بنیادی عام المنفعه در درون یک دانشگاه

تهران-ایرنا- اندیشه تأسیس سازمانی عام المنفعه برای انجام فعالیت های اقتصادی، جذب و ساماندهی کمک های مردمی و تامین منابع مالی در راستای تحقق اهداف آموزشی از سال 86 در دانشگاه امیرکبیر شکل گرفت و 5 سال پس از آن بنیاد امیرکبیر به ثبت رسید .

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، بنیاد دانشگاه امیرکبیر درصدد است با بهره گیری سرمایه انسانی دانشگاه اعم از استادان و دانشجویان همه مقاطع تحصیلی و همچنین امکانات آموزشی، پژوهشی و ارتباطی دانشگاه گام موثری در توسعه صنعتی کشور بردارد.
مجتبی نوریان مدیرعامل بنیاد امیرکبیر روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا عنوان کرد: این بنیاد موسسه ای عام المنفعه و غیرانتفاعی است که با هدف ارتقا سطح تولید علم، تحقیق و پیشرفت کشور برای توسعه کیفی و کمی دانشگاه امیر کبیر تاسیس شده است.
وی ادامه داد: در همین خصوص بنیاد با شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی، توانمندی های فنی و تخصصی و نیازهای جامعه به ویژه در بعد صنعتی تلاش می کند به اثربخشی نقش دانشگاه در توسعه صنعتی کشور کمک کند.
این مسئول در ادامه افزود: برگزاری دوره های آموزشی به منظور توسعه مهارت ها و توانمندسازی فنی و مدیریتی دانش آموختگان، مشارکت در طرح های نوآورانه فناور، اجرای پروژه های صنعتی در حوزه انرژی های تجدید پذیر، فناوری اطلاعات از جمله و ارائه خدمات مشاوره مدیریتی از جمله فعالیت های بنیاد است.
نوریان با اشاره به گستردگی و تنوع رشته های فنی و حرفه ای در دانشگاه امیر کبیر اظهار کرد: بنیاد با مشارکت بخش خصوصی در دو حوزه مهم مهندسی معدن و نساجی همکاری دارد.
وی در ادامه به توضیح فعالیت مهمترین مرکز اچ اس ای و نکسوس زیر مجموعه این بنیاد که در آبان ماه تاسیس شده است پرداخت.

**هدف از تاسیس مرکز اچ اس ای و نکسوس در دانشگاه
مدیر عامل بنیاد امیر کبیر عنوان کرد: مرکز سلامتی، امنیت و محیط زیست HSE یا مخفف (Health, safety and environment) در راستای تحقق اصل50 قانون اساسی و ضرورت مشارکت مراکز علمی و پژوهشی در راستای رعایت ملاحظات محیط زیستی، ایمنی و بهداشت در بنیاد دانشگاه افتتاح شد.
وی در توضیح این موضوع افزود: بخشی در یک شرکت مسئول رسیدگی و حفاظت از مقررات، بهداشت، ایمنی شغلی، حفاظت از محیط زیست و انرژی در جامعه را بر عهده دارد و هدف از تشکیل آن پیش‌گیری از حوادثی است که منجر به آسیب‌های جانی، محیط زیستی و مالی می‌شود.
دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: پیشگیری از حوادثی چون آتش سوزی یا سوانحی مشابه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد نیاز به فعالیت چنین مرکزی را در دانشگاه و سازمان ها بیش از بیش مورد تاکید قرار می دهد.
مدیرعامل بنیاد دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه حفظ سلامت، ارتقا ایمنی و موضوع صیانت از محیط زیست از مسائل مهم پیش روی جوامع است، تصریح کرد: توسعه متوازن و پایدار، مستلزم تقویت و جاری سازی جامع نگری در مسائل گوناگون است.
وی ادامه داد: استاندارد سازی و هماهنگ سازی سیستم های بهداشت، ایمنی و محیط (HSE) در سطوح مختلف موضوعی اساسی است و ایجاد این سیستم ها در هر سازمان، به صورت جداگانه، کفایت نمی کند. مسئله حائز اهمیت، هماهنگ بودن این سیستم ها، استاندارد ها، تعاریف و روش های محاسبه نه تنها در سطح کشور که در سطح بین المللی است.
نوریان افزود: این مرکز با توجه به ظرفیت نهادهای علمی و پژوهشی مثل دانشگاه صنعتی امیرکبیر به تصمیم سازی برای بهبود وضعیت استفاده از منابع، افزایش تولید ناخالص ملی، بهبود کارآفرینی و کاهش خسارات کمک قابل توجهی می کند.
وی اظهار کرد: مهمترین مولفه الگوی تجاری مرکز، کارآفرینی و ایجاد درآمد بر مشارکت در سود ناشی از کاهش خسارات در فعالیت های صنعتی و خدماتی است. در این مدل هر یک از کنشگران به سهم خود سود می برند که در صورت عدم این مشارکت، هزینه ها به صورت خسارت ناشی از ریسک های مدیریت نشده تلف می شود.
نوریان در مورد مسائل پیش روی مرکز، گفت: غلبه بر برخی عادات رفتاری از طریق فرهنگ سازی از جمله مهمترین مسئله است که باید در دستور کار مرکز قرار گیرد و کمک نهاد های مربوطه را می طلبد.
مدیرعامل بنیاد دانشگاه افزود: ارتقا سطح آگاهی و باورمند شدن آحاد جامعه و به ویژه مدیران نهاد ها به اهمیت اچ اس ای و ارتباط آن با موضوعات زیست اجتماعی از جمله مهمترین بخش های مأموریت مرکز است.
نوریان عنوان کرد: مرکز نکسوس و اچ اس ای دانشگاه صنعتی امیر کبیر بستری برای اشتغال دانشجویان علاقمند فراهم کرده که در قالب پروژه های تخصصی به فعالیت می پردازند.
وی افزود: همچنین دانشجویان راغب به زمینه های اچ اس ای، آب، خاک، غذا، انرژی، محیط زیست و تغییر اقلیم در دوره کارشناسی در این مرکز کارآموزی می کنند.
دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد: دانشجویان داخلی و خارجی دیگر مراکز آموزش عالی و مراکزصنعتی تمامی مقاطع نیز می توانند با مرکز همکاری کنند.
نوریان عنوان کرد: دانشگاه امیر کبیر برای همکاری با دیگر دانشگاه ها نیز در زمینه نکسوس اعلام همکاری کرده و از طرح های تحقیقاتی دانشجویان در این رابطه استقبال می کند.
وی یادآور شد: به زودی بهره برداری از وب سایت اختصاصی مرکز آغاز و اعلام می شود.

** اچ اس ای و پیشرفت فناوری
نوریان در زمینه کمک این مرکز به پیشرفت فناوری گفت: اچ اس ای با اقدامات زیربنایی و مهم همچون فراهم کردن پایگاه دانش و داده های ملی به فناوری داخلی کمک می کند.
وی تصریح کرد: مرکز نکسوس نیز با استفاده از اطلاعات در راستای بهبود شاخص های پژوهش و فناوری کشور، شناسایی محدودیت ها و شاخص های مرتبط با شرایط اقتصادی داخل نقش موثری در توسعه فناوری ایفا کند.
دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر در ادامه گفت: این مرکز می تواند در زمینه فناوری نسل های جدید محیط زیست، انرژی و آب، طبقه بندی پروژه های پژوهشی و فناوری زیست محیطی و جنبه های دیگر نکسوس با سازمان های بین المللی همکاری موثر داشته باشد.
نوریان همچنین عنوان کرد: از سوی دیگر بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان ها باعث استقبال بیشتر منابع از خلق و انتقال دانش فنی و فناوری در داخل می شود.
مدیر عامل بنیاد امیرکبیر با بیان اینکه نکسوس یکی از اولین مراکز نهادینه سازی و روشمندسازی منابع طبیعی کره زمین در سطح جهان است، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع طبیعی کره زمین، امکان ایجاد فناوری با منافع چندگانه یکی از اصلی ترین اهداف راهبردی مرکز است.
وی معتقد است: مرکز نکسوس با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای جذب امکانات بین المللی و دستیابی به موارد فوق به طور مستمر و موثر در تلاش است.
این مسئول دانشگاهی در زمینه حمایت نهادهای دولتی از این مرکز، گفت: سازمان ها باید به مفید بودن خدمت و عمل مرکز اعتماد داشته باشند.
نوریان تصریح کرد: جمع آوری اطلاعات با هدف تحلیل و ارائه آن، ارجاع پروژه های پژوهشی و مطالعاتی به مرکز، استفاده از یافته ها و مشاوره های مرکز در تصمیم گیری از جمله اقدامات حمایتی است.
مدیرعامل مرکز نکسوس افزود: فرهنگ سازی، تسهیل ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، تشویق و ترغیب سازمان ها به استفاده از خدمات مرکز و نقش آن در موفقیت سازمان ها نیز از موضوعات مورد پشتیبانی نهاد های دولتی است.

** کارآفرینی مرکز
نوریان گفت: اساس فعالیت مرکز ایجاد بستر لازم برای توسعه انواع دانش، روش ها، فناوری و سیاست های مرتبط است.
وی ادامه داد: اتاق فکرهایی با مشارکت نیروهای داوطلب ایجاد می شوند که با حمایت دانشگاه و سایر موسسات داخلی و خارجی، ایده های نوآورانه را توسعه و در چارچوب های تجاری و کاری از آن ها استفاده می کنند.
مقام مسئول در دانشگاه امیرکبیر خاطر نشان کرد: با توجه به جدید بودن این مفاهیم به ویژه نکسوس در سطح جهانی و ورود به موقع کشور در این زمینه، ایران در زمره پیشگامان نکسوس و اچ اس ای در سطح جهانی قرار خواهد گرفت.
نوریان اظهار کرد: این مرکز با کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی همکاری های نزدیکی دارد و مذاکرات اولیه پیش از افتتاح رسمی مرکز طی سال گذشته در جریان بوده و به زودی آغازمی شود.

** نکسوس-اچ اس ای و ارتباط با صنعت
نوریان در خصوص تعاملات صنعتی مرکز گفت: از نخستین اهداف این مرکز برگزاری سریع نشست های توجیهی با وزارتخانه های اصلی کشور و همین طور سازمان های بزرگ صنعتی و خدماتی است تا ارتباط فعالیت های این مرکز با فرآیندهای کاری نهادها و سودآور بودن رویکردهای مدیریت ریسک در فرآیندهای کاری مورد بحث قرار گیرد.
وی تاکید کرد: با توجه به موارد فوق رویکرد نکسوس در فعالیت های درون سازمانی و بین سازمانی نیز مورد بحث قرار می گیرد.
نوریان توضیح داد: جمع بندی این مباحث با مدیران ارشد کشور در قوای سه گانه به اشتراک گذاشته می شود تا چارچوب های لازم قانونی، اجرایی و قضایی جهت تسهیل ایجاد این رویکردها و فرآیندها به تدریج استقرار یابد. به عنوان مثال ساختار بیمه کشور باید به صورت سیستمی و با اتکا به بانک های داده های علمی و قابل اطمینان، علمی گردد.
این مسئول دانشگاهی با اشاره به یک مثال عنوان کرد: یک مجموعه پتروشیمی با انجام هزینه، این رویکردها را در مجموعه خود ایجاد کرده تا از بروز خسارت های زیاد و جبران ناپذیر انسانی، مالی، تجهیزاتی و محیط زیستی جلوگیری کند. بنابراین باید از طریق کاهش حق بیمه، هزینه های انجام شده را بازیابی کند و مجموعه ای که چنین روندی را در پیش نگرفته است بالعکس هزینه های بیشتری برای مدیریت ریسک های خود به بیمه بپردازد.
دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر افزود: صنعت بیمه کشور از چنین فرآیندی که موجب کاهش خسارات شده است، سود برده و علاوه بر آن فرهنگ کاری در کشور نیز بهبود پیدا می کند.
به گزارش ایرنا، وی توضیح داد: از سوی دیگر شاخص های نکسوس و مدیریت ریسک ها که شاخص هایی از مدیریت کم خطر و اقتصاد سبز است باید وارد بازار بورس کشور شود. زیرا سرمایه گذاران بدانند سرمایه خود را وارد چه فعالیت و با چه حدی از ریسک پذیری می کنند.
نوریان تصریح کرد: این مرکز مذاکرات سیستمی خود را علاوه بر مراکز صنعتی، با همه نهادها در قوای سه گانه انجام می دهد تا موفقیت این تلاش ها با ایجاد کارآفرینی مناسب برای جوانان با استعداد و علاقمند خدمت به کشور تضمین شود.

** تعاملات بین المللی مرکز
نوریان در ادامه این مصاحبه تصریح کرد : نکسوس با همکاری مؤسسات ملی و بین المللی باعث تسریع توسعه، افزایش خدمات دانش بنیان و جذب سرمایه های ملی و بین المللی می شود.
وی با بیان اینکه مراکزی با مفاهیم نکسوس در حد محدود در کشور وجود دارد، ادامه داد: مرکز نکسوس دانشگاه امیر کبیر با نهادهای مشابهی مانند آب، انرژی، خاک در دانشگاه ها و سازمان های دولتی اعم از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همکاری دارد و در سطح بین المللی نیز با دانشگاه فنی برلین در ارتباط است.
نوریان افزود: مرکز نکسوس دانشگاه امیر کبیر اولین همکاری خود در رابطه با علوم منابع طبیعی را با یک مؤسسه تحقیقاتی اروپایی به طور مشترک و بر اساس پیشنهاد کاری از سوی این مرکز به زودی آغاز می کند.
مدیرعامل بنیاد امیرکبیر عنوان کرد: سازمان هایی به نام اچ اس ای یا مشابه آن در حال حاضر در کشورهای آمریکا ، انگلستان ، آلمان و استرالیا و البته موسسات متعدد دیگری نیز به صورت دولتی و خصوصی در سطح جهان فعال هستند.
**9465**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال