جامعه برای برون رفت از بحران ها نیازمند تفکر شریعتی است

اصفهان- ایرنا- احسان فرزند دکتر شریعتی گفت: با تفکر شریعتی می توان بصورت علمی برای برون رفت از بحران های در جامعه راهی پیدا کرد.

به گزارش ایرنا ،احسان شریعتی روز چهارشنبه در دومین ' همایش نو شریعی و مسائل روز جامعه ما' در تالار صائب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان افزود : می خواهیم از میراث شریعتی در جهت حل مسائل مبتلا به روز فرمول و راه حل هایی بیابیم ، چرا که راه حل های گذشته جوابگو نیست.
وی ادامه داد : اکنون راه حل هایی از جمله اصولگرایی و اصلاح طلبی جوابگو نیست و شاید راه سومی لازم باشد که در همایش نو شریعتی که سال گذشته چشم اندازهایش ترسیم شد می توانیم به آن برسیم.
وی تصریح کرد: دوران ما نسبت به دوران دکتر شریعتی تغییراتی کرد و این تغییرات هم در صورت بندی معرفتی مسائل است و هم در سطح جهانی و منطقه ای که ما در سطح جهانی دوره پساها و پایاها را به سر برده ایم و اکنون در دوره پسا پساها هستیم.
شریعتی اظهارداشت: انقلاب اسلامی تجربه ای بود که در ایران و اسلام پیش آمد و شریعتی به عنوان آموزگار انقلاب تلقی شده و او در انقلاب و نهضت ها سه چهره آموزگار، رهبر و زمامدار را از هم تفکیک کرد اما می دانیم بین این سه بعد تفاوت های فکری وجوددارد.
وی ادامه داد: نکته این جاست آیا انقلاب اسلامی در سطح رهبران و قهرمانانشان ، همان تفکری که آموزگارانش داشتند را تجلی بخشیده است؟ یا بین این حرفها فاصله است؟
فرزند دکتر شریعتی ادامه داد : اگر ما راه آموزگار را به بهانه ای تغییر دهیم و در آن تحریف، تبدل و بدعت ایجاد کنیم از روزگار جفا می بینیم و منحرف می شویم بنابراین نو شریعتی بین این دو وضع حرکت می کند و از طرفی چشم اندازهایی تعریف کرده که از نظر روان شناختی می خواهد وفادار به میراث بماند.
وی تاکید کرد: از نظر من تفکر شریعتی سیر و منحنی تحول داشته که تا به حال مورد نقد قرار نگرفته است، دکتر شریعتی زندان در دوره پس از زندان تاکید زیادی بر آزادی و دموکراسی و دین داشته و همچنین برای روشنفکر ، نقش مدیریت اجتماعی قائل نیست و معتقد است او باید آگاهی را به مردم منتقل کند تا از بین مردم رهبرانی برخیزند و مدیریت و زمام را با روشنفکری مردم انتخاب کند.
وی بازگشت به خویشتن، امت و امامان و ایدئولوژی سنت و دین را از وجوه زنده تفکر شریعتی دانست و گفت : باید نظریه مشابهات با این سه نظریه را بارخوانی و اعاده حیثیت کنیم.
وی ادامه داد : ما که پیرو او هستیم وظیفه داریم کار ناتمام او را ادامه دهیم او می خواست با خروجش از ایران دو کار انجام دهد یکی تجدید چاپ مجموعه آثارش بود و سفر به لبنان چرا که به دنبال محیط آزادی بود تا ایده های جدیدش را پیش ببرد.
شریعتی ادامه داد :برای حل این مسائل باید به طرح پایداری و توسعه موزن و رشد انبوه رسید باید بتوانیم از بین طرح های تازه یک چشم انداز عملی و ممکن را برای جامعه ترسیم کنیم تا بتوانیم از بحران بصورت علمی راه برون رفتی بیابیم.
دبیر علمی 'دومین همایش نو شریعتی و مسائل امروز جامعه ما ' کار این همایش را شناسایی و تلاش برای شناسایی مسائل اصلی که آن مسائل به لحاظ فرهنگی و هویتی سیاسی و اجتما عی مسائل اصلی محسوب می شوند برشمرد.
حسین مصباحیان ادامه داد: نو شریعتی در صدد طرح کردن الگوی فکری خود بود درحالی که برخی منتقدان می گفتند چرا در اولین همایش مخالفین حضور ندارند و باید بگویم ما می خواستیم تازه این طرح را معرفی کنیم که این الگوی بدیل چیست؟ و هنوز هم این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد : در این طیف مخالفین خیلی سرسختی با هم فعالیت می کنند و پدیده نوشریعتی به معنای وفادار ماندن به ایده های مرکزی این متفکر است و پیروی ساده نیست.
دبیر علمی این همایش بیان کرد : کار این همایش را شناسایی و تلاش برای شناسایی مسائل اصلی که آن به لحاظ فرهنگی و هویتی سیاسی و اجتماعی مسائل اصلی محسوب می شون .
وی گفت: ما در منطقه ای زندگی می کنیم که به بنیاد گرایی معروف شده است، یک سری افرادی با ایمان وجود دارند که خود را می کشند که آرمان های خود را جهانی کنند ، آرمان هایی که مملو از خشونت و آدم کشی و جنایت است و این به نام دین شناخته می شود.
دومین همایش نو شریعتی مسائل امروز جامعه ما ' با حضور فرزندان این متفکر و جامعه شناس به صورت چهار قسمت با موضوعات میراث شریعتی، زمانه ما، همبستگی اجتماعی و ابداع خویشتن به بررسی تفکر دکتر علی شریعتی ومسائل روز جامعه پرداخت.
/6026/7141

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال