جزییات طرح؛

صدور روادید ورود به قلمرو ایران برای اشخاص تحریم شده حامی تروریسم ممنوع شد-3

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده در این طرح را ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگارپارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ماده 6 طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه را تصویب کردند که براساس این ماده صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون ممنوع است.
ماده هفت این طرح نیز به تصویب نمایندگان رسید که براساس آن قوه قضاییه موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف کند.
نمایندگان همچنین ماده هشت این طرح را با 170 رای موافق، سه رای مخالف و هشت رای ممتنع را تصویب کردند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند.
براساس تبصره ماده هشت وزیر امور خارجه می‌تواند بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد 4 و 5 این قانون تعلیق یا متوقف نماید.
نمایندگان مجلس ماده 9 این طرح را نیز تصویب کردند که براساس آن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
نمایندگان همچنین ماده 10 این قانون را تصویب کردند که براساس آن دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند 3 آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای سلامی گزارش کند.
سیام*9254**خبرنگار: سجاد خسروانیان
انتشار: کتایون لامع زاده

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال