وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس در گفت وگو با گروه دانشگاه ایرنا:

آموزش مبارزه با فساد در دولت احمدی نژاد تعطیل شد

تهران- ایرانا - حسن عابدی جعفری استاد دانشگاه تهران می گوید: دولت های نهم و دهم اعتقادی به مبارزه با فساد نداشتند از این رو آموزش کارکنان از جمله مبارزه با فساد ارز نیز تعطیل شده بود .

وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا افزود : در دولت احمدی نژاد اعتقادی به مبارزه با فساد وجود نداشت و این امر باعث گسترش فساد در آن هشت سال شد .
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه قانون گرایی اولین اصل در سلامت اداری است و از اهمیت بیشتری نسبت به اصول دیگر برخوردار است، گفت: اصولا در آن هشت سال اعتقادی به قانون گرایی وجود نداشت و رئیس دولت به طورعلنی می گفت که به قانون اعقادی ندارد و معلوم است وقتی رئیس یک کشوری به قانون پایبند نباشد مسیر آن دولت هم کج خواهد بود.
« البته قانون گرایی تنها عامل در این زمینه نیست. شفافیت یکی دیگر از عوامل مبارزه با فساد است که در دوران حاکمیت اصولگرایان اعتقادی به آن وجود نداشت و همه چیز جز اسرار محسوب می شد.»
عابدی جعفری افزود: پاسخگویی هم مطابق اختیاراتی که به فرد داده شده است عامل موثر در مبارزه با فساد است. از این رو مسئولین باید به مقامات بالادستی و به مردم پاسخگو باشند که این هم در دولت احمدی یک گوهر نایاب بود.
وزیر بازرگانی دولت دفاع مقدس ادامه داد: شایسته سالاری یکی از ارکان اصلی سلامت ادارای در هر کشوری است اما در دولت نهم و دهم انتخاب هایی صورت گرفت که بعدا معلوم شد اکثرا دچار مشکل هستند و بر اساس مسائل خطی و باندی و نه بر اساس شایسته سالاری و توانمندی انتخاب شده اند که در نتیجه بعداز گذشت زمان در این افراد فسادهایی دیده شد.
وی افزود: در آن دوران مسئول مبارزه با فساد در کشور فردی انتخاب شد که از سلامت کافی برخوردار نبود و با این انتخاب به افراد فاسد پیام خوبی داده شد که زمان انجام فساد های گسترده رسیده است بنابراین حجم و تعداد فساد ها در آن دوران سر به فلک کشید.
**9487**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال