حمایت مردم آمریکا از کنترل سلاح و ناامیدی از اقدام نمایندگان

تهران - ایرنا - بیشتر مردم آمریکا خواستار تصویب قوانین سختگیرانه تر درباره سلاح هستند اما اطمینان کمی دارند که قانونگذاران آمریکایی در این زمینه اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، نظرسنجی جدید خبرگزاری رویترز و موسسه 'ایپسوس' که همزمان با سالگرد مرگبارترین تیراندازی در یک دبیرستان در تاریخ آمریکا منتشر شده ، حاکی از ناامیدی و سرخوردگی گسترده مردمی در آمریکا نسبت به قانونگذاران ایالتی و فدرال پس از دهه ها تیراندازی های عمومی در این کشور است.
نتایج این نظرسنجی که بین 6 هزار و 800 نفر انجام شده نشان می دهد که 69 درصد آمریکایی ها شامل 85 درصد دمکراتها و 57 درصد جمهوریخواهان خواستار محدودیت های شدید یا معتدل بر سلاح های گرم هستند.
برای متوقف کردن خشونت ها با سلاح گرم در آمریکا، 55 درصد گفته اند که خواهان سیاست هایی برای دشوارتر شدن مالکیت سلاح هستند و در مقابل 10 درصد نیز گفته اند که آسان تر کردن مالکیت سلاح گرم بهتر است.
این نظرسنجی نشان می دهد که حمایت عمومی از محدودیت های شدید بر مالکیت سلاح نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته اما حمایت کلی از محدودیت های سلاح از زمان آغاز نظرسنجی درباره این موضوع در سال 2012 تا کنون افزایش یافته است.
در میان کسانی که خواهان کنترل های شدیدتر بر مالکیت سلاح هستند فقط 14 درصد گفتند که 'بسیار اطمینان دارند' که نمایندگان آنها دیدگاهشان را درباره سلاح درک می کنند و فق هشت درصد گفتند 'بسیار اطمینان دارند' که نمایندگان منتخب آنها در این خصوص کاری خواهند کرد.
تیراندزی 14 فوریه سال 2018 در دبیرستانی در 'پارکلند' ایالت فلوریدا آمریکا موجب مرگ 17 تن از دانش آموزان و کارکنان دبیرستان شد.
اروپام ** 1078 ** 1071

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال