معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی تبصره (2) الحاقی ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 25 تیرماه 1396 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (2) الحاقی ماده (22) قانون اساسنامه این جمعیت - مصوب 1394- آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - جمعیت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
ب – دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
پ- کارکنان امدادگر و داوطلب: کلیه کارکنان دستگاه¬های اجرایی شامل کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه و کارگر مشمول قانون کار متقاضی شرکت در عملیات امدادی وشر دوستانه که مطابق این آیین نامه امدادگر و داوطلب شناخته می شوند.
ت- داوطلب: شخصی که با پذیرش اساسنامه جمعیت و به طور داوطلبانه توانمندی و خدمات هدایتی، حمایتی، مشارکتی و مهارتی خود را به صورت مستمر و غیرمستمردر جهت اهداف جمعیت به کار گیرد.
ث- داوطلب فعال: داوطلبی که با تقاضای شخصی خود برای ارایه خدمت به هم نوع و بشریت بدون هیچ عوض و دستمزدی اعلام آمادگی می کند و با حضور مستمر خود در سازمان ها و معاونت های جمعیت به ارایه خدمات داوطلبانه امداد و نجات می پردازد.
ج - امدادگر: داوطلبی که دوره های امداد و نجات را به تایید مراجع مربوط در جمعیت گذرانده و به ارایه خدمات امداد و نجات می پردازد.
چ- حوادث ملی، منطقه ای و استانی: حوادثی که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع تصویب نامه شماره 185645/ت 40792 ک مورخ 21 آذرماه 1388 تعیین می شود.
ماده 2- در صورت نیاز به حضور داوطلبان و امدادگران شاغل در دستگاه های اجرایی به شرکت در برنامه ها و عملیات امدادی و بشر دوستانه، کارکنان امدادگر و داوطلب موظفند پس از اعلام فراخوان جمعیت، ضمن اخذ موافقت دستگاه مربوط نسبت به معرفی خود به جمعیت اقدام نمایند. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است در صورت موافقت، حداکثر ظرف (8) ساعت نسبت به صدور حکم ماموریت برای فرد مذکور اقدام و به جمعیت اعلام نماید. این ماموریت بدون پرداخت حق ماموریت است.
تبصره 1- فراخوان جمعیت از میان نیروهای آموزش دیده، سازماندهی شده یا دارای تخصص و مهارت موردنیاز صورت می پذیرد.
تبصره 2- داوطلبانی که تمایل به مشارکت در انجام عملیات امدادی دارند باید با صدور حکم ماموریت جمعیت به عملیات اعزام شوند.
ماده 3- جمعیت می تواند کمک هزینه ایاب و ذهاب، لباس و تجهیزات امدادگری و هزینه خوراک به کارکنان امدادگر و داوطلب را برابر ضوابط جمعیت تأمین و پرداخت نماید.
ماده 4- مدت ماموریت کارکنان امدادگر و داوطلب جهت امدادرسانی در حوادث ملی و منطقه ای، حداکثر دو هفته و حوادث استانی حداکثر یک هفته است. در صورت نیاز به تداوم ماموریت، جمعیت مکلف است مجددا موافقت دستگاه اجرایی مربوط را اخذ نماید.
تبصره – جمعیت موظف است پس از پایان ماموریت، آن را به دستگاه اعزام کننده ابلاغ نماید.
ماده 5- در صورت وقوع هر گونه حادثه اعم از آسیب دیدگی، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت برای افراد مشمول این آیین نامه، وضعیت آنان تابع قوانین و مقررات مربوط دستگاهمتبوع می باشد.
ماده 6- خدمت در جمعیت افتخاری است و کلیه امدادگران و داوطلبانی که تمایل به انجام خدمات افتخاری و داوطلبانه دارند، باید برگه (فرم) عضویت و انجام خدمات داوطلبانه را تکمیل و امضا نمایند. برگه های (فرم های) مزبور توسط جمعیت تهیه و در اختیار داوطلبان و امدادگران قرار می گیرد.
ماده 7- پرداخت هرگونه وجهی از قبیل کمک هزینه ایاب و ذهاب، پاداش، لباس و تجهیزات امدادگری و هزینه خوراک که حسب مورد جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به داوطلبان و امدادگران صورت می گیرد و یا در سنوات قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1394- تحت عناوین فوق پرداخت شده، مشمول تبصره مذکور است و به منزله رابطه کارگری و کارفرمایی یا هرگونه رابطه استخدامی دیگر تلقی نمی گردد.
تبصره – جمعیت موظف است داوطلبان غیر شاغل موضوع این آیین نامه را بیمه فوت و حوادث نماید تا در صورتی که افراد یادشده در حین انجام وظیفه دچار آسیب دیدگی، نقص عضو یا فوت شوند مطابق ضوابط بیمه ای مربوط خسارات وارده جبران شود.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

** ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری شخص ثالث
همچنین معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری شخص ثالث را برای اجرا ابلاغ کرد.
هیات وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و بیمه حوادث راننده مسبب حادثه را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
سیام**9314**1336
تنظیم: داود توسلی**انتشار: مهرنوش خانزائی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال