شکست استیضاح - حجت مرتجی*

تهران - ایرنا: مجلس شورای اسلامی روزهای سه شنبه و چهارشنبه را به بررسی استیضاح علی ربیعی وزیر کار ، رفاه و تامین اجتماعی ، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اختصاص داد که با رای اعتماد مجدد مجلس به آنها ، استیضاح شکست خورد.

در این ارتباط چند نکته شایان توجه است :
1- استیضاح در زمان نامناسب طرح وپیگیری شد. تعجیل برای استیضاح سه تن از وزیران در 6 ماه پس از رای اعتماد وزیران از مجلس اتفاقی کم سابقه بود. اگر استیضاح در این مدت کوتاه پس از رای اعتماد مجلس به دولت دوازدهم و از جمله این سه وزیر موفق می شد ، به نوعی زیر سوال رفتن عملکرد مجلس و بی دقتی در جریان رای اعتماد به وزیران در 6 ماه پیش را نشان می داد.
قاعدتا برای مدیریت کلانی مانند اداره یک وزارتخانه 6 ماه زمان کوتاهی برای قضاوت در موفق نبودن وزیران و ضرورت استیضاح آنهاست .

2- آرای مجلس نشان داد که مخالفان سه وزیر استدلال قوی برای اقناع نمایندگان نداشتند و بیشتر به نوعی برداشت می شد که استیضاح تحت تاثیر مطالبات منطقه ای و انتظارات توده های مردم در مناطق مختلف کشورقرار داشت تا موضوع های ملی.

3- شکست استیضاح درسی برای منتقدان دولت در مجلس بود که لزوما برای انتقادها و ایرادات در هر وزارتخانه استیضاح راهکار نهایی نیست. استیضاح باید آخرین راه حل باشد .نمایندگان بسیاری از انتقادها و ایرادات را می توانند در قالب پیشنهاد و تذکر یا در صورت ضرورت طرح در مجلس مطرح کنند.
همچنین مجلس اهرم های نظارتی برای نظارت بر عملکرد وزیران را در اختیار دارد. لزوما راهکار اصلاح کژراهه ها استیضاح نیست . نمایندگان می توانند از طریق سوال و تحقیق و تفحص نیز بر عملکرد وزارتخانه ها نظارت کنند.

4- شکست در استیضاح سه تن از وزیران نباید بهانه ای برای هدف حمله قرار گرفتن مجلس شود. اصولگرایان تند رو امروز و پیش از تعیین تکیف نظر مجلس درباره استضاح وزیر کشاورزی و شاید با هدف تاثیر گذاری بر رای نمایندگان، مجلس را هدف شدید ترین حملات خود قرار دادند . رسانه های این جریان سیاسی برای شکست استیضاح ربیعی و آخوندی تعبیر 'افتیضاح' را بکار بردند و اتهام هایی را علیه مجلس مطرح کردند . از جمله این اتهام ها 'غش در معامله استیضاح'، 'شک در نیت نمایندگان'، 'بازی قایم باشک مجلس با وزرا' و 'رها سازی قانون نویسی مجلس' بود.
استیضاح حق قانونی مجلس است و لزوما نباید انتظار داشت که هر استیضاح به عزل وزیر منتهی شود. بنابر این مجلس نباید اجازه دهد که شکست استیضاح زمینه ای برای اهانت به خانه ملت باشد. اگر مجلس مطابق میل یک جریان سیاسی عمل نکرد نباید هدف حمله قرار گیرد.

5- اکنون دولت دوازدهم با جدیت و روحیه ای مضاعف با همکاری مجلس به کار خود ادامه می دهد. سخنان نمایندگان موافق استیضاح فرصتی برای این سه وزیر است که به انتقادها و مطالبات در چارچوب منافع ملی کشور و اولویت ها توجه کنند.
--------------------------------------------------------------------------------------
*کارشناس حوزه سیاست داخلی- ایرنا

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال