عزت ملی-روح الله جمعه ای *

مدتی است برخی جریانات سیاسی و شخصیت های موثر بر افکار عمومی بر ضرورت ایجاد وحدت ملی، آشتی ملی، گفتگوی ملی تاکید می کنند که با توجه به سپهر فکری و باورمندی آنها از واقعیات و رویدادهای اجتماعی طرح این مباحث قابل درک می باشد. اما به نظر می رسد جریانات و شخصیت های فوق الذکر باید پیش از ورود به موضوعات فوق به یکی از معضلات جدی و بسیار مخرب که نقش بسیار موثری در ایجاد یاس و ناامیدی و احساس فلاکت و بدبختی در جامعه دارد توجه بایسته و با فوریتی داشته باشند.
متاسفانه آنچه که مانع از یک مفاهمه ملی حداکثری در میان همه جامعه امروزی ما اعم از خواص و نخبگان و سایر اقشار جامعه شده است پدیده شوم احساس حقارت و نادیده انگاشتن عزت ملی است.
عزت ملی مردم ایران به دلایل زیادی که بخش اعظم آن در رقابت های ناسالم جریانات و گروههای سیاسی و منفعت طلبی آنها به تاراج رفته است باعث شده است تا روحیه و انگیزه وحدت و انسجام و همگرایی ملی برای منافع ملی جایگاه خود را از دست بدهد. انقلاب اسلامی برای عده ای تشنه قدرت به دکان ثروت و شهرت و قدرت و ریاست تبدیل شد و این رفتار ناجوانمردانه باعث شد تا تازیانه تبعیض بر جامعه غیور و عزتمند ما نواخته شد و عزت ملی از اوج فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی های جنگ تحمیلی به حضیض صف کشیدن های شبانه روزی برای انباشت سکه و دلار و خودرو و یارانه تبدیل شودو سفره انقلاب نیز صحنه ترکتازی فخرفروشان به غنائم به دست آمده آنها از سهمشان از انقلاب شد. باید باور داشت بدون احیای عزت ملی و غرور ملی نمی توان به مفاهمه ملی دست یافت تا فردای مفاهمه ملی صبحگاه وحدت و آشتی و گفتگوی ملی را نظاره گر باشیم.

**روزنامه نگار و مشاور وزیر کشور

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده*
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال