اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی خلیل شهر مشخص شد

ساری-ایرنا- فرماندار بهشهر گفت: با اتمام شمارش آرای شورای شهر در خلیل شهر اعضای اصلی و علی البدل این شهر مشخص شدند.

سید خالق سجادی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تعداد اعضای اصلی شورای شهر خلیل شهر 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 3 نفر هستند .
فرماندار بهشهر اسامی اعضای اصلی و علی البدل خلیل شهر را به شرح زیر اعلام کرد.
1 - آقای محمدرضا محمدپورخلیلی نام پدررحمت اله دارای 3791 رای
2 - آقای ابراهیم زاهدی کلاکی نام پدرتقی دارای 2860 رای
3 - آقای محمدرضا باقری خلیلی نام پدر عیسی دارای 2639 رای
4 - خانم گل رخ یونسی کلاکی نام پدرحسن دارای 2486 رای
5 - آقای محمدتقی محمدپور نام پدرنظرعلی دارای 2402 رای
به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
وی در مورد اعضای علی البدل این شورا گفت:
1 - آقای سیدحسن حسینی رکاوندی نام پدر سیداسماعیل دارای 2388 رای
2 - آقای حسن محمدیان رباطی نام پدر محمد دارای 2347 رای
3 - آقای سیدرضا حسینی نام پدر سید محمود دارای 2200 رای
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر خلیل شهر انتخاب شدند.
به گزارش ایرنا شهر خلیل شهر در شرق مازندران دارای 16کاندیدای شورای شهر بود که از این تعداد 5نفر به عنوان اعضای اصلی و سه نفر به عنوان علی البدل توسط آرای مردم انتخاب شدند.
خبرنگار : مریم نظری ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
7332/1654

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال