حذف 600 مجوز زائد در مسیر کسب و کار؛

وزارت اقتصاد با 7سامانه جدید تسهیل خدمات رسانی را کلید زد

تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز (سه شنبه) از هفت سامانه الکترونیک رونمایی کرد تا ضمن شفافیت در عملکرد، رسیدگی به امور مردم هم تسهیل شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در آیین رونمایی از این سامانه ها که در حاشیه شورای معاونان وزارتخانه انجام شد، سامانه های «درخواست وجه الکترونیک» خزانه داری کل کشور و «ارتباطات مردمی» برای تسهیل رسیدگی به شکایات مردمی از امروز اجرایی شد.
سامانه های «دادور و یاور»، «دادخواهی مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم»، «تبادل الکترونیکی اسناد و مکاتبات وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «ویدئو کنفرانس وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «نظام جامع فنی و عمرانی درمناطق آزاد و ویژه اقتصادی» نیز امروز به بهره برداری رسید.

** حذف 600 مجوز زائد در مسیر کسب و کار
«مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از این سامانه ها تاکید کرد که این سامانه ها با هدف استقرار دولت الکترونیک و تسهیل امور طراحی و اجرایی شده اند.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید همه پرداخت ها متمرکز باشد، گفت: با راه اندازی سامانه درخواست وجه الکترونیک، 60 هزار دسته چک دستگاه های اجرایی جمع آوری می شد و با استفاده از سامانه های بانک مرکزی از جمله نسیم، پرداخت ها الکترونیکی خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سامانه های دادور و یاور را گامی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار متقاضیان دانست.
وی گفت: هیات مقررات زدایی تاکنون بیش از 600 مجوز زائد در مسیر ایجاد کسب و کار را شناسایی و حذف کرده است و سایر مجوزهای غیرضروری نیز باید شناسایی و رفع شوند تا فضای کسب و کار بهبود یابد.
کرباسیان درباره سامانه دادخواهی مالیاتی نیز توضیح داد: صدور رای هیات های مالیاتی تا سال گذشته به صورت متمرکز در تهران انجام می شد اما از پارسال بخشی از این اختیارات به استان ها تفویض شد و اکنون با این سامانه امور بیش از پیش سرعت می گیرد.
اقتصام** 2025**9132** 2023

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال