جزئیات لایحه بودجه 98

پیش بینی رشد 41 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در سال 98

تهران- ایرنا- مجموع منابع حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه بودجه سال 98 برابر یک میلیون و 425 هزار و 382 میلیارد و یک میلیون ریال (معادل 142 هزار و 500 میلیارد تومان) تعیین شده است که نسبت به بودجه امسال رشد 41 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رییس جمهوری امروز (سه شنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و لایحه بودجه 1398 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ نفت همانند سال های گذشته اصلی ترین منبع تامین درآمد دولت به شمار می رود.

** درآمد یک میلیون و 425 هزار میلیارد ریالی دولت از محل بخش نفت
مجموع منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی در سال آینده یک میلیون و 425 هزار و 382 میلیارد و یک میلیون ریال (١.٤٢٥.٣٨٢.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ریال) تعیین شده است.
بر این اساس، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل یک میلیون و 370 هزار و 362 میلیاردریال ( ١.٣٧٠.٣٦٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال) و منابع مربوط به سه درصد فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز و کمتر توسعه یافته کشور 55 هزار و 20 میلیارد ریال (٥٥.٠٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال) تعیین شده است.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ١٣٩٨ کمتر از یک میلیون و 425 هزار و 382 میلیارد و یک میلیون ریال ( ١.٤٢٥.٣٨٢.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ریال) شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده ( ١٧ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل 50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ 50 درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت اقدام کند.
این در حالی است که مجموع منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و همچنین سه درصدی فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفتخیز و کمتر توسعه یافته کشور در قانون بودجه سال 97 معادل یک میلیون و 10 هزار و 114 میلیارد و 403 میلیون ریال (1.010.114.403.000.000ریال) بود.
افزایش درآمدهای این بخش در لایحه بودجه سال 98 نسبت به قانون بودجه 97 معادل 415 میلیون و 267 هزار و 598 میلیون ریال (415.267.598.000.000ریال) یعنی معادل 41 هزار میلیارد تومان بوده است.
صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات و گاز در بودجه سال 97 معادل 959 هزار و 314 میلیارد و 403 میلیون ریال (959.314.403.000.000ریال) تعیین شده است.
سهم سه درصدی فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفتخیز و کمتر توسعه یافته کشور از درآمد ها در سال 97 معادل 50 هزار و 800 میلیارد ریال (50.800.000.000.000ریال) بوده است.

** جزئیات تامین منابع هدفمندی یارانه ها از محل فروش فراورده های نفتی
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و در اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه تمامی منابع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینه می شود.
بر این اساس، منابع حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی 455 هزار و 969 میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاه ها 435 هزار و 135 میلیارد ریال تعیین شده است که توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی پرداخت خواهد شد.
منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات ارزش افزوده مبلغ 245 هزار و 680 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
در بخش مصارف هدفمندی یارانه ها آمده است: 96 هزار و 375 میلیارد ریال برای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی و 15 هزار میلیارد ریال برای عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده های نفتی پرداخت می شود.
110 هزار و 613 میلیارد ریال برای هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش فرآورده های نفتی (از جمله کارمزد جایگاه ها) و 41 هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل پرداخت می شود.
سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از محل فروش فراورده های نفتی 109 هزار و 207 میلیارد ریال، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 15 هزار و 240 میلیارد ریال و عوارض گازرسانی نیز 17 هزار و 44 میلیارد ریال تعیین شده است.
11 هزار و 40 میلیارد ریال نیز برای کامزد جایگاه ها و اجرای ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاه های سی.ان.جی و 94 هزار و 50 میلیارد ریال نیز 94 هزار و 50 میلیارد ریال برای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی پرداخت خواهد شد.

** سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) 20 درصد تعیین می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی و سهم 14.5 درصد شرکت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ٢١٠١٠٩ این قانون اقدام کند.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می شود.
اقتصام**2022**2025

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال