معاون وزیر نیرو:

نرخ خرید برق تجدیدپذیر فراتر از قیمت پایه است

تهران – ایرنا -معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت:نرخ خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر از سوی وزارت نیرو بسیار فراتر از نرخ پایه است چراکه هنگام پرداخت این ارقام با ضرب در سایر ضرایب محاسبه و پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، سید محمد صادق زاده روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به وجود منابع عظیم باد و خورشید در کشورمان گفت: منابع تولید انرژی در کشورمان در بخش انرژی های تجدیدپذیر دست کمی از منابع نفت، گاز و همچنین هیدروکربوری ندارد.
وی با بیان اینکه، انرژی های تجدیدپذیر در رفع چالش های آبی و زیست محیطی کشورمان بسیار اثرگذار است، بر توسعه هرچه بیشتر این روش از تامین انرژی و استفاده از مزایای آن تاکید کرد.
صادق زاده اظهارکرد: در دو سال گذشته بخش خصوصی و غیر دولتی ها مشارکت گسترده ای را در بخش انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از نعمات خدادادی داشته اند که مزیت های مختلفی از جمله سوق یافتن سرمایه بخش خصوصی به بخش ارزش افزوده و کاهش سرمایه گذاری دولتی و اشتغالزایی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور از آن جمله است.
وی با بیان اینکه، تاکنون دو هزار واحد نیروگاه های مقیاس کوچک خورشیدی در کشور به بهره برداری رسیده است افزود: تا پایان سال نیز یکهزار واحد دیگر از نیروگاه های کوچک خورشیدی که هرکدام حدود 1.3 دهم اشتغالزایی به همراه خواهد داشت در کشور به بهره برداری می رسد.
معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) اظهارکرد:حرکت نهادهای بسیج و مردم نهاد در توسعه این نیروگاه های مقیاس کوچک در حال حاضر با شدت بیشتری فعال شده است و امیدواریم توسعه های آتی بسیار فراگیرتر و گسترده تر از دوسال گذشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکه تعداد نیروگاه های مگاواتی بزرگ حدود 90 نیروگاه را شامل می شود گفت: به سرعت این نیروگاه ها در حال رشد هستند و مجموع ظرفیت این نیروگاه های بزرگ مقیاس مگاواتی به 670 مگاوات رسیده است، بنابراین از دو سال پیش که سهم تجدیدپذیرها کمتر از دو دهم درصد در سبد برق کشور بود به بیش از یک درصد رسیده ایم.
معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) افزود:اگر همین روند ادامه داشته باشد به ظرفیت سهم پنج درصدی که مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است در طول برنامه ششم محقق شود خواهیم رسید و چهاردرصد دیگر در چهارسال آتی اتفاق خواهد افتاد.
وی بابیان اینکه، ما تغییر مسیر نه چندان مهمی در سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها و کاهش سرمایه گذاری های خارجی به دلیل تحریم ها را تجربه کرده ایم افزود:البته آنها نتوانسته اند رشد تجدیدپذیرها را متوقف کنند بلکه باعث شدند که این سرمایه گذاری هاه از محل عمدتا خارجی به سوی سرمایه گذاری داخلی تغییر مسیر دهد.
صادق زاده با بیان اینکه، در طول دو سال گذشته انتقال فناوری ها خارجی در بخش انرژی تجدیدپذیر اتفاق افتاده است افزود: البته فناوری های انرژی های تجدیدپذیر از پیچیدگی خاصی برخوردرا نیستند و دانشگاه ها و بنگاه های صنعتی ما عمدتا این را در اختیار داشته اند اما این فناوری عمومی نشده بود و دراخیتار عموم مردم قرار نگرفته بود.
وی معتقد است: انتقال فناوری با سرمایه گذاری خارجی در بخش تجدیدپذیر ها سبب شد که این نوع فناوری بسیار مفید در بین بخش خصوصی و مردم در شهرها و روستاه ها توسعه پیدا کند و بخش خصوصی با نحوه سرمایه گذاری و بازگشت آن آشنا شده و به آن اعتماد کنند، لذا دو سال گذشته در واقع فرهنگ سازی، اعتماد سازی و انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر در کشور بوده است
معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) همچنین افزود:ایجاد بازار انرژی های تجدیدپذیر این مزیت را داشته است که سرمایه های سرگردان را به جای ورود به بازارهای سوداگری جذب یک فعالیت زیرساختی بسیار مهم در کشور کند.آنهم زیرساخت بسیار مهم برق که مقدمه توسعه اقتصادی در کشور محسوب می شود.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه، کاهش نرخ رشد انرژی تجدیدپذیر واقع بینانه نیست اظهارکرد: اساسا حضور بخش خصوصی در این بخش مناسب بوده است، ضمن اینکه اساسا نرخ های بالاتر از سه تا چهاردرصد را نرخ بالایی تلقی می کنیم چه برسد به اینکه توقع داریم امسال شاهد نرخ رشد 40 درصدی باشیم.
صادق زاده همچنین گفت:از سال 1395 که نرخ های خرید تضمینی برق را طراحی کردیم و وزارت نیرو این نرخ ها را ابلاغ کرد تا امروز حدود دو نیم برابر هزینه سرمایه گذاری نیروگاه های تجدیدپذیر در جهان کاهش یافته است و مختص کشور ما نیست و در کشور ما این مسئله یک مقداری شدیدتر بوده است.
وی افزود: بنابراین اگر ما در اوائل سال 1395 هر یک واحد نیروگاه بعنوان مثال خورشیدی را حدودا یکهزار و 200 تا 300 یورو برای سرمایه گذاری خارجی پرداخت می کردیم امروز این به حدود 600 تا 700 یورو کاهش پیدا کرده است، ضمن اینکه در سال 1395 تقریبا سهم غالب سرمایه گذاری خارجی بوده است و امروز ما خطوط تولید صفحات خورشیدی، تجهیزات و کابله ها و ترانسفورماتورها را در داخل کشور داریم و تقریبا می توان گفت خط تولید بیش از 70 درصد فناوری این نیروگاه ها را در داخل کشور داریم اگرچه این خطوط تولید هنوز در کشورمان جوان هستند و تمام ظرفیت بکار گرفته نشده باشند اما به شدت فعال هستند.
صادق زاده همچین یادآور شد:ما در سال گذشته شاهد بزرگترین خط تولیدی صفحات خورشیدی با ظرفیت 130 مگاوات در سال در شهر شیراز بودیم که چند هفته پیش شاهد بودیم همین خط تولید به جهت وجود بازار مناسب در داخل کشور و کشورهای همسایه به 240 مگاوات افزایش یافت.
وی افزود:البته ما قبل از این چهار خط تولید قبل از آن به بهره برداری رسیده بود، هنگامی که خط تولید در کشور به بهره برداری می رسد هزینه های سرمایه گذاری به دلیل بومی سازی کاهش خواهد یافت.
صادق زاده در ادامه اظهارکرد:واقعیت این است که اگرچه با افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه سرمایه گذرای در بخش انرژی تجدیدپذیر مواجه بوده ایم اما به جهت کاهش قیمت تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر، دو تا دو و نیم برابر کاهش هزنیه های سرمایه گذاری را شاهد بوده ایم
وی افزود:بنابراین اگر سه برابر افزایش نرخ ارز را داشته ایم، از یک سو نیز دو تا دو نیم برابر کاهش هزینه های سرمایه گذاری این مسئله را جبران کرده است و البته حدود 30 تا 40 درصد از سرمایه گذاران در این بخش دچار مشکل شده اند.
معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) می گوید:در حقیقت نرخ خرید برق از تولیدکنندگان بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو بسیار فراتر از نرخ پایه است چراکه هنگام پرداخت این ارقام با ضرب در سایر ضرایب محاسبه و پرداخت می شود.
وی، یکی از این ضرایب را ضریب آمادگی ساعتی عنوان کرد و گفت: اگر برق نیروگاهی در ساعاتی که شبکه نیاز بیشتری به برق دارد به شبکه تحویل شود در این ضریب ضرب می شود که این ضریب گاها در بعضی از ساعات ظهر تابستان به 3 برابر افزایش پیدا می کند
وی گفت:این یعنی اینکه اگر قیمت برق نیروگاهی هرکیلووات ساعت 300 تومان است در آن ساعت هرکیلو وات ساعت به 900 تومان افزایش پیدا می کند، به طور متوسط در طول تابستان به دلیل افزایش پیک مصرف، حدود 30 تا 40 درصد قیمت برق خریداری شده از تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و تولیدکنندگان هنگام دریافت صورتحساب های برق متوجه تفاوت وجوه دریافتی و قرادادهای منعقده می شوند.
به گفته معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، امروز بیش از 85 نیروگاه بزرگ و 2 هزار نیروگاه کوچک در بخش انرژی های تجدید پذیر در حال فعالیت هستند
وی همچنین یکی از نکات مهم در این حوزه را نطباق بالای الگوی مصرف برق شبکه کشورمان با تولید برق تجدیدپذیر در کشور دانست و گفت: به طوریکه نیروگاه های بادی و خورشیدی حدود 80 درصد برق تولیدی خود را در شش ماهه ابتدایی سال انجام می دهند که شش ماهه پرمصرف سال است و تنها 20 درصد برق تولیدی خود را در شش ماهه دوم سال که برق کمتری نیاز است تولید می کنند.
صادق زاده می گوید:ما در شش ماهه ابتدایی سال ضرایب آمادگی ساعتی خیلی بالایی داریم و در شش ماهه دوم این کمتر از یک و کاهنده خواهد بود.
وی با بیان اینکه، نیروگاه های تجدید پذیر در ساعاتی که ضرایب آمادگی بیشتر از یک است تولید برق می کنند، افزود: بنابراین تولیدکنندگان حدود 30 تا 40 درصد به جهت تولید در زمان مصرف بالا در شبکه برق نیروگاه های تجدیدپذیر بیشتر پول بیشتر دریافت می کنند که به طور طبیعی نسبت به رقمی که بایستی افزایش نرخ دهیم تا نیروگاه ها جذاب تر شود بیشتر است.
علمی ** 1836 **1440

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال