روزنامه های روسیه/ 29 اسفند ماه

مسکو - ایرنا - آمریکا بیش از این نمی خواهد کره شمالی را تحمل کند و ترامپ: پوتین را از نزدیک نمی شناسم، اما قدرتمند است، مهمترین عناوین روزنامه های روسیه در روز یکشنبه 29 اسفندماه است.

***ماسکوفسکی کامسامولتس
- ترامپ از مرکل پرداخت مبالغ هنگفت برای تامین امنیت آلمان را خواستار شد
- ترامپ: پوتین را از نزدیک نمی شناسم اما مرد قوی است

*** راسیسکایا
- رئیس کمیسیون اروپا آمریکا را ازجنگ تجاری با اروپا برحذر داشت
- کره شمالی موتور جدید موشک آزمایش کرد
- مسکو: طرح های اقتصادی مشترک با ژاپن در جزایر کوریل نباید با قوانین روسیه مغایرت داشته باشد

*** نزاویسیمایا گازتا
- ترامپ به مرکل نشان داد چه کسی صاحبخانه است
- کره شمالی موتور موشکی قدرتمند آزمایش کرد

*** ایزوستیا
- ساکنان کریمه سالروز الحاق این منطقه به روسیه را جشن گرفتند
- آمریکا مناقصه ساخت دیوار مرزی با مکزیک را اعلام کرد
- پوتین با نظربایف در باره نتایج نشست سوری آستانه گفت وگو کرد

*** کامرسانت
- ترامپ پوتین را قوی خواند
- آمریکا بیش از این نمی خواهد کره شمالی را تحمل کند
اروپام 391 انتشار دهنده: هادی مولوی نیا

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال