حجت الاسلام عاملی در جمع خبرنگاران:

جلسات منظم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید طبق آیین نامه باشد

تهران - ایرنا -دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره برگزاری منظم جلسات این شورا، گفت: بر اساس آیین نامه، جلسات شورا در غیاب رئیس جمهوری توسط قائم مقام رئیس جلسه اداره می شود و امیدوارم رضایت روحانی را برای برگزاری جلساتی جلب کنیم که نمی تواند حضور داشته باشد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، حجت الاسلام سعیدرضا عاملی در حاشیه جلسه ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس برنامه زمانبندی، جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی هر دو هفته یکبار باید برگزار شود که البته اهمیت کیفیت برگزاری جلسات از اصل جلسه مهمتر است.

**اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی
عاملی به اولویت هایی که برای پیشبرد مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیش دارد اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حوزه علم و فرهنگ دنبال می کنیم. تناسب رابطه این مصوبات با رویه های اداری، مالی و حقوقی اهمیت دارد و این ارتباط باید به صورت نظام مندی برقرار شود.
به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، فناوری بسیاری از حوزه ها را تغییر می دهد که لزوم انعطاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بازنگری حوزها طبق نظر مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و اعضای این شورا ضروری است.
عاملی با بیان اینکه باب بازنگری باید روی اسناد مهم باز شود، اظهار داشت: سه سند نقشه جامع علمی کشور، مهندسی فرهنگی و تحول آموزش و پرورش، مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد.

**راه اصلاح فرهنگی چیست؟
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتقاد دارد که می توان از طریق مقررات و افزایش گاهی عمومی، اصلاح فرهنگی انجام داد و بسیاری از عوامل مرتبط با فرهنگ خارج از حوزه فرهنگ است.
استاد ارتباطات دانشگاه تهران به ذکر مثالی پرداخت و افزود: فرض کنید عدالت اجتماعی به صورت نهادینه در جامعه اجرا شود همچنین جامعه ای با کمترین فاصله میان دهک های اجتماعی با صندوق تامین اجتماعی قدرتمندی برای دستگیری از افراد دارای قدرت مالی کمتر داشته باشیم. این اتفاق نوعی فرهنگ راضی را ایجاد می کند، فرهنگی که اعضایش رضایت عمومی دارند.
وی گفت: بنابراین، این جامعه راضی در دنبال کردن ارزش های اسلامی و انقلاب هم موفق تر می شود. اگر جامعه ناراضی باشد در خیلی از حوزه ها ممکن است تمکین نکند؛ از این رو، عدالت اجتماعی بنیانی است که همواره به عنوان یک ارزش اسلامی و انقلابی مورد نظر است.
عاملی اظهار داشت: گاهی درصدد تامین شخصی عدالت اجتماعی هستیم، گاهی هم سیستم ایجاد می کنیم که به زعم من، فناوری اطلاعات این ظرفیت را برای «استبداد خیر» ایجاد کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در توضیح استبداد خیر، یادآور شد: استبداد خیر به معنای سیستم است. خارج از سیستم نمی توان عمل کرد. مثل فروش تراکم شهری که اگر در فروش تراکم، تعرفه ها و اشخاص حضور داشته باشند این تعرفه ها توسط اشخاص با مدل دیگری به فروش می رسد اما اگر فقط سیستم تعرفه را بفروشد هیچ راه فراری وجود ندارد.
استاد دانشگاه تهران در عین حال تاکید کرد عقلانیت سیستمی راهبرد بنیادینی در اصلاح حوزه فرهنگ است.
**9492**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال