در همایش توسعه ایران ؛ فرصت ها و چالش ها؛

هفت دهه تلاش برنامه ریزی توسعه در ایران چگونه بود ؟

تهران-ایرنا- همایش توسعه ایران؛ فرصت ها و چالش ها امروز چهارشنبه با هدف ارزیابی دستاوردهای هفت دهه تلاش برنامه ریزی توسعه در ایران برگزارشد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، امنیت، دموکراسی، محیط بین الملل و توسعه، توسعه ایران و سپهر فرهنگی اجتماعی و چالش های فرهنگی در کشور از مهم ترین عناوین این همایش یک روزه بود .

**امنیت و دموکراسی در صدر چالش های توسعه ایران است
رئیس همایش توسعه ایران؛ فرصت ها و چالش دراین همایش که در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: امنیت، دموکراسی، توسعه منطقه و تعامل با محیط بین الملل در صدر فهرست چالش های توسعه ایران قرار دارد. قلب های بی شماری برای رشد و تعالی ایران می تپد.
حسن حاج قاسم افزود: این همایش جمعی از دانشگاهیان را کنار یکدیگر جمع کرده که از راه تسهیل در بستر راه های دانشی به منظور نیل هرچه سریع تر در راه توسعه گام برداشته شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ، حلقه اولیه گردهم آمدن استادان در موسسه طرح هزاره را تحقق سند 1404 دانست و گفت: در موسسه تلاش شده تا با استفاده از مدلی به نام سپهر علل توسعه نیافتگی ایران بررسی شود.
حاج قاسم یادآور شد: مدل سپهر به صورت فرهنگ بنیان است و فرهنگ را از دو بعد مادی و غیر مادی بررسی می کند.
به گفته وی؛ اصل محوری مدل سپهر تعادل میان عناصر با یکدیگر محیط اطراف است که کمک به بازشناسی باورها، عادات اجتماعی، دین، نماد، زبان و تکنولوژی می کند.
رئیس موسسه طرح هزاره با اشاره به فراهم کردن بستر رویکردهای انتقادی در این موسسه خاطرنشان کرد: اندیشگاه به عرصه متقابل اندیشه ای تأسیس شد که در بستر رویکرد انتقادی مسائل توسعه ایران را فراهم کند.
حاج قاسم افزود: در موسسه طرح هزاره تمرکز بیشتر بر موضوع کاربردی راهبرد محور در توسعه کشور بوده است.

**توسعه بدون امنیت نمی تواند محقق شود
نماینده پیشین ایران در سازمان ملل نیز دراین همایش گفت: در تمامی کشورها سیاست بر مبنای اقتصاد تغییر می کند تا رشد اقتصادی در کشورها بیشتر شود، ایران برای رسیدن به توسعه باید سیاست خود را برای داشتن اقتصاد مطلوب تغییر دهد.
علی خرم درباره امنیت و دموکراسی اظهار کرد: واژه دموکراسی دربرگیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه است. برای دموکراسی تا کنون مدل و تعریف های بسیاری ارائه شده که در همه این تعاریف به قدرت مردمی اشاره مستقیم شده است.
وی افزود: تأثیرات متقابل توسعه و دموکراسی از جمله موضوعات مورد توجه اندیشمندان در چهار دهه گذشته بوده است، بی شک می توان گفت رشد اقتصادی و دموکراسی تأثیر مثبت و مستقیمی بر یکدیگر دارند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه توسعه به معنای تکامل و پیشرفت است، یادآورشد: پس از جنگ جهانی و ویرانی های ناشی از آن، توسعه به معنای نوسازی، رشد و صنعتی شدن مصادف شد.
خرم افزود: توسعه همواره با دو بخش سیاسی و اقتصادی مطرح بوده که معمولا در بخش سیاسی آزادی و توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، توسعه انسانی به معنای افزایش رفاه کل جامعه و افزایش کیفیت زندگی انسان ها است، سرانه تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی و سواد از جمله مهم ترین شاخص های توسعه انسانی محسوب می شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش امنیت در توسعه خاطرنشان کرد: توسعه بدون امنیت نمی تواند محقق شود چرا که امکان سرمایه گذاری بدون امنیت و به دنبال آن اعتماد ایجاد نمی شود.
به اعتقاد خرم، زندگی طولانی و سالم، سطح زندگی در شأن و آزادی های فردی از مهم ترین ابعاد توسعه انسانی است، پرورش قابلیت های انسانی مهم ترین هدف توسعه انسانی قلمداد می شود.
وی با اشاره به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی به معنای توسعه نیست، اظهار کرد: رشد اقتصادی ابزار است اما توسعه بر اهداف تمرکز می کند.

** ایران اعتماد منطقه را بدست آورد
عبدالرحیم کرکه آبادی، عضو موسسه طرح هزاره در این همایش درباره توسعه ایران و سپهر فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: در موسسه طرح هزاره با استفاده از مدل سپهر که یک ابر مدل است به بررسی عوامل توسعه پرداخته شد.
وی با اشاره به نتیجه مدل سپهر در جامعه ایران گفت: جامعه ایرانی باید راست بگوید، دروغ نگوید تا رستگار شود. با صداقت است که می توان اعتماد اجتماعی را شکل داد و به دنبال آن سرمایه اجتماعی در جامعه ایجاد کرد. کشور ایران به واسطه کسب اعتماد در منطقه می تواند به ارزش های افزوده به نفع جامعه دست یابد.

**سازمان سازی در کشور رواج یافته است
تقی آزاد ارمکی، استاد دانشگاه تهران در ادامه همایش درباره چالش های فرهنگی در جریان توسعه ایران اظهار کرد: توسعه در ایران از زمان رضاشاه تا کنون با چالش های بسیاری رو به رو بوده است.
وی افزود: توسعه در معنای پنهان خود با ایجاد مفهوم دولت-ملت بی اعتنایی به ساز و کار طبقاتی را ایجاد کرد که درپی این مفهوم توده در جایگاهی ناشایست با چالش های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قرار می گیرد.
آزاد ارمکی با اشاره به اینکه سازمان توسعه ابزاری برای ارتباط با توده است، یادآورشد: توسعه فراموش شده و سامان توسعه یعنی بروکراسی و برنامه به پروژه اصلی تبدیل شده است، نمایندگان مجلس با طرح قانون و آیین نامه های متفاوت سازمان سازی را رواج داده تا تنها بخش کالبدی جامعه تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: گرانی دلار، مسکن و نابسامانی اجتماعی همه فروپاشی مداوم برنامه های توسعه ایجاد شده که اگر برنامه توسعه متناوب با نظام اجتماعی تدوین می شد، تحریم نمی توانست تا این اندازه اقتصاد، فرهنگ و سیاست را متحول کند.

** برنامه ششم توسعه به عدالت جنسیتی اشاره کرد
در ادامه همایش اطهره نژادی معاون معاونت برنامه ریزی امور زنان و خانواده ارزیابی برنامه های توسعه کشور در باره جایگاه زنان در جامعه اظهار کرد: در برنامه های توسعه پیش از انقلاب کمتر به توسعه اجتماعی بویژه نگاه برابری جنسیتی توجه شده است.
وی افزود: حضور زنان درجامعه در دوران پهلوی ها با تشکیل سازمان های مردم نهاد گوناگون و افزایش اشتغال زنان بسیار بیشتر شد به گونه ای که حتی در زمان پهلوی حق رای برای زنان مهیا شد اما از نظر من قوی ترین برنامه توسعه ایران، برنامه ششم پس از انقلاب است که گفته شده عدالت جنسیتی در جامعه باید مورد بررسی جدی قرار گیرد تا کاهش شکاف جنسیتی در جامعه نیز پر شود.

** برنامه توسعه با شرایط کشور متناسب نیست
سید محمد بهشتی پژوهشگر در حوزه توسعه کشور، در این همایش به ناهماهنگی برنامه های توسعه با نقشه و شرایط کشور اشاره کرد و گفت: برنامه هدفی را مشخص می کند تا از بهترین مسیر و با کمترین منابع به موفقیت دست یافت اما برنامه ریزان در ایران بدون توجه به شرایط جامعه نسبت به طراحی برنامه ها اقدام می کنند.

** توسعه کشور در گرو گفت و گو است
حجت الله میرزایی پژوهشگر نیز در پایان همایش درباره ارزیابی دستاوردهای هفت دهه برنامه ریزی توسعه در ایران اظهار کرد: سازکارهای حضور نهاد جامعه مدنی تصویری دکوری و کاریکاتوری است و برنامه توسعه به مناسکی تبدیل شده که بدون گفت و گو و ابزار در زمان خاصی انجام می شود. وقتی برنامه کارشناسی در کشور وجود ندارد، خروجی مناسبی نیز ایجاد نمی شود.
وی افزود: افراد بدون صلاحیت مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون داشتن تحصیلات مناسب برای 5 سال کشور تصمیم می گیرند در حالی که باید برای رسیدن توسعه میان کارشناسان و مسئولان به طور مکرر گفت وگو صورت گیرد.

**9491**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال