بیش از نیمی از دانش آموختگان دانشگاه های کشور شاغل هستند

تهران- ایرنا- نتایج کلی طرح رصد اشتغال دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در میان 87 دانشگاه کشور، نشان می دهد که حدود 50 تا 60درصد دانش آموختگان این دانشگاه ها در حال حاضر مشغول به کار هستند.

به گزارش روز سه شنبه گروه دانشگاه ایرنا، طرح رصد اشتغال دانش آموختگان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در میان 87 دانشگاه کشور اجرا شد. در همین رابطه، محمد سعید سیف مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم گفت: هدف این وزارتخانه از اجرای طرح رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی مقایسه دانشگاه ها با یکدیگر نیست؛ بلکه هدف از اجرای این طرح برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق تر برای توسعه آموزش عالی است.
وی افزود: 87 دانشگاه کشور در این طرح شرکت کردند که براساس آمارهای موجود حدود 50 تا 60 درصد دانش آموختگان این دانشگاه ها شاغل هستند.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم اظهار داشت: در دانشگاه هایی که در طرح رصد اشتغال دانش آموختگان شرکت کردند، ارتباط خوبی میان دانش آموختگان و بدنه دانشگاه ایجاد شده است.
بر اساس این گزارش، در میان 20 دانشگاه مورد بررسی، 10 دانشگاه اول به ترتیب متشکل از دانشگاه های صنعتی سهند، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر، گلستان، علم و صنعت، بوعلی سینا همدان، صنعتی قم، علم و هنر یزد، رازی کرمانشاه و فسا هستند.
همچنین، میانگین درصد اشتغال دانش آموختگان در 30 دانشگاه برای مقطع کارشناسی ارشد نیز اعلام شده است که دانشگاه های صنعتی سهند تبریز، بوعلی سینا همدان، علم و صنعت، علم و هنر یزد، علم و معارف قرآن کریم، سید جمال الدین اسدآبادی، محقق اردبیلی، سمنان، یاسوج و خوارزمی به ترتیب بیشترین میزان اشتغال را داشته اند.

** دانشگاه علم و هنر در رتبه چهارم
براساس میانگین درصد اشتغال دانش آموختگان، دانشگاه علم و هنر در رصد اشتغال دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در میان 87 دانشگاه کشور رتبه چهارم در مقطع کارشناسی ارشد و رتبه هشتم در مقطع کارشناسی را کسب کرد.
پیمایش مسیر شغلی دانش آموختگان و پیگیری دائمی موضوعی بود که به صورت پراکنده در سطح دانشگاه ها انجام شده بود، اما امسال این طرح از سوی وزارت علوم به صورت سراسری اجرا شد تا براساس نتایج این طرح، بتوان برای ظرفیت پذیرش در رشته های مختلف، بازنگری متون درسی و آموزش های کاربردی به دانشجویان برنامه ریزی و سیاست گذاری کرد.
**9283**1584

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال