وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

تقویت زبان های قومی عاملی برای تعالی زبان فارسی و انسجام هویت ملی است

شیراز - ایرنا - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی زبان فارسی را یکی از ارکان اساسی هویت ملی ایران برشمرد و گفت: تقویت زبان های قومی سبب تعالی زبان فارسی و انسجام هویت ملی می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید رضا صالحی امیری روز پنجشنبه در آئین افتتاحیه همایش ملی زبان و هویت در سالن همایش های وصال هتل همای شیراز این مطلب را عنوان کرد و افزود: زبان فارسی یکی از ارکان اساسی هویت ملی ایران است؛ این زبان فاخر، زبان عرفان و گسترش دهنده فرهنگ اسلامی و کلمه طیبه است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: زبان فارسی، زبان حکمت است؛ زبان ادبیات کلاسیک پر آوازه ایران است و اگرچه تاریخ، اسطوره، مذهب و سنت ها برای ایرانیان تجربه مشترک تاریخی را به وجود آورده است؛ اما بی تردید این زبان فارسی است که سرچشمه حس مشترک در ادبیات، عرفان، نیایش و زندگی را برای مردم ایران رقم زده است و به همین دلیل است که هویت ملی ایرانیان بر تاریخ و جغرافیا، دین اسلام و زبان فارسی استوار است.
صالحی امیری افزود: تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ و گسترش این زبان از همین روست که می فرمایند زبان فارسی یک میراث عظیم و با شکوه و بسیار ارزشمند و مایه سربلندی و از گنجینه های عظیم مواریث فرهنگی است و در واقع همه چیز ما و رمز هویت ما است
وی توضیح داد: هویت ایرانی دارای اجزا و عناصری است که با آنها شناخته می شود؛ نمادهای ملی چون پرچم،‌سرود ملی، ‌اسطوره ها و اعیاد و نظایر آن از این جمله اند، ‌اما زبان یکی از مهمترین مقوله های این امر است. چرا که زبان نه تنها در بیان واقعیت ها و شناخت پیرامونی خنثی نیست، ‌بلکه در ساخت واقعیت ها تاثیر گذار است و مفاهیم و تعامل های انسانی را باز گو می کند.
وزیر ارشاد تصریح کرد: بی شک حفظ هویت ملی ایران، بر پایه دو ستون زبان و تاریخ استوار است و از آنجا که زبان به مثابه عامل پیوند دهنده ملت عمل می کند و عامل اصلی اعتبار جریان سیال فرهنگی است حفظ و پرداختن به آن ضرورتی انکار ناپذیر است.
صالحی امیری خاطرنشان کرد: باید به خاطر بسپاریم که زبان ملی، بزرگترین سرمایه فرهنگی و مهمترین عامل حفظ، استمرار و استقلال فرهنگ ها و پاسداری از هویت ملی است که در کنار دیگر مولفه ها همچون قلمرو جغرافیایی و ارزش های دینی اجتماعی و انسانی نمود می باید.
وی گفت: اما امروز دل باختگی به زبان ملی و هویت ملی این مرزو بوم دغدغه و احساس خطری را در ماهیت زبانی ما پدیدار آورده که در صورت نشناختن ریشه های آسیب رسان این دغدغه خود می تواند ناخواسته به شیوه حفظ و حراست از زبان آسیب رساند.
وی ادامه داد: ورود واژگان بیگانه به زبان یکی از این دغدغه های رایج است که همگان را به یافتن راه گریزی از آن بر انگیخته است اما باید به یاد داشت صرف ورود واژه های بیگانه که هیچ زبان از آن برکنار نیست به خودی خود نمی تواند خطری برای زبان به شمار آید.
صالحی امیری گفت: اگر چنین بود زبان فارسی در رابطه هزار ساله خود با زبان عربی و اخذ هزاران واژه و اصطلاح از آن زبان،‌ تاکنون می بایست،‌به کلی نابود شده باشد که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه تکامل نیز یافته است.
وی تاکید کرد: بزنگاه خطر برای تخریب و ابتذال هر زبانی در جایگاه دیگری است؛ یکی قطع رابطه با سنت فرهنگی به سبب نامفهومی آثار مکتوب بازمانده از گذشته و اختلال از مهمترین کار زبان که ایجاد ارتباط میان افراد است.
وزیر ارشاد اظهار کرد: بنابراین کوشش مستمر ما برای در امان ماندن از این آسیب جدی،‌باید معطوف به این دو امر باشد و خوشبختانه بر اساس مطالعات انجام شده در سنجش نسبت زبان ملی و زبان های قومی در ایرانی این دو گروه زبانی نه تنها در تعارض با یکدیگر نیستند بلکه مقوم یکدیگر اند و به همین دلیل تقویت زبان های قومی عاملی برای تعالی زبان فارسی و انسجام هویت ملی خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: فرهنگ هر جامعه متشکل از دانش ، باور، هنر، اخلاق، قانون، عرف، و هر توانایی و عادات دیگری است که انسان در حکم عضوی از جامعه دارد.
وی یادآورشد: امروز ، ما چاره ای جز شناخت وضعیت ذهنی و درک هویت خویش نداریم و برای درک همه جانبه ارزش های انسانی و نیز شناخت و ارزش گذاری شان آدمی ، ناگزیر به شناخت هویت واقعی خویش هستیم.
صالحی امیری تاکید کرد: هویت از مفاهیم بنیادی علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی فرهنگ است و از نگاه جامعه شناسنامه، هویت ، احساسی است که فرد در جامعه به آن دست می یابد ؛ احساسی که بر اساس داشته ها ، باورها و جغرافیا شکل می گیرد و موجب تمایز می شود.
وی گفت: گویی هویت، روح یک جامعه است و از همین روست که هویت ملی و روح ملی هر کشوری را عوامل معنوی آن تشکیل می دهند.
وزیرارشاد اظهارکرد: باورها ، سنت ها، مذاهب و تاریخ، بخش هایی از هویت ملی یک ملت را می سازند ، اما در این میان هر ملتی برای تثبیت هویت خود نیازمند یک زبان واحد است که آن را زبان ملی و زبان معیار می خوانند و در سرزمین ما این زبان فارسی است .
وی خاطر نشان کرد: زبان به مثابه عامل پیوند دهنده ملت ها در روزگار ما عمل می کند و عامل اصلی ارتباط و جریان سیال فرهنگی است و از این رو ترسیم افقی برای آینده زبان و تحکیم هویت ملی ، در مقایسه با گذشته دارای اهمیت است، زیرا بررسی دقیق و عالمانه تاثیر زبان بر هویت ملت ها در آینده ، ضرورتی ملی به شمار می رود.
صالحی امیری گفت: در این میان و در انبوه بحران های موجود در جهان کنونی باید به یاد داشته باشیم که هویت ملی با زبان ملی پیوندی ناگسستنی دارد و هویت ملی ایرانی ، بر زبان و تاریخ این سرزمین استوار است که در ایران باستان با زبان پهلوی و دین زرتشتی و در دوران برآمدن اسلام ، با زبان فارسی و تشیع تعریف شده است.
وی خاطر نشان کرد: امروزه ، نقش و جایگاه زبان در مراوده های منطقه ای و جهانی اهمیت فزاینده ای یافته است و اگر بپذیریم که زبان ، محمل و مرکب فرهنگ بشری است ، با دقت در دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی باید در اندیشه تولید فرهنگی و ایجاد تحول بنیادین در حوزه زبانی باشیم.
وی تاکید کرد: برای ما ایرانیان تقویت زبان فارسی، تقویت هویت دینی و کمک به ارتقاء فرهنگی است که در هزاران سال حرکت های اجتماعی و تولیدات فرهنگی ، ادبی و دینی ریشه دارد .
7029/ 1601/ 2027
خبرنگار: فرهاد شرف پور** انتشاردهنده : سیداحمد نجفی

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال