بلندای نام ایران وامدار شاهنامه است- بهرام قاسمی**

شاهنامه او نقش خیال انگیز و شاهکار حماسه و اسطوره ای است که در تار و پود ایران زمین سخت درهم تنیده شده است.شاهنامه عشق نامه است. نامه عشق است و عشق‌ نامه ‌ای سرشار از نگاره های خیال‌ انگیز، حماسی و اندیشه های پر مغز و نغز، زیبایی های پر رمز و راز، میهن دوستی، نوع دوستی، جوانمردی، فتوت و آزادگی است. آوازه فردوسی که امروز مرزهای جغرافیایی، قومی و نژادی را درنوردیده و جهان گیر شده، به دلیل نقش بی رقیب، بی نظیر و بی بدیل او در به تصویر کشیدن برترین فره انسانی و اخلاقی در چهره شخصیت‌ های نجیب شاهنامه است.
شهروندان شاهنامه، اگر چه آمیزه‌ ای از جنس خیال، حماسه، افسانه و اسطوره اند، اما در گذر از صافی تخیل هنرمندانه، خلاق و اعجاز سخن شاعر، به جزئی جدایی ناپذیر، نامیرا و زنده در فرهنگ و یاد و یادگارهای ایرانی بدل شده اند. آنان در هر لحظه و همه لحظه ها با ما و در ما زندگی و زیست می کنند. رستم خیال ما، قرن هاست سوار بر رخش، دیوان متجاوزان و غارتگران وطن و اخلاق را به غل و زنجیر می کشد. در سلوک و فرهنگ اهورایی شاهنامه، کرنش و تسلیم در مقابل زور آوران ،قلدرمابان، آسان خواران واژه‌ای بیگانه، بی‌معنی، مهجور و نامفهوم است.بلندای نام ایران، وامدار شاهنامه است. خیال ایران بدون شاهنامه خیالی محال و به ترس الوده وبیمناک است. باید به احترام 30 سال رنج این اسطوره و شاعر دل خسته و خلوت گزیده برای حفظ فرهنگ و هویت و غیرت ملی ایران، همگان در برابر او و رمز و راز هایش سر تعظیم فرود آریم.
فردوسی در دوران تنهایی و درد بی پناهی تاریخ و فرهنگ ایران زمین، تنها و به تنهایی با شاهنامه به جنگ و ستیز و نبردی بی امان با تباهی و تبهکاری و فساد بر می خیزد. او در لحظه لحظه های تنهایی و غربت غریبانه طولانی، عزت و سرفرازی به تاراج برده ایرانیان را در واژه واژه های شاهنامه باز افرینی می‌کند. کاخ بلند، باشکوه‌، پر شوکت و بی‌گزندی که این شاعر بلند آوازه از نظم پی‌افکنده، قرن‌های متمادی است که در برابر گزند باد و بوران اهریمنان تاریخ مصون مانده و سند افتخاری برای هویت ملی، فرهنگ و تمدن ایران زمین شده است. یک هزار و هفتاد و سومین زادروز نادره فرهنگ و ادب، حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد.
سخنگوی وزارت امور خارجه

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال