هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

همسر «علی شریعتی» بودن تنها در توان «پوران» بود

تهران- ایرنا- باید «زن» باشی، باید «مادر» باشی و باید «زن/مادر» باشی و... باید «همسر» باشی!‌باید همسر/ زنِ «علی شریعتی» باشی، مردی در تاریخ که تنها فاطمه را فاطمه می‌دانست! باید مادرِ «احسان» باشی و «سوسن» و «سارا» و «مونا».

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم ناهید توسلی نوشت: تا بتوانی «پوران» باشی، تا بتوانی در اوج شکفتگی دل و خِرَد، «علی» تنها بگذاردت و تنها برود و تو چونان «ماده ‌شیر» در جنگل تنهایی و بی‌کسی، فرزندان را به دندان بگیری و... .نه مگر از آغاز و در پیشاتاریخ تنها «زن/مادر» بود به دنبال فرزند و کشف «دوست ‌داشتن»!

آن هم در ناآگاهی و بی ‌خبری از ابوّت (پدری)؟ نه مگر «زن/مادر» بود که زمین را می‌خراشید تا دانه‌ ها و سبزی ‌های خوراکی را بیابد و در دهان جگر گوشه ‌اش بنهد و سیرش کند؟ نه مگر همو کشاورزی را شناخت و شناساند و آموزاند! و آن‌ گاه بود که «مرد/پدر» در غیبت چندین‌روزه «زن/مادر» در ماه و چندماهه بارداری او، همه را به سود اقتدار مردمحورانه خویش مصادره کرد؟

اما... همین «زن/مادر»، «پوران» شد: «دکتر (فاطمه) پوران شریعت ‌رضوی»... تا به‌ رغم همه سدهای برساخته متصلب، تک ‌صدایی و تک ‌محوری «مرد/پدرسالارانه» جهانی، همه توان ‌های زنانه و مادرانه خویش را در تنهایی بی‌حضورِ «علی» - که خود یک «جهان حضور» بود - به کار گیرد و به تأسی از همسرش، علی شریعتی که باور داشت: «فاطمه، فاطمه است»، بگوید: «زن/مادر»، « زن/مادر» است... از آغاز تا انتهای تاریخ!!

منبع: روزنامه شرق؛ 1397،11،28
گروه اطلاع رسانی **9117**9131

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال