ابلاغ مصوبه دولت درخصوص تهاتر مطالبات تعدادی از شرکت ها، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و موسسه صندوق‌های بازنشستگی

تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری مصوبه دولت درخصوص تهاتر مطالبات تعدادی از شرکت ها، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و موسسه صندوق‌های بازنشستگی با بدهی همان شرکت ها به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی ابلاغ شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی هیات دولت، هیات وزیران در جلسه 31/3/1396 به پیشنهادهای شماره 241207/57 مورخ 18/12/1395 و شماره 5925/57 مورخ 6/2/1396 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد:
1- مطالبات شرکت‌های شیراز مکانیک،‌ پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارهزار و هفتصد و شصت وشش‌میلیارد و هشتاد و پنج‌میلیون‌ و هفتصد و هشتاد و چهار‌هزار و نهصد و پنجاه و پنج (955ر784ر085ر766ر4) ریال تهاتر می‌شود:
(متن جدول مربوطه در پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری منتشر شده است.)
2- شرکت‌های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در آن جدول می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امورمالیاتی کشور اقدام نمایند.
3- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به‌روز رسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.
4- براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) بدون لحاظ مواردی که با تصویب دولت درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مستثنی شده، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت‌های وابسته و تابعه از یارانه شرکت‌های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می‌شود.
5- در صورتی ‌که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (2) این تصویب نامه بیش از ارقامی باشد که طبق بند (4) تسویه می‌گردد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امورمالیاتی کشور موظفند برای وصول مبلغ مازاد از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت‌‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امورمالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مبالغ را از حساب تمرکز وجوه شرکت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذیربط واریز نمایند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به وزارت امور اقتصادیی و دارایی ابلاغ کرده است.
سیام**3061**1449**تنظیم کننده: میترا بلندقامتی**انتشاردهنده: امیر کاردان راد

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال