با تصویب مجلس؛

بانک اطلاعات خاک ایجاد می شود

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی موادی دیگر از لایحه حفاظت از خاک که در جلسه گذشته آغاز شده است را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس درماده 7 تصویب کردند: به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک شناسی وزارت جهادکشاورزی مکلف به انجام موارد ذیل است:
الف) تهیه دستورالعمل مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن
ب) ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور
پ) تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک کشور از نظر کانی‌شناسی، زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‌زایی خاک و تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین‌شناسی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان محیط‌زیست، وزارت بهداشت، نیرو، صنعت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی.
براساس تبصره یک این ماده، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شدند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی را جهت تائید به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کنند.
با تصویب تبصره دو ماده، نظارت و تایید کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به عهده وزارت جهادکشاورزی است.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 نیز مقرر کردند: هرگونه مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تایید وزارت جهاد کشاورزی باشد.
وزارت جهاد کشاورزی همچنین موظف شد ظرف مدت یک ماه از زمان وصول استعلام، نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی می‌شود.
نمایندنگان مجلس در ماده 8 این لایحه ، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کردند نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت راضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه کردند، تنظیم زمانبندی جهت پایش کمی و کیفی خاک مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارت تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس در ماده 12این لایحه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب یافته و آلوده شده ناشی از حوادث طبیعی غیر مترقبه اقدام کنند.
مجلسی ها در ماده بعدی این لایحه تصویب کردند: بهره برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرکها و نواحی صنعتی فعالیت می کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون هستند.
همچنین با تصویب نمایندگان در ماده 14این لایحه در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند.
بر طبق این مصوبه مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده با ارائه گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضایی به جزای نقدی درجه (8) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
سیام**1058**1336

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال