73 در صد از آمریکایی ها می گویند اخلاقیات در این کشور رو به انحطاط گذاشته است

نیویورک-ایرنا-نتایج یک نظر سنجی در میان آمریکایی ها نشان می دهد که 73 درصد از مردم این کشور ابراز نگرانی کرده اند که ارزش های اخلاقی در کشورشان روبه انحطاط گذاشته است.

در آخرین نظر سنجی موسسه گالوپ که در روز های 4 تا 8 ماه مه انجام شده ونتایج آن روزپنجشنبه منتشر شد 73 در صد از مردم آمریکا گفته اند که ارزش های اخلاقی در این کشور روبه انحطاط گذاشته است.
بر اساس همین نظر سنجی حامیان حزب جمهوریخواه بیش از سایر مردم این کشور معتقدند که کشورشان در مسیر تنزل اخلاقی قرار گرفته است.
فقط 20 در صد از شرکت کنندگان در آخرین نظر سنجی موسسه گالوپ گفته اند که هنوز به رشد ارزش های اخلاقی در کشورشان اعتقاد دارند.
گالوپ به این نکته نیز اشاره کرده است که در فاصله 15 سال گذشته مردم آمریکا بطور مستمر نگران انحطاط های اخلاقی در کشورشان بوده اند و در سال 2007 یعنی هفتمین سال ریاست جمهوری «جرج بوش » درصد آمریکایی هایی که معتقد به تنزل اخلاق در این کشور بوده اند بطور میانگین به 82 درصد رسیده بود.
درگزارش این موسسه گفته شده است که در فاصله سال های 2003 تا 2007 میلادی درصد آمریکایی هایی که نسبت به افزایش انحطاط های اخلاقی در کشورشان ابراز نگرانی می کردند سیری صعودی پیدا کرده و در سال 2007به اوج خود رسیده بود.
در همین سال 88 درصد جمهوریخواهان ویا آمریکایی های متمایل به حزب جمهوریخواه گفته بودند که اخلاقیات در این کشور روبه انحطاط گذاشته است.
اروپام-4-541 **شبس 1488 **

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال