نظرسنجی ایرنا نشان داد:

نمره قبولی 93/4 درصدی تهرانی ها به پاسخ های رییس جمهوری به بی ادبی های ترامپ

تهران – ایرنا – 93/4 درصد شهروندان تهرانی در نظرسنجی ایرنا به سخنان اقای حسن روحانی رییس جمهوری که در واکنش به اظهارات ضد ایرانی دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا ایراد شد ؛ نمره قبولی داده اند و مابقی نیز به موارد دیگری اشاره کرده اند.

براساس این نظرسنجی که یک روز پس از سخنرانی رییس جمهوری آمریکا توسط دفتر پژوهش و بررسی های خبری ایرنا انجام شد ؛ 75/4 درصد سخنان اقای روحانی را ' دفاع قاطعانه ' دانستند.
در این نظر سنجی ؛ از پاسخ گویان خواسته شد تا میزان رضایت خود را از سخنان اقای روحانی بیان کنند که 63/9 درصد رضایت خود را از سخنان رییس جمهوری ' خیلی زیاد و زیاد ' و 21/1 درصد ' متوسط ' و 15 درصد ' خیلی کم و کم ' اعلام کردند.

در این نظرسنجی که به صورت تلفنی و در بین شهروندان مناطق 22 گانه تهران انجام شده است ؛ همچنین شرکت کنندگان سخنان اقای حسن روحانی رییس جمهوری در واکنش به اظهارات ترامپ را ' دفاع قاطعانه ' و ' سخنانی هوشمندانه ' توصیف کردند.

48/5درصد پاسخ گویان سخنان ترامپ را ' بی ربط و بی معنا ' دانستند.

در این نظرسنجی از شرکت کنندگان خواسته شد تا در یک جمله نسبت به سخنان ترامپ واکنش نشان دهند که براساس نتایج استخراج شده ؛ 26/8 درصد واژه ' سیاستمدار نالایق ' را بکار بردند.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی ؛ همچنین از اظهارات نسنجیده رییس جمهوری آمریکا در بکارگیری واژه مجعول خلیج عربی به جای واژه خلیج فارس ؛ واکنش نشان داده و آن را مورد انتقاد قرار دادند.

یادآور می شود این نظرسنجی از میان 660 نفر از شهروندان تهرانی با ترکیب جنسیتی 48/5 درصد زن و 51/5 درصد مرد بامیانگین سنی 41/5 سال انجام شده است .
پژوهشم** 1546

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال