آمانو: چیزی بنام سایت مظنون در زبان پادمانی نداریم

وین - ایرنا - یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در کنفرانس خبری روز دوشنبه در واکنش به اظهارات اخیر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت: ما در زبان پادمانی چیزی بنام سایت مظنون نداریم و بر اساس رویه استاندارد آژانس کار می کنیم.

به گزارش ایرنا ، آمانو در کنفرانس خبری روز دوشنبه در حاشیه نشست شورای حکام آژانس در پاسخ به سوال ایرنا در خصوص هدف از سفر اخیر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین گفت: ما با کشورهای عضو آژانس تعامل داریم و برداشت من از هدف سفر هیلی به وین این است که او به دنبال یافتن اطلاعات بود و پرسشهای زیادی مطرح کرد و ما نیز پاسخهایی واقعی به پرسشهای او دادیم. اما رویه آژانس این است که محتوای این تعامل های دیپلماتیک را افشا نکند.
آمانو در خصوص بازرسی از سایت های نظامی گفت: از روز اجرای برجام در سال 2016 تا کنون آژانس پروتکل الحاقی را در ایران اجرا کرده است؛ طبق پروتکل الحاقی هر زمان که نیازی ببینیم، فرصتی برای ارائه توضیحات ارائه می دهیم و درخواست دسترسی را مطرح می کنیم و در این زمینه تمایزی بین سایتهای نظامی و غیرنظامی قائل نمی شویم و این اصل در مورد تمام کشورها از جمله ایران یکسان است .
** دسترسی های تکمیلی زیادی داشته ایم
آمانو در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات هیلی درمورد صدها سایت مظنون در ایران ، گفت: من درباره اظهارات هیلی اظهارنظر نمی کنم اگر سوالی دارید از خود او بپرسید اما می توانم بگویم که 'سایت مظنون' در زبان پادمانی آژانس وجود ندارد.
وی افزود: ما می گوییم هر زمان نیازی ببینیم به کشور مورد بحث - در این مورد ایران - فرصت می دهیم که توضیحات ارائه دهد و در صورت نیاز درخواست دسترسی می کنیم. به منظور رسیدن به نتیجه گیری گسترده نیاز به دسترسی های تکمیلی بیشتری داریم.
آمانو تصریح کرد: ما تا کنون دسترسی های تکمیلی زیادی پس از اجرای برجام داشته ایم و به این کار ادامه می دهیم و این مساله در کشورهای دیگری از جمله ژاپن و آلمان هم همینطور است و ما پیش از رسیدن به نتیجه گیری گسترده نیاز به دسترسی های تکمیلی زیادی داریم.
** نظام راستی آزمایی در ایران قوی ترین نظام موجود است
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سوال بلومبرگ در خصوص نکات مثبت برجام از لحاظ راستی آزمایی و ادعاهای نماینده آمریکا در این خصوص گفت: من بجای پاسخ به اظهارات نیکی هیلی درباره رویه کاری و توانایی خودمان توضیح می دهم.
وی افرود: تا پیش از برجام ما توافق جامع پادمانی را اجرا می کردیم اما این توافق بطور کامل اجرا نمی شد ؛ بخشی از آن از جمله کد 3.1 در مورد اطلاع به آژانس درباره طرحهای آینده اجرا نمی شد؛ این توافق اکنون بطور کامل اجرا می شود.
آمانو ادامه داد: پیش از برجام پروتکل الحاقی اجرا نمی شد اما اکنون اجرا می شود؛ اقدامات شفاف ساز از سوی ایران اجرا می شود و این کشور محدودیتهایی را پذیرفته است. به همین علت می گویم که نظام راستی آزمایی در ایران قوی ترین نظامی است که در حال حاضر موجود است. از این رو از منظر راستی آزمایی، برجام یک منفعت روشن و قابل ملاحظه است.
** قضاوت درباره تبعیت یا عدم تبعیت از برجام کار آژانس نیست
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سوال جهت دار آسوشیتدپرس که «آیا شما در صف کسانی قرار دارید که می گویند ایران تمام ابعاد توافق را اجرا کرده است» ، گفت: حرف من این بوده که تعهدات مرتبط با هسته ای ایران تحت برجام در حال اجرا هستند.
وی افزود: در مورد مساله تبعیت یا عدم تبعیت از برجام این به آژانس مربوط نیست زیرا آژانس جزو طرفهای این توافق نیست . کار آژانس نظارت و راستی آزمایی است اما قضاوت درباره تبعیت یا عدم تبعیت کار آژانس نیست.
** تعداد دسترسی های تکمیلی جزو اطلاعات محرمانه است
آمانو در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعداد موارد دسترسی های تکمیلی در ایران گفت: این مساله جزو اطلاعات محرمانه آژانس است اما می توانم بگویم که دسترسی های تکمیلی 'زیادی' داشته ایم و دسترسی های ما به اماکن در ایران متناوب تر از کشورهای دیگر با برنامه های هسته ای بزرگ ، بوده است.
وی در خصوص اینکه آیا آژانس تا کنون از مکان نظامی خاصی هم بازدید کرده است ، گفت: چیزی که فعلا می توانم بگویم این است که از روز اجرای برجام در سال 2016 تا کنون ، دسترسی های تکمیلی زیادی داشته ایم و فعالیت های راستی آزمایی تحت پروتکل الحاقی ادامه دارد و ما به اجرای پروتکل الحاقی به همان شیوه ای که در کشورهای دیگر داریم ادامه می دهیم به این معنا که تمایزی بین سایت های نظامی و غیر نظامی قائل نمی شویم فعلا بیشتر از این نمی توانم بگویم.
**رسیدن به نتیجه گیری گسترده درباره ایران زمان زیادی طول می کشد
آمانو در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در خصوص زمان رسیدن به نتیجه گسترده درباره ایران با توجه به دسترسی های تکمیلی زیادی که آژانس در ایران داشته است ، گفت: این سوال دشواری است و نمی توانم بگویم چند سال طول می کشد؛ اما زمان زیادی طول می کشد. ما طرحی برای اینکه تا چه زمانی به این نتیجه گیری برسیم نداریم و این کار سالها طول می کشد.
وی در خصوص سوال دیگری مبنی بر اینکه دسترسی های تکمیلی آژانس در ایران بر اساس اطلاعات مربوط به فعالیت های پیش برجام است یا اطلاعات پس از برجام ، گفت: مکانیزم دسترسی های تکمیلی این است که طبق پروتکل الحاقی ما اظهاریه هایی دریافت می کنیم و هر زمان که نیازی ببینیم فرصتی برای توضیح می دهیم و درخواست دسترسی می کنیم اما پیش از برجام، پروتکل الحاقی را نداشتیم و بنابراین این دسترسی ها مربوط به پس از برجام است.
** آژانس از توضیح فعالیت های خود خوشحال خواهد شد
آمانو در پاسخ به این سوال خبرگزاری د پ آ آلمان مبنی بر اینکه آیا تمام کشورهای طرف برجام بطور کامل از شروط این توافق یا نحوه بازرسی های آژانس آگاه هستند ، گفت: ما بسیار خوشحال می شویم که در این زمینه اطلاعات لازم را ارائه دهیم و بتازگی سمیناری درباره ارائه اطلاعات درباره پادمانها برگزار کردیم و به برگزاری چنین نشستهایی برای توضیح فعالیتهای آژانس ادامه خواهیم داد.
به گزارش ایرنا، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز (دوشنبه) در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس نیز تاکید کرد: تعهدات هسته ای ایران مطابق با توافق هسته ای (برجام) در حال اجراست.
آمانو گفت: آژانس همچنان عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده ایران طبق توافق پادمان را تایید می کند. ارزیابی ها در باره عدم وجود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران نیز در جریان است.
وی افزود: ما به اجرای پروتکل الحاقی در ایران ادامه می دهیم و از جمله دسترسی های تکمیلی به سایتها و سایر اماکن مانند سایر کشورهایی که پروتکل الحاقی را اجرا می کنند، خواهیم داشت.
مدیر کل آژانس خاطرنشان کرد: آژانس از روز اجرای برجام در ژانویه 2016 (دی 1394) تا کنون، در حال راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران مطابق با این توافق بوده است. ما این نقش را مطابق با شروط برجام و رویه های پادمانی استاندارد آژانس و به شکل عینی و بی طرفانه اجرا می کنیم.
تقویت همکاری های بین المللی در زمینه هسته ای، تشعشعات، حمل و نقل و ایمنی مواد هسته ای، امنیت هسته ای، اجرای پادمانها در کره شمالی، اجرای توافقهای پادمانی در سوریه و کاربرد پادمانهای آژانس در خاورمیانه از جمله دیگر محورهای بحث در نشست فصلی شورای حکام است. بررسی موضوعات بر اساس دستور کار پیش می رود و انتظار می رود گزارش آژانس درباره اجرای برجام روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گیرد.
گزارش فصلی جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران عصر پنجشنبه 9م شهریور (31م اوت) منتشر شد و در اختیار اعضای شورای حکام آژانس قرار گرفت؛ مدیر کل آژانس در این گزارش بار دیگر تایید کرد که ایران به تمام تعهدات خود در توافق هسته ای پایبند بوده است.
این هشتمین گزارش یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز 'اجرای برجام ' (16م ژانویه 2016 برابر با 26م دی 1394) تا کنون و سومین گزارش پس از آغاز کار دولت دونالد ترامپ در آمریکاست، که اجرای تعهدات ایران را مطابق با شروط توافق هسته ای ایران و 1+5 و به پشتوانه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مورد تایید و راستی آزمایی قرار می دهد.
هشتمین گزارش آژانس در تایید پایبندی ایران به تعهدات برجامی درحالی منتشر شد که دولت آمریکا لفاظی های خود را علیه توافق هسته ای تشدید کرده که به گفته کارشناسان تلاشی برای مسموم کردن فضا و نقض روح برجام به منظور جلوگیری از بهره برداری ایران از مزایای توافق هسته ای است.
رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش جدید تاکید کرد: لفاظی ها و فضا سازی رسانه ای مقامات آمریکایی و سفر نماینده آمریکا به وین تاکنون تاثیری بر فعالیت ها و اقدامات راستی آزمایی آژانس و نحوه گزارش دهی آن نگذاشته است و انتظار ایران و همه کشورهای عضو آژانس این است که دبیرخانه آژانس به کار حرفه ای و بیطرفانه خود ادامه دهد.
اروپام**1078**1908
بابک جعفری ** ناشر : افشار دارابی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال