رئیس کل سازمان نظام پزشکی: تعرفه های پزشکی بازنگری شود

تهران- ایرنا- رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: از آنجا که تعرفه های پزشکی سال 96 شب گذشته (یکشنبه) ازسوی هیات وزیران اعلام شده است اما ما درخواست بازنگری و تجدید نظر درباره این تعرفه ها را داریم.

علیرضا زالی روز دوشنبه درگفت وگو با خبرنگاراجتماعی ایرنا افزود: مصوبه شب گذشته هیات وزیران درباره اعلام تعرفه های پزشکی تقریبا ازنظر زمانی با تاخیر صورت گرفت، اما با وجود تصویب اعضای شورای عالی بیمه که مقرر شد تعرفه های بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی با ساز و کار و مکانیزم جداگانه و به صورت منفک اعلام شود اما این موضوع هم مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست این اعلام 5 درصدی تعرفه ها برای بخش خصوصی و دولتی است، تصریح کرد: شورای عالی بیمه در ابتدای سال جاری دوباره تشکیل جلسه داد و براساس مصوبه این شورا، سناریوی تعرفه بخش خصوصی به دولت تحویل شد که این مهم انجام نشده است.
زالی ادامه داد: از طرفی دیگربا توجه به اینکه تعرفه های بخش خصوصی درسال 96 در آذرماه سال 95 تحویل وزرای بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بود در تعرفه های بخش خصوصی علاوه بر تعرفه ها مباحث سیاستگذاری تعرفه ای گنجانده شده است که در صورت تحقق پروتکل های پیشنهادی علاوه بر رشد متوازن و منطقی تعرفه ها، پرداخت از جیب مردم نیز به صورت متناسب کنترل می شده است.
وی بیان داشت: ضمن اینکه بسته پیشنهادی زمانی به شورای عالی بیمه داده شده که با توجه به موضوع بودجه پیشنهادی کشور، زمان کافی برای بررسی آن وجود داشته است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: اجرای بسته نظام پزشکی که آبان ماه به شورای عالی بیمه درباره تعرفه های پزشکی ارسال شد، علاوه بر رشد منطقی تعرفه ها موجب عدالت در تعرفه های بین رشته ای و تعرفه های ترجیحی در مناطق محروم و گروههای آسیب پذیر عضو سلامت می شود که متاسفانه مجموعه این بسته مورد توجه واقع نشده است.
وی تاکید کرد: همچنین تعرفه بخش خصوصی که قرار بود بخش عمده ای از آن بر مبنای نظر کارشناسان سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه مورد توجه واقع شود به دلیل عدم تشکیل شورای عالی بیمه در سال جاری و با وجود مصوبه خود این شورا با مشکلاتی رو به رو بوده است بنابراین درخواست سازمان نظام پزشکی تشکیل جلسه شورای عالی بیمه و اجرای مصوبه قبلی خود این شورا برای طراحی سناریوی پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای تعرفه های بخش خصوصی است.
به گفته زالی، از طرف دیگر به نظر می رسد به دلیل رشد هزینه های بالا و نیز کمبودهای جدی در سنوات قبل رشد 5 درصدی تعرفه ها حتی در بخش دولتی رشد اندکی قلمداد شده است و اداره بخش های دولتی را با چالش های جدی روبه رو می کند.
وی ادامه داد: ازآنجایی که در طول دولت یازدهم متد مورد توافق اعضای شورای عالی بیمه نیل به بحث استراتژیک قیمت تمام شده خدمات در هر دو بخش دولتی و خصوصی بوده است با رشد اندک تعرفه ها حتی در بخش دولتی این مسیر مترقی روشن استراتژیک در تبیین تعرفه های پزشکی دچار چالش جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اکنون شرایط حاکم بر بخش های دولتی درحوزه سلامت به شدت نیازمند رشد منطقی است، گفت: در صورت بروز هرگونه اختلال در تعیین تعرفه مناسب و منطقی، بخش های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی را با چالش جدی روبه رو خواهد ساخت.
زالی با بیان اینکه تاکید و پیگیری نظام پزشکی بر دو موضوع است،‌گفت: یکی از این موضوعات پیگیری سناریوی پیشنهادی سازمان نظام پزشکی در مورد تعرفه های بخش خصوصی در سال 96 که منطبق با مصوبه خود این شورا است و مقرر شده است در سال 96 اعلام تعرفه این بخش به صورت منفک و با سازو کار جداگانه از بخش دولتی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: همچنین دومین موضوع درخواست از هیات وزیران جهت بازنگری عاجل رشد تعرفه های پیشنهادی برای آنکه مشکلات فعلی بخش درمان دچار پیچیدگی نشود.
زالی اضافه کرد: با گذشت یک فصل از سال و تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی، به معنای واقعی رشد تعرفه ها حتی در صورت 5 درصد بودن از آنجایی که امکان محاسبه اقتصادی تعرفه ها براساس سنوات گذشته از ابتدای سال مسیر نیست بنابراین این رشد پنج درصدی هم کمتر اتفاق خواهد افتاد.

** قرار نبود تعرفه های برخی رشته ها مانند بیهوشی کاهش یابد
وی تصریح کرد: در جلسه آخر موضوع تعرفه های پزشکی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی که با مشارکت سازمان نظام پزشکی برگزار شد، قرار بود بحث تعدیل تعرفه ها در سایر رشته ها مانند بیهوشی، رادیولوژی و کاردیوگرافی و برخی دیگر از رشته ها فعلا انجام نشود تا با هماهنگی انجمن های ذیربط کار کارشناسی عمیق تری صورت پذیرد.
زالی خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود توافقات اولیه به عمل آمده در مصوبه دیشب هیات وزیران این موضوع هم وجود داشت.

** اعلام پایین ترین نرخ تعرفه ها در 10 سال گذشته
وی خاطرنشان کرد: بررسی تدریجی رشد تعرفه های در بخش های دولتی و خصوصی در طول 10 ساله نشان می دهد که اگر رشد 5 درصد ملاک رشد تعرفه ها باشد در واقع پایین ترین میزان رشد تعرفه های پزشکی در دهه اخیر بوده است.
زالی ادامه داد: از آنجایی که این موضوع مشکلات متعددی را در بخش های مختلف ایجاد خواهد کرد درخواست از دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری این است که با توجه به آنکه بحث سلامت جزو بحث های اجتماعی در دولت دولت دوازدهم خواهد بود با مداخله و مساعدت خود به بازنگری تعرفه ها کمک و مساعدت کند.
وی اضافه کرد: این موضوع انگیزه ارائه دهندگان خدمات در حوزه سلامت را که تاکنون با متانت، صبر و سخت کوشی و با وجود حجم قابل توجه مطالبات معوقه، بار اصلی این طرح بزرگ دولت را به دوش کشیده اند، ‌افزایش خواهد داد.
زالی تاکید کرد: دخالت دولت جهت بازنگری تعرفه ها می تواند موجب ایجاد انگیزه مضاعف در همکاران جامعه پزشکی شود و با توجه به آنکه وزرای بهداشت و درمان و رفاه در جریان ریز مباحث کارشناسی مطروحه در ذیل شورای عالی بیمه کشور بوده اند و قول مساعد جهت حل مشکلات تعرفه ای را تاکنون داشته اند از این دو عضو هیات دولت درخواست می شود با پیگیری خود امکان بازنگری مجدد در تعرفه ها را محقق سازند.


** راه حل مشکل تعرفه ها، قیمت تمام شده خدمات است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: با توجه به اینکه بارها در جلسه شورای عالی بیمه مورد تاکید قرار گرفته است که راه حل رفع مشکلات تعرفه های پزشکی قیمت تمام شده خدمات است اما قریب 23 سال است که تاکنون این موضوع حلقه مفقوده حوزه اقتصاد سلامت کشور است.
وی اضافه کرد: انتظار می رفت با تدبیر دولت در همگرایی اعضای شورای عالی بیمه در ابعاد کارشناسی و نیز مصوب اولین سال شورای عالی بیمه در این دولت از آنجا که متد مورد تصویب و معقول متد قیمت تمام شده خدمات بوده است مجددا با تلاش اعضای دولت از وزرای بهداشت و رفاه این اصل استراتژیک دوباره مورد توجه قرار گیرد تا این خلا مهم مورد توجه قرار گیرد.
زالی اضافه کرد: از آنجایی که در طول سه سال گذشته مرتب توسط اعضای شورای عالی بیمه به جامعه پزشکی تاکید شد که فرایند واقعی سازی تعرفه ها اگرچه زمان بر است اما عزم شورای عالی بیمه بر تحقق این موضوع است اما بررسی تطبیقی رشد تعرفه ها در سه سال گذشته در بخش های دولتی و خصوصی آن است که در این مسیر گامی برداشته نشده است.
به گفته وی، با توجه به حجم مطالبات جامعه پزشکی در شرایط فعلی اصلاح، بازنگری و به روز سازی تعرفه ها بخشی از این مطالبات را حل می کند چون بیش از سه ماه اعلام تعرفه ها با تاخیر بوده است جامعه پزشکی کشور با درک عمیق شرایط کشور با مدارا و صبر پیشگی،‌چنین تاخیری را پذیرفته است اما انتظار دارد با بازنگری تعرفه ها در سال 96 این مطالبه جامعه پزشکی توسط دولت اجرایی شود.
زالی افزود: با توجه به تاکید رئیس جمهوری درباره استمرار طرح تحول سلامت و تاکید بر درخواست جامعه پزشکی و کارکنان حوزه سلامت برای کمک به دولت برای تعمیق این طرح در دولت دوازدهم اصلاح و بازنگری تعرفه های پزشکی می تواند پاسخی درخور و متعامل برای جامعه پزشکی تلقی شود.
به گزارش ایرنا، هیات دولت در این مصوبه که بر اساس پیشنهادهای شورای عالی بیمه مصوب شد، میزان رشد فرانشیز پرداختی را برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی 10درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع 5 درصد تعیین کرد.
علاوه بر این تعرفه برخی خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی درمانی کاهش یافت.
اجتمام*1724*7268
خبرنگار: مهناز بیرانوند * انتشار: حسین فتح الهی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال