در گفت وگو با ایرنا :

دولت دهم 10 برابر نیاز کشور بورسیه اعلام کرد

تهران - ایرنا - رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در دوره ای (دولت دهم ) 10 برابر نیاز واقعی کشور بورسیه اعلام شد و برای رشته هایی بورسیه گرفتند آن رشته در اولویت توسعه کشور نیست.

سعدان زکایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، افزود: بورسیه ها در رشته هایی پذیرفته شد که برای آن رشته هیچ دانشجویی برای آن وجود ندارد و دانشگاه ها نیز اعلام عدم نیاز کردند.
وی گفت: دانشگاه ها در مواجهه با این رشته ها اعلام می کنند دانشجویی ندارند و تنها باید به آن بورسیه حقوق پرداخت کنند.
به گفته زکایی، برنامه ریزی و اقدام یک جانبه وزارت علوم در دوره ای به این صورت بود که برای عده ای بعد از پایان تحصیل تعهدِ خدمت در دانشگاه ایجاد کرد تا هرجایی که وزارت علوم مشخص کند آنها مشغول به کار شوند.
مدیرکل مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در وزارت علوم با اشاره به فرایند بیست و چند ساله این وزارتخانه برای جایابی بورسیه ها در دانشگاه ها، خاطرنشان کرد: بورسیه های دکتری بعد از دانش آموختگی بر اساس تخصص به دانشگاه های مجری آن رشته معرفی می شوند. در رشته هایی که جایابی بورسیه ها با پاسخ مثبت دانشگاه مواجه شود، افراد به خدمت آن دانشگاه در می آیند.
زکایی اظهار کرد: در صورتی که این جایابی ها به نتیجه نرسید، کمیته ای در وزارت علوم که از سال های گذشته به جایابی مشغول است، برای این افراد در سایر دانشگاه ها از جمله آزاد، غیردولتی ها و پژوهشگاه ها به دنبال جایابی می گردد اما در صورت مواجه با عدم نیاز، به سمت لغو تعهد می رویم تا این بار از دوش دانش آموختگان بورسیه برداشته شده، آزاد شوند و در قسمت های دیگر به دنبال شغل باشند.
این مقام مسئول در وزارت علوم، خاطرنشان کرد: لغو تعهد به این معناست که در صورت عدم جایابی افراد در مراکز آموزش عالی، بعد از فراغت از تحصیل بتوانند هر جایی مشغول به کار شوند چون این بورسیه ها تعهد و سند داده اند بعد از اتمام دانش آموختگی به خدمت دانشگاه در آیند.
مدیرکل مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در وزارت علوم با ذکر مثالی در مورد جایابی بورسیه ها، افزود : به طور مثال، برای رشته ای 10 نیاز اعلام شده در حالی که 200 دانش آموخته دارد که امکان جایابی این تعداد برای 10 اعلام نیاز، وجود ندارد.
**9492**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال