در گفت وگو با ایرنا؛

ماموریت گرایی دانشگاه امید به آینده شغلی را تقویت می کند

تهران- ایرنا- رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: ماموریت گرایی دانشگاه ها به زایش علمی منجر می شود و در توسعه صنعت و دانشگاه ها موثر است؛ ضمن آنکه امید به آینده شغلی را در دانشجویان تقویت می کند.

وحید احمدی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار دانشگاه ایرنا اظهار داشت: برای درخشش هرچه بیشتر در عرصه های بین المللی علمی باید حضور اساتید و دانشجویان را در مجامع، توافق نامه ها و پروژه های بین المللی افزایش داده و تبادل دانشجویان و همکاری های بین المللی علمی را تقویت کرد.
برای درخشش هرچه بیشتر در حوزه صنعت و علم، باید قواعد بازی های بین المللی را رعایت کرد. در تحقق نظام نوآوری و نظام چرخه علم و فناوری ارتباط تنگانگی میان دانشگاه و تقاضا و عرضه وجود دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه در سال های اخیر ارتباط میان صنعت و دانشگاه افزایش یافته است، گفت: در مسیر توسعه تعاملات صنعت با بخش های علمی کشور، به دلیل وجود برخی واگرایی ها، نقاط ضعف بسیاری داشتیم که در این مسیر باید تلاش بیشتری شود.
احمدی با تاکید بر لزوم اجرای ماموریت گرایی در دانشگاه ها، اظهار داشت: ماموریت گرایی دانشگاه ها به زایش علمی منجر می شود و در توسعه صنعت و دانشگاه ها موثر است. ماموریت گرا شدن دانشگاه ها امید به آینده شغلی را در دانشجویان تقویت می کند.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با انتقاد از نبود فضای رقابتی در حوزه صنعت و تولید در کشور گفت: صنعت کشور در انحصار قرار دارد. در هیچ کجا جهان، متقاضی برای خودرویی که قابل رقابت با هیچ خودرویی در جهان نیست، از پیش پول پرداخت نمی کند و بیش از یک سال در انتظار دریافت خودرو نمی ماند.
وی نقطه ضعف صنعت ایران را قرار نگرفتن در فضای رقابت بین المللی دانست و عنوان کرد: دولتی بودن صنعت در کشور باعث رانده شدن این حوزه مهم به حاشیه امن شده و صاحبان صنعت هیچ گاه برای تنازع بقا زندگی نمی کنند، از این رو از فضای پیشرفت و توسعه عقب می مانند.
احمدی با اشاره به اینکه حضور صنعت در عرصه رقابتی و پیوند آن با دانشگاه، باعث ارتقای شاخص و استانداردهای بین المللی می شود، تصریح کرد: در صورتی که صنعت ایران با بحث های علمی پیوند خورده و سپس در رقابت بین المللی قرار گیرد، صاحبان آن مجبور به رعایت استانداردها می شوند و خود به خود شرکت ها به سوی مراکز پژوهشی و علمی سوق می یابند.
**9283**1584

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال