مطالبات تأمین اجتماعی از دولت تهاتر می شود

تهران- ایرنا- سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی از شروع فرآیند تازه ای برای تهاتر مطالبات این سازمان از دولت در قالب برنامه ششم توسعه و بودجه سال جاری کل کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا از سازمان تأمین اجتماعی، علی نمکی اظهار داشت: این فرآیند با همکاری تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک رفاه و سایر بانک ها در حال اجرا است.
وی افزود: در قانون بودجه سال 97 کشور ظرفیت هایی برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت وجود دارد که پیگیری های لازم برای اجرای این قوانین در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در بند «ن» و بند «و» تبصره 5 قانون بودجه امسال کشور تهاتر بدهی های سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه با مطالبات از دولت پیش بینی شده است. بر اساس بند «و» تهاتر در دو قالب اسناد خزانه نوع اول و اسناد خزانه دوم (تهاتر بدهی بانکی) اجرایی می شود.
وی درباره تهاتر اسناد خزانه سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در این روش؛ تدوین آیین نامه با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی پیگیری شد و در نهایت این آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت دولت رسید.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی وصول مطالبات این سازمان از طریق اسناد خزانه نوع دوم را با همکاری بانک ها و بانک مرکزی قابل انجام دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطالباتی دارد، از طرفی این سازمان به بانک ها بدهی دارد و بانکها نیز به بانک مرکزی بدهی دارند. براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تسویه این بدهی ها با اوراق خزانه نوع دوم انجام می شود.
نمکی گفت: با این کار بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت از طریق تهاتر بدهی این سازمان به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی تسویه می شود.
وی افزود: به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت این قانون و دریافت بیشترین مطالبات ممکن، تهاتر بین بانکی نیز بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.
وی ادامه داد: بر اساس آیئین نامه مصوب هیأت دولت، بانکی که به آن بدهکار هستیم علاوه بر تهاتر مستقیم (بدهی مستقیم آن بانک به بانک مرکزی)؛ امکان استفاده از ظرفیت تهاتر بین بانکی (بانک های بدهکار به بانک مرکزی) را نیز خواهد داشت.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سازمان تأمین اجتماعی برای انجام این تهاتر پیگیری های گسترده ای صورت گرفته و این مسیر تازه ای برای همکاری بانکها و بانک مرکزی برای دریافت مطالبات این سازمان از دولت است.
نمکی اظهار داشت: در سال های 95 و 96 حدود 9 هزار میلیارد تومان از بدهی ها را از طریق اوراق تسویه نوع اول تهاتر کرده ایم. تهاتر بدهی ها از طریق این اوراق بین سازمان تأمین اجتماعی و دولت انجام شده است و بانکی در بین نبوده است. بخشی از آن مربوط به بدهی های سازمان به دولت بود و بخشی نیز مربوط به بدهی شرکت های تابعه سازمان به دولت.
وی درباره تهاتر بدهی شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی گفت: پذیرش دیون شرکت ها با مکانیزمی انجام شده است تا در آینده مبالغ آن به سازمان بازگردد. به نحوی که از ابتدای امسال تا کنون حدود 1500 میلیارد تومان از این مطالبات از شرکتهای تابعه دریافت شده است.
نمکی ادامه داد: به شرکت ها کمک شده است تا بدهی های خود را با تأخیر پرداخت کنند و نوعی استمهال برای آنان درنظر گرفته ایم و مزیت دیگر این است که ترکیبی از بازپرداخت نقدی و افزایش سرمایه برای شرکتها ایجاد شده است و سازمان تامین اجتماعی نیز از این طریق مطالبات خود از دولت را نقد کرده است و در شرایطی که سازمان به پول نقد نیاز دارد این نقدینگی تأمین می شود.
وی تأکید کرد: امسال نیز با ادامه این فرآیند از همین تجربه استفاده شده است. شرکت هایی که در قالب بند «و» تبصره 5 قانون بودجه بدهی های آنان تسویه می شود باید این مبالغ را در آینده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و مکانیزم پرداخت نیز به صورت ترکیبی از افزایش سرمایه و نقد خواهد بود.
نمکی خاطرنشان کرد: تا به حال بیش از 3 هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند «و» تبصره 5 بودجه کل کشور بدهی های بانکی سازمان با مطالبات از دولت تسویه شده است که پیش بینی ارقام بالاتر از این مبلغ نیز برای تهاتر بدهی های بانکی در حال پیگیری است.
اجتمام* 7268 * 3063

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال