روزشمار تجاوزهای رژیم صهیونیستی به حریم لبنان در فروردین 96/ثبت بیش از 50 مورد تجاوز

بیروت-ایرنا-رژیم صهیونیستی در فروردین 1396 بیش از 50 بار به حریم هوایی، دریایی و زمینی لبنان تجاوز کرد. تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان در حالی صورت می گیرد که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مناطق مرزی بین لبنان و فلسطین اشغالی به طور دائم حضور دارند و این تجاوزگری ها را رصد می کنند.

به گزارش ایرنا روزشمار این تجاوزها بدین ترتیب است:

**سه شنبه اول فروردین (21 مارس)
- تجاوز پهباد اسرائیلی به حریم هوایی لبنان از روستای «علما الشعب» و جولان در آسمان به مدت چند ساعت از جمله بر فراز بیروت و حومه جنوبی بیروت و خروج از منطقه «الناقوره»
- پرتاب منور بر فراز «جبل الشیخ» در شرق روستای «شبعا»
- پرواز پهباد شناسایی در ارتفاعات «جبل الشیخ» و مزارع اشغالی «شبعا»
- سقوط 9 خمپاره در مزارع اشغالی «شبعا»

**چهارشنبه دوم فروردین (22 مارس)
- تجاوز یک فروند قایق جنگی اسرائیل به آب های لبنان (چهار مرتبه) از سمت «راس الناقوره» و پیشروی تا عمق 150 تا 370 متری

**پنجشنبه سوم فروردین (24 مارس)
- پرواز جنگنده های اسرائیلی در ارتفاع متوسط بر فراز «النبطیه» و «اقلیم التفاح» در جنوب لبنان
- تجاوز پهباد شناسایی دشمن اسرائیلی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «الناقوره» و جولان در آسمان جنوب و خروج از سمت روستای «رمیش»

**شنبه پنجم فروردین (25 مارس)
- تجاوز پهباد شناسایی اسرائیل به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در مناطق جنوبی و خروج از لبنان از سمت روستای «رمیش»

**یکشنبه ششم فروردین (26 مارس)
- تجاوز یک فروند قایق جنگی دشمن اسرائیلی به آب های لبنان در مقابل «راس الناقوره» و پیشروی تا عمق 150 متری به مدت یک دقیقه
- تحرکات نظامی اسرائیل آن سوی مرز مقابل روستای «کفرکلا»
- پرواز پهباد شناسایی اسرائیلی در آسمان «مرجعیون» در ارتفاع پایین
- پرواز پهباد شناسایی اسرائیل از نوع m-k در آسمان روستاهای «العرقوب» و «حاصبیا» تا ارتفاعات «جبل الشیخ»

**سه شنبه هشتم فروردین (28 مارس)
- تجاوز پهباد اسرائیلی به حریم هوایی لبنان از سمت «الناقوره» و جولان در مناطق «الشوف»، «اقلیم الخروب»، «بیروت و حومه»، «بعبدا» و خروج از سمت روستای «علما الشعب»
- تجاوز پهباد اسرائیلی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «الناقوره» و جولان در آسمان «بیروت»، «المتن»، و «بعبدا» و خروج از سمت روستای «علما الشعب»
- تحرکات نظامی اسرائیل در شهرک صهیونیستی مقابل روستای «کفرکلا»
- حضور نیروهای نظامی اسرائیل در چند متری مرزها و زیر نظر گرفتن مناطق لبنانی
- تجاوز پهباد اسرائیلی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در آسمان مناطق «ریاق»، «بلعبک»، «الهرمل» و خروج از سمت روستای «رمیش»

**چهارشنبه نهم فروردین (29 مارس)
- تجاوز پهباد اسرائیلی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در مناطق «جنوب» و «ریاق» و «بعلبک» و خروج از سمت «الناقوره»
- جولان جنگنده اسرائیلی در آسمان «مرجعیون» در ارتفاع پایین
- پرواز جنگنده اسرائیلی در آسمان رشته کوه های شرقی و غربی بر فراز «دره بقاع» و بر فراز شهر «بعلبک» در ارتفاع متوسط
- جولان پهباد اسرائیلی در آسمان منطقه «مرجعیون» در ارتفاع بسیار پایین
- تجاوز پهباد شناسایی اسرائیل به حریم هوایی لبنان از سمت دریا در غرب «الناقوره» و جولان در آسمان جنوب و خروج از سمت روستای «علما الشعب»
- تجاوز پهباد شناسایی اسرائیل به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در مناطق جنوب و خروج از سمت روستای «علما الشعب»

**پنجشنبه دهم فروردین (30 مارس)
- جولان پهباد شناسایی اسرائیلی در آسمان «النبطیه» و «اقلیم التفاح» در ارتفاع بسیار پایین

**جمعه 11 فروردین (31 مارس)
- تجاوز پهباد اسرائیلی از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در مناطق جنوب و خروج از سمت روستای «الناقوره»

**دوشنبه 14 فروردین (3 آوریل)
-تجاوز پهباد اسرائیلی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در مناطق جنوب و خروج از سمت روستای «علما الشعب»
- تجاوز یک فروند قایق جنگی دشمن اسرائیلی به آب های لبنان در مقابل روستای «الناقوره» و پیشروی تا عمق 130 متری به مدت 17 دقیقه
- پرواز جنگنده اسرائیلی در آسمان «حاصبیا»، «العرقوب»، «جبل الشیخ»، «مزارع شبعا» و«الجولان اشغالی»

**سه شنبه 15 فروردین (4 آوریل)
- پرواز جنگنده اسرائیلی در آسمان منطقه «مرجعیون»
- از کار افتادن نفربر اسرائیلی در جاده داخل «مزارع اشغالی شبعا» و تلاش نظامیان صهیونیست برای انتقال آن به سمت مرکز «سدانه» در داخل مزارع اشغالی «شبعا»
- پرواز جنگنده اسرائیلی در آسمان «حاصبیا» و «شبعا»
- تجاوز قایق جنگی اسرائیل به آب های لبنان در مقابل روستای «الناقوره» و پیشروی تا عمق 500 متری به مدت دو ساعت

** پنجشنبه 17 فرودین (6 آوریل)
- تجاوز پهباد اسرائیلی به حریم هوایی لبنان از سمت «الناقوره» و جولان در مناطق «ریاق»، «بعلبک» و «الهرمل» و خروج از سمت علما الشعب بعد از نیمه شب
- پرواز جنگنده اسرائیلی در آسمان روستاهای مرزی غرب لبنان در منطقه صور و پرواز پهباد شناسایی اسرائیلی در ارتفاع متوسط
- یک خودروی زرهی ارتش اسرائیل به همراه سه خودروی «هامر» اقدام به گشت زنی در محور «العباسیه»، «الوزانی»، «وادی العسل» تا کناره های غربی مزارع اشغالی «شبعا» کردند.
- تجاوز پهباد اسرائیلی به حریم هوایی لبنان در روستای «کفرکلا» و جولان در آسمان «ریاق»، «بعلبک»، «الهرمل» و «شمال» و خروج از سمت روستای «علما الشعب»
- تجاوز پهباد اسرائیلی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در آسمان بیروت و حومه، «بعبدا» و جنوب و خروج از لبنان از سمت مزارع شبعا
- تجاوز دو فروند جنگنده ارتش رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «کفرکلا» و جولان در مناطق مختلف لبنان و خروج از سمت روستای «علما الشعب»
- تجاوز سه قایق جنگی ارتش اسرائیل به آب های لبنان در منطقه «راس الناقوره» و پیشروی تا عمق 685 متری
- تجاوز یک فروند جنگنده ارتش رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «الناقوره» و جولان در آسمان جنوب و «بقاع غربی» و خروج از مزارع «شبعا»

**جمعه 18 فروردین (7 آوریل)
- تجاوز پهباد شناسایی ارتش اسرائیل به حریم هوایی لبنان از سمت «الناقوره» و جولان در آسمان «بیروت و حومه» و خروج از سمت الناقوره
- تجاوز پهباد اسرائیلی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در مناطق جنوب و خروج از روستای «علما الشعب»

**شنبه 19 فروردین (8 آوریل)
- تجاوز پهباد شناسایی اسرائیل به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «الناقوره» و جولان در آسمان مناطق «الشوف»، «اقلیم الخروب»، «بیروت و حومه»، «بعبدا» و خروج از سمت «علما الشعب»

**یکشنبه 20 فروردین (9 آوریل)
- تجاوز پهباد شناسایی اسرائیل به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در آسمان مناطق «بعبدا»، «بیروت و حومه» و خروج از لبنان

**دوشنبه 21 فروردین (10 آوریل)
- تجاوز پهباد شناسایی اسرائیل به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در آسمان مناطق «جنوب» و خروج از لبنان
- تجاوز پهباد جاسوسی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در آسمان مناطق «جنوب»، «بعبدا»، «عالیه»، «الشوف»، «بیروت و حومه» و خروج از لبنان

**سه شنبه 22 فروردین (11 آوریل)
- تجاوز پهباد شناسایی اسرائیل به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در آسمان «جنوب» و خروج از لبنان از روستای «رمیش»
- پرتاب چند منور در آسمان روستاهای مرزی «العرقوب» و شنیده شدن همزمان تیر هوایی بی هدف در داخل مزارع اشغالی «شبعا»

**دوشنبه 28 فروردین (17 آوریل)
- تجاوز پهباد شناسایی اسرائیل به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «رمیش» و جولان در آسمان «ریاق»، «بعلبک»، «الهرمل»، و«جنوب» و خروج از لبنان از سمت روستای «کفرکلا»

**سه شنبه 29 فروردین (18 آوریل)
- تجاوز پنج فروند قایق جنگی وابسته به دشمن اسرائیلی به آب های منطقه ای لبنان در مقابل «راس الناقوره» و پیشروی تا عمق 445 متری حریم آبی لبنان
- تجاوز پهباد جاسوسی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در آسمان مناطق «بعبدا»، «بیروت و حومه» و خروج از لبنان از سمت «الناقوره»
- تجاوز پهباد جاسوسی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در آسمان مناطق «جنوب» و خروج از لبنان در ساعت 16:30 از سمت «کفرکلا»

**چهارشنبه 30 فروردین (19 آوریل)
- خاکبرداری دو ماشین خاکبرداری وابسته به رژیم صهیونیستی در منطقه «الوزانی» اطراف تپه مشرف به تفرجگاه و نهر «الوزانی»
- تجاوز پهباد جاسوسی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «الناقوره» و جولان در آسمان مناطق «جنوب» و «بقاع غربی» و خروج از لبنان از سمت «کفرکلا»
- تجاوز یک فروند قایق جنگی وابسته به اسرائیل به حریم آبی لبنان در مقابل روستای «راس الناقوره» به مدت 29 دقیقه و پیشروی در عمق 240 متری آب های لبنان
- تجاوز دو جنگنده اسرائیل به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «رمیش» و خروج از لبنان از سمت «الناقوره»
- تجاوز پهباد جاسوسی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «علما الشعب» و جولان در آسمان مناطق «اقلیم الخروب» و «بعبدا» و «بیروت» و خروج از لبنان در ساعت 23:40 از سمت «علما الشعب»

**پنجشنبه 31 فروردین (20 آوریل)
- تجاوز پهباد جاسوسی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «کفرکلا» و جولان در آسمان مناطق «جنوب» و «بقاع غربی» و «بیروت» و خروج از لبنان از سمت روستای «رمیش»
- تجاوز پهباد جاسوسی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «الناقوره» و جولان در آسمان «بیروت» و «بعبدا» و خروج از لبنان از سمت روستای «الناقوره»
- تجاوز پهباد جاسوسی به حریم هوایی لبنان از غرب روستای «الناقوره» و جولان در آسمان «جنوب» و خروج از لبنان در ساعت از سمت روستای «کفرکلا»
- تجاوز پهباد جاسوسی به حریم هوایی لبنان از سمت روستای «کفرکلا» و جولان در آسمان مناطق «ریاق» و «بعلبک» و «الهرمل» و «عکار» و خروج از لبنان از سمت روستای «کفرکلا»
خاورم*390*2054
انتشاردهنده: محمد خواجوئی

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال