهلوی کشور را با نفت اداره می کرد و الگوی توسعه پهلوی بر مبنای در آمد های نفتی چیده شده بود بنابراین از مردم سالاری و دموکراسی بی نیاز بود و به جای مردم، دو دستگاه پر قدرت یعنی ارتش و بروکراسی اعمال اراده می کرد. این گرفتاری را امروز نیز در جمهوری اسلامی داریم. استقلال سیاسی مردم محقق شد اما در سایر وجوه در ایفای نقش مردم اشکالاتی به وجود آمده است. در نتیجه بیم این می رود که نظریه جهوری اسلامی و مردم سالاری دینی هم تهدید شود.
زارعی ادامه داد: در دوران پسا پهلوی یک انسان جدیدی متولد شد. انسانی که در سرنوشت خودش مشارکت می کند و مسئولیت می پذیرد و نشاط سیاسی دارد. یک روح جمعی جدیدی متولد شد که اراده جمعی ای را از خود متبلور کرد.
وی با بیان اینکه نظریه جمهوری اسلامی و نظریه مردم سالاری دینی یک نظریه واحد اند که از مرحله اجمال به مرحله تفصیل تکامل پیدا کرده است اظهار کرد: دوران امامت امام (ره) را دوران زعامت و ولایت اجمالی انقلاب می دانیم. چون شرایط زمانی و مکانی امام با شرایط فعلی متفاوت بود و در مرحله تثبیت انقلاب بودیم. دوران بعدی را می توان زعامت تفصیلی و تمدنی نامید که در راستای آن در 5 مرحله معروفی که رهبری بیان کردند رسیدن به تمدن اسلامی مطرح می شود. در دوران مردم سالاری تفصیلی پیچیده تر شدن جامعه، شکل گیری جنبش های اجتماعی انتقادی نسبت به گفتمان توسعه، تکثر رسانه ها، بیان نظریات مختلف در باب حکومت اسلامی و ... را شاهد هستیم.
وی افزود: به لحاظ هستی شناسی و انسان شناسی و ارزش شناسی تفاوتی میان نظریه اجمالی و تفصیلی مردم سالاری دینی وجود ندارد. چون امام و رهبری هر دو آزادی را با فطرت نسبت می دهند و به کرامت انسان می رسند. کرامت انسانی که باید کار افزا و قدرت افزا باشد.
این استاد علوم سیاسی ادامه داد : امام می گوید موضوع علمِ انبیا و دولتِ انبیا، انسان است. به همین کیفیت رهبر انقلاب هم نکات مهمی دارند. در آینده شرایط پیچیده تر می شود چه بسا نظریه مردم سالاری دینی شکل جدیدی پیدا کند. امام و رهبری به بعثت پیامبران ارجاع می دهند. در روایت آمده که پیامبر می فرماید بشر قبل از بعثت، رُعَاةَ اَلْإِبِل بود و بعد از بعثت رُعَاةَ اَلشَّمْس. رها شدن از محسوسات و توجه به سایر ساحات انسان، بشر را که تمام توجه اش به شتر محدود بود به توجه به شمس به مفهوم اسلامی و شرعی کلمه ارتقاء داد.
وی همچنین گفت: همان طور که در تفسیر آیت الله جوادی آملی از آراء امام آمده، تحول انسان سیاسی که دوران نقل سمعی را گذرانده - قبل از مرحوم وحید بهبانی - بعد به رابطه مقلِد و مقلَد تبدیل شد. امام آمد و این رابطه را به رابطه امام و امت تبدیل کرد. رهبر انقلاب در ادامه آمد و این رابطه را از حالت امام و امت به رابطه تفصیلی، تمدنی و شبکه ای گسترش داد. در دوران تفصیل جامعه تخصصی تر می شود در نتیجه به صورت شبکه ای در می آید. از آن جا که امام و رهبری انسان سیاسی را خلیفه الله می دانند، تصرف در سیاست و مشارکت هم استخلافی است و بر خواسته از ذات حق است و مراتبی و تشکیکی است. این نقدی بر بحث دوپارگی مشروعیت است.
رئیس سازمان بسیج اساتید تاکید کرد: مردم سالاری دینی یک ترکیب اضافی نیست. بیان صریح رهبری انقلاب این است که اسلام گرایی و مردم گرایی دو چیز جدا نیستند. در سنت الهی مردم و جمهورِ مردم، ودیعه و امانت الهی اند. چطور می شود آن ها را سوا دانست و از ترکیبی امتناعی صحبت کرد؟ رهبر انقلاب چند مقوله جدید وارد مردم سالاری کرده اند. علاوه بر حق انتخاب و حق مشارکت، حق مخالفت را اضافه کردند. چیزی که در جوامع غربی از آن به آزادی منفی یاد می شود. امام میزان را رأی مردم فرمودند و رهبر انقلاب آن را به حق الناس ارتقا دادند. ابعاد حق الناس نیز متفاوت است که به نوعی نظارت استصوابی جز حقوق ناس تلقی می شود.
وی اضافه کرد: ایشان عنصر کارآمدی را نیز به مردم سالاری اضافه کردند که بدون این عنصر اتفاقاً نمی توانیم حکومت کنیم. چون معصوم هم اگر بالای سر کار باشد بدون مردم کار به سقوط می کشد. در سفر به کرمانشاه ایشان متعرض روشی نوع اداره ریاستی قوه مجریه و ویژگی که در پارلمان است شدند. مردم بعد از انتخاب کردن چگونه باید نظارت کنند؟ رهبر معظم انقلاب در حوزه اینترنت و نقش آن در دموکراسی، کرسی های آزاداندیشی، پول های کثیف و وارد شدن آن ها در چرخه دموکراسی و ... نیز مباحثی را مطرح کردند. و بالاخره رهبر انقلاب برای حقوق ناس، اصل آتش به اختیار را مطرح کردند. چون ممکن است بروکراسی بر اراده ملی غلبه پیدا کند.

**9487**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال