بازنگری رویکردها وتجدیدحیات فعالیت های سیاسی واجتماعی

تهران - ایرنا - برخی از فعالان در جریان های سیاسی موجود در کشور معتقدند که طیف های مختلف با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، باید طرحی نو در اندازند و به دنبال بازنگری در فعالیت های خود باشند تا بتوانند تجدید حیات بر اساس واقعیت های موجود داشته باشند.

طی یک سال گذشته در میان فعالان سیاسی و رسانه ای این موضوع مطرح می شود که با توجه به جایگاه و پایگاه هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب در میان مردم، فعالان سیاسی در هر دو جریان باید طرحی نو در فعالیت های سیاسی خود ارائه کرده و به دنبال آسیب شناسی عملکرد و بازنگری در فعالیت ها بر اساس نتایج این آسیب شناسی هستند.
محمدرضا باهنر رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین معتقد است که همه باید نگاه ملی به اصلاح طلبی و اصولگرایی داشته و در مسیر اصلاح حرکت کنیم.
اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی از زمره افرادی است که معتقد است دیگر اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به آخر خط رسیده‌اند و باید فکر جریانی جدید باشند.
اما بسیاری از اصلاح طلبان معتقدند که باید میان تفکر اصلاح‌طلبی و افراد منسوب به اصلاح‌طلبان تفاوت قائل شد. این دسته معتقدند که اصلاح طلبی در واقع تفکری در درون جامعه است که طالب تغییراتی در درون جامعه و حاکمیت است.
سیدمحمدعلی ابطحی مشاور رییس دولت اصلاحات در این زمینه می گوید: اساسا انتقادی که به اصلاح‌طلبان می‌شود این است که چرا این اندیشه اصلاح طلبی را نتوانسته اند با قدرت در جامعه اجرا کنند. بنابراین اعتراضی که وجود دارد به تفکر اصلاح‌طلبی نیست بلکه این اعتراضی است که به اصلاح طلبان است.
اما به نظر می رسد نگاه های اینچنینی ارتباطی به سیاست در عرصه عمل ندارد، در عمل در چند سال اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه نسبت به هر دو طیف سیاسی بی اعتماد شده است.
این موضوعی است که رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی را به فکر ایجاد جریانی جدید انداخته و مشاور رئیس جمهوری دولت اصلاحات را به انتقاد علیه اصلاح طلبان واداشته است. ظاهرا هر دو جریان اصلی در سیاست ایران نیازمند به یک بازبینی در مواضع خود هستند.
اما بسیاری نیز معتقدند که ایجاد تشکل های جدید و یا تغییر شعارها چاره کار نیست، مردم به دنبال سیاستمدارانی پاسخگو هستند. بهرام سرمست استاندار جدید قم در این خصوص می گوید که پاسخگویی مدیران ادارات، از شاخصه های حکمرانی خوب است، ما مسئولان باید بدانیم، علاوه بر اینکه وظیفه سازمانی داریم در راستای رفع مشکلات مردم حرکت کنیم، یک وظیفه شرعی و انسانی هم داریم که در دنیای امروز با عنوان وظیفه شهروند مدنی از آن یاد می شود. زمانی می توانیم کار درست انجام دهیم که خدا را ناظر بر فعالیت های خودمان ببینیم و رضایت شهروندان را در نظر داشته باشیم و خودمان را جای ارباب رجوع بگذاریم.
استاندار قم معتقد است که آسیب نارضایتی مردم به همه می رسد و می گوید: همگان باید بدانیم که اگر خدای ناکرده مردم ناراضی باشند، آسیب آن به همه خواهد رسید؛ باید بدانیم که همه ما در یک کشتی نشسته ایم و باید برای خدمت به مردم قدم برداریم. زیرا مردم شرایط خوب می خواهند.
این روزها اگر چه مردم در مقابل مشکلات اقتصادی مقاومت می کنند، اما استمرار این مشکلات به تحلیل رفتن انرژی و نوعی زیان های اجتماعی تبدیل می شود. در حال حاضر فشارهای اقتصادی بسیار زیاد است که بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها و بخشی به دلیل عملکردهای داخلی است.
رفع این مشکلات و تداوم مسیر پیشرفت های کشور نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی تبلیغی و رسانه ای است. کشور ما سال ها است که از ضعف سیستم تبلیغاتی رنج می برد، برخی از رسانه ها به جای پرداختن به وظایف ملی خود در رقابت با دولت برآمده از مردم عمل می کنند و در این فرآیند اعتماد عمومی نیز به آنان کاهش یافته و آنها نیز نیازمند بازنگری در عملکردها هستند.
در واقع کشور ما به یک اصلاحات در رویکردهای سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و اجتماعی نیازمند است اصلاحاتی که ما را به سوی وفاق ملی هدایت کند. این وفاق موضوعی است که تمام گروه های سیاسی کشور و دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب باید به اهمیت آن پی ببرند و به آن بپردازند.
سیام*ن.ا*1535

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال