جهاد کشاورزی به کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی پیوست

تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری مصوبه اضافه شدن وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (13) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه 1395.12.18به پیشنهاد شماره 11604/020 مورخ1395.5.2وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: وزارت جهادکشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (13) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 34186/ت35361ک مورخ 1386.3.6، اضافه می‌شود.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

**یک معاونت به معاونت‌های وزارت جهادکشاورزی اضافه شد
همچنین با تصویب دولت یک معاونت به معاونت‌های وزارت جهادکشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی وبا استفاده از ظرفیت‌های موجود اضافه شد.
هیات وزیران در جلسه 1395.12.18 به پیشنهاد شماره 21151/020 مورخ 1395.8.2وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- تصویب کرد:
یک معاونت به معاونت‌های وزارت جهادکشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و با استفاده از ظرفیت‌های موجود اضافه می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به وزارت جهادکشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
سیام ** 9314**1429
تنظیم: داود توسلی**انتشار:محسن طاهرزاده

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال