توسعه ترانزیت، ابزاری برای افزایش اقتدار- شهرام آدم نژاد *

توسعه ترانزیت و تحلیل روابط اقتصادی و حمل و نقلی با هر یک از کشورهای منطقه در دستورکار وزارت راه وشهرسازی است تا پس ازتحلیل فرصت ها و تهدیدهای موجود، کارآمدترین سیاستها و سناریوهای حمل و نقل به عنوان یک ابزار سیاسی و اقتصادی برای افزایش اقتدار کشور طراحی و تدوین شود.

یکی از اقداماتی که باید در معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به عنوان ستاد و پشتیبان سازمان ها و شرکت های اجرایی تابعه آن صورت گیرد، تسهیل فرآیندهای اجرایی در همکاری با ذینفعان، نهادها و سازمان های خارج از وزارت راه و شهرسازی است که بر دستیابی به وظایف ومسئولیت های تکلیف شده به این وزارتخانه، تاثیرگذاشته یا از آن تاثیر می پذیرند.
متاسفانه تاکنون آنچنان که باید به نگاه جامع ذینفع محور و از جنس اقدام برای شناسایی آنها باهدف رفع موانع اجرایی پرداخته نشده است.
اگر از مدیریت مبتنی بر استراتژی صحبت می کنیم، باید اهداف کمی و کیفی با در نظر گرفتن نقش و انتظارات ذینفعان در هر یک از موضوع ها همخوانی داشته باشد.
در حال حاضر معاونت حمل و نقل، در موضوع های لجستیک، ترانزیت و ایمنی حمل و نقل با در نظر گرفتن چارچوب ها و همچنین مشکلات اجرایی موجود، اقدام به شناسایی ذینفعان و نقش و انتظارات آنها کرده تا برنامه اقدام مشترک با هر یک از آنها را در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی در همکاری با ذینفعان تاثیرگذار و همچنین سیاستگذاری های مبتنی بر نیازهای ذینفعان تاثیرپذیر را انجام دهد.
همزمان برای همگرایی بیشتر برنامه های اجرایی سازمان ها و شرکت های اپراتور، برگزاری جلسه های مشترک میان این سازمان ها و دفاتر معاونت حمل و نقل، در زمینه های لجستیک و ایمنی حمل و نقل آغاز شده است.
.....................................................
* معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال

گالری تصاویر

پربیننده

هر سال فیلم سال یونسکو انتخاب می شود

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

هر سال فیلم سال یونسکو انتخاب می شود

نوروز، زمینه ساز توسعه گردشگری و اقتصادی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

نوروز، زمینه ساز توسعه گردشگری و اقتصادی

جشنواره بزرگ نوروز با محوریت ایران

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

جشنواره بزرگ نوروز با محوریت ایران

ملت‌های حوزه نوروز صلح طلبند

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

ملت‌های حوزه نوروز صلح طلبند

جدیدترین مطالب سایت

ملت‌های حوزه نوروز صلح طلبند

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

ملت‌های حوزه نوروز صلح طلبند

نوروز، زمینه ساز توسعه گردشگری و اقتصادی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

نوروز، زمینه ساز توسعه گردشگری و اقتصادی

جشنواره بزرگ نوروز با محوریت ایران

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

جشنواره بزرگ نوروز با محوریت ایران

هر سال فیلم سال یونسکو انتخاب می شود

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

هر سال فیلم سال یونسکو انتخاب می شود

موضوعات مرتبط