دبیر شورای عالی فضای مجازی:

چالش حکمرانی با بکارگیری نخبگان میان رشته ای حل می شود

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر این که اجتماعی شدن و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی نیازمند تخصص چند رشته‌ای است، اظهار کرد: امروزه این مشکلات با نخبگان تک رشته‌ای حل نمی‌شود بلکه ما نیازمند شبکه‌ای از نخبگان چند رشته‌ای و میان رشته‌ای هستیم

به گزارش گروه دانشگاه ایرنا، ابوالحسن فیروزآبادی روز شنبه در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی باعنوان سیاستگذاری باز، تعامل حاکمیت، مردم و نخبگان عنوان کرد: باید تجدید نظر اساسی در حوزه اصول و حکمرانی داشت تا بتوان تصمیمات بزرگ مبتنی بر مشارکت را گرفت . در حل مشکلات باید از حوزه های فراحکمرانی کمک گرفت و تصمیم های بزرگ اعمال کرد، مشارکت در این باره بسیار مهم است.
وی افزود: ساختار مدیریتی کشور باید از الگوهای متنوع پیروی کنند و در نظام های مقرره سازی در موضوعات اساسی کشور از نظام ترکیبی و توصیه ای با مشارکت ذینفعان به کار گرفت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه دانشگاه های ما دچار نوعی رکود شده اند، تصریح کرد: دانشگاه ها باید نقش بیشتری داشته و پژوهش های میان رشته ای توسعه یابد. همچنین، تعاملات میان رشته ای باید مورد توجه جدی دانشگاه ها و نخبگان قرار گیرد و در این باره نباید تحت تاثیر فضاسازی رسانه های قرار گرفت.
وی در ارائه تعریفی از فضای مجازی عنوان کرد: فضای مجازی، برآمده از ارتباطات و شکل های جدید ارتباط یعنی فراتر از ارتباطات و به سمت اتصال در حال حرکت است. این فضا فراتر از ارتباط انسان ها یعنی ارتباط انسان ها، اشیاء و موجودیت های دیگر است.
فیروزآبادی گفت: فضای مجازی برچند رکن استوار است که تکنولوژی و فناوری مهمترین آن به شمار می رود. فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت این فضا است.
به بیان وی، رکن دوم این فضا، تبدیل فناوری به اقتصاد و صنعت است که در این شرایط فضای مجازی از طریق این دو در حکومت مداخله می کند. در چنین فضایی اقتصادهای جدید با نام هایی چون گیگ اکونومی شکل می گیرد که نوع تازه ای از حکومت را القا می کند.
وی ادامه داد: مهمترین رکن این فضا رکن اجتماعی است. به دلیل شکل گیری اتصالات شبکه ای، این فضا بر تمامی شئون اجتماعی،اقتصاد، زیستی و حقوقی غلبه یافته است. حتی در بحث حکومت نیز وارد شده است چرا که حکمرانی به معنای وجه اجتماعی شده حکومت حکمرانی به شمار می رود.
فیروزآبادی در اشاره به رکن بعدی فضای مجازی گفت: رکن بعدی این فضا اقتصاد شبکه ای و شبکه محور است که در نهایت به معنای اقتصاد اجتماعی است و از آنجایی که سیاست به معنای مدیریت قدرت است در این دوره نیز با قدرت نرم و ظهور قدرت شبکه ای روبه رو می شویم که تحت فشار شدید تعامل شبکه های انسان شئ ای خواهیم شد.
به گفته وی، اگر به سمت نظام های هوشمند حرکت کنیم با پدیده های مداخله هوشمندی روبه به رو می شویم که نمونه آن ظهور و بروز پلت فرم ها است. این پلت فرم ها هنجاری سازی کرده و مقررات را به ما تحمیل می کنند. این پدیده تازه تهدیداتی در بطن خود دارد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: سرعت تحولات جوامع نیز به دلیل ظهور فضای مجازی افزایش یافته است، امروز با وجود فضای مجازی مسائل حکمرانی دیگر که به صورت پنج ساله تدوین و اجرایی می‌شوند از بین رفته و این نظام حکمرانی ۵ تا ۸ ساله نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اصل باشد. بنابراین باید همزمان با این تحولات تصمیم گیری‌ها نیز باید به روز تر شود.

** هویت و امنیت، دو مساله حل نشده فضای مجازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه هویت مساله ای است که به عمد در فضای مجازی حل نشده نگه داشته شده است، عنوان کرد: تمام ارتباطات در این فضا به صورت گمنام صورت می گیرد در حالی که این فضا باید فضایی شفاف زا باشد اما نوعی کدری دارد.
وی در ادامه به چالش مسئولیت پذیری در این فضا اشاره کرد و گفت: در آینده موضوع پاسخگویی در حکمرانی با توسعه فضای مجازی به طور جدی زیر سوال می رود. در حکمرانی مساله هویت و گمنامی سیاست را باید مورد نظر قرار داد. امنیت نیز در فضای مجازی به عمد مورد کم توجهی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی فضای مجازی در بیرون از مرزها مبتنی بر حکمرانی اینترنتی است، تصریح کرد: چنین مسائلی را باید با مشارکت اجتماعی چه مشارکت از پایین به بالا و چه مشارکت از بالا به پایین حل کرد.
فیروزآبادی تصریح کرد : در فضای مجازی که یک فضای یکپارچه جهانی است بازیگران بین المللی به صورت تحاکمی در حال حکمرانی هستند و تلاش دارند با شکستن دیوار کشورها مبانی و ارزش‌های خود را تحمیل کنند و به همین دلیل در حکمرانی و آقابالاسری بر فضای مجازی و اینترنت تاکید دارند.

**9283**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال