جهانگیری اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران را ابلاغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه 13 اردیبهشت ماه 1396 به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) – مصوب 1395- تصویب کرد:
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 102828/ت47644هـ مورخ 22 مرداد ماه 1391 به شرح زیر اصلاح میشود:
1- در کلیه مواد، عبارت 'هیات امنا' به عبارت 'مجمع عمومی' اصلاح میشود.
2- در بند (الف) ماده (7)، عبارت 'بند (د) ماده (38) قانون' به عبارت 'بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)' اصلاح می‌شود.
3- ماده (9) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 9- مجمع عمومی مرکب از اعضای زیر است:
الف- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس مجمع)
ب- وزیر اموراقتصادی و دارایی
ج- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
د- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
هـ- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
4- ماده (11) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 11- اعضای هیات مدیره متشکل از سه تا پنج نفر می باشد که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید مجمع عمومی با ابلاغ رییس مجمع عمومی منصوب خواهند شد.
5- ماده (13) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 13- مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی سازمان است که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب مجمع عمومی و تایید و حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شود.این اصلاحیه به موجب نامه شماره 1597/102/96 مورخ 3 تیرماه 1396 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:امیرکاردان راد

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال