عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده:

ایران یک تاریخ با حیا دارد

تهران - ایرنا- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده گفت: مطالعات نشان می دهد تاریخ ایرانی یک تاریخ با حیا بوده است.

به گزارش ایرنا فریبا علاسوند روز سه شنبه در نخستین همایش مسایل اجتماعی زنان در دانشکده علوم اجتماعی علامی طباطبایی افزود: نگاه ایرانی ها و به خصوص خود بانوان به پوشش یک نگاه اخلاقی بوده است و مردان نیز برهنگی خود را زشت می دانستند.
وی گفت: اگر امروز غریزه جنسی را از جهان حذف کنیم حتما بخش مهمی از درآمد جهان فلج می شود، بنابراین به جای اینکه با دید سیاسی به پدیده حجاب نگاه کنیم باید بیندیشیم که مساله پوشش یک مساله انسانی است یا غیر انسانی. یک مطالعه در مورد جامعه می تواند در این مساله راهگشا باشد.
علاسوند ادامه داد: جهان یک رفتار سینوسی را در مساله پوشش و حجاب تجربه می کند یعنی زمانی تا انتهای بی عفتی پیش می رود و به موازات آن از بدنه اجتماعی مردم تلاش هایی برای حفاظت از عفت صورت می گیرد.
وی گفت: زمانی که می بینیم برخی نظریه ها در مورد زنان که تحقیقات آن در ایران انجام شده است، به شکست منجر شده به اعتراف محققان به این دلیل است که نگاه آنان به زنان ایرانی از عینک و دید افراد غیر ایرانی بوده است.
علاسوند درباره تاب آوری افراد محجبه و افرادی که حجاب کمتری دارند، گفت: مطالعات می گوید که در جامعه چندین حجاب وجود دارد. مثل حجاب سنتی، سنتی مدرن و افرادی که نوع پوشش آنها نشان می دهد که مخالف حجاب هستند، این افراد در اقلیت هستند و این مساله نشان می دهد جامعه زنان ایرانی عفیف هستند.
وی با بیان اینکه 50 درصد از جامعه زنان در ایران حجاب چادر را برگزیده اند، گفت: اگر ما در سطح جامعه این افراد را کمتر می بینیم یک دلیل آن این است که این افراد کمتر در سطح جامعه ظاهر می شوند و پاساژ گردی کار روزانه آنها نیست.
اجتمام *1193* 3063

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال