سلامت افراد جامعه و حساسیت مدیریت مراکز درمانی-دکتر نصیر دهقان *

مدیریت بر مبنای هدف در بیمارستان ها به استقرار اهداف مشخصی در قالب زمان معین و تشریک مساعی کارکنان در اجرای آنها منجر می شود. از این رو لازم است ترکیب مناسبی از اخلاقیات و اجرای اصول ارائه خدمات بهداشتی ایجاد گردد که خود مستلزم مهندسی مجدد ارزش ها و آموزش کارکنان است.

دانش مدیریت به مدیران کمک می کند تا بتوانند بهترین تصمیم را در کمترین زمان ممکن اتخاذ کنند و برای سازمان خود، کارکنان و جامعه شان، اثربخش و ارزش آفرین باشند. یک مدیر خوب اهل مطالعه است؛ به طور کلی مدیریت کار کردن با افراد و به وسیله افـراد و گـروه هـا بـرای تحقـق هـدف هـای سازمانی است. به این منظور، لازمه موفقیت مدیران در همه سازمان ها مجهز بودن آنان به مهـارت های اجتماعی و انسانی می باشد. از آنجا که مدیران با منابع انسانی سروکار دارند، برای دسـتیابی به هدف های سازمانی می بایست هدایت و رهبری را مورد توجه قرار دهند.
همچنین مدیران باید شناختی اساسی از تفاوت میان «مدیریت» و «رهبری» داشته باشند و بدانند چگونه این دو فعالیت برای تحقق موفقیت سازمان باید با همدیگر ترکیب شوند. در یک سازمان با وجود تفاوت عمده بین «رهبری» و «مدیریت»، ارتباط تنگاتنگی بین آن دو وجود دارد. یک رهبر می تواند مدیر باشد و یک مدیر نیز می تواند «رهبری» کند. در حقیقت یک مدیر موفق باید بتواند یک رهبر موفق هم باشد.
مدیر یک مرکز درمانی به دلیل مواجه بودن با شرایط حساس و خاصی که مستقیماً با سلامتی انسان ها مربوط می شود، وظیفه ای سنگین بر دوش دارد. اجرای وظایف اداری – سازمانی و هماهنگی موثر در ارائه خدماتی که منجر به بهبود بیماران خواهد شد و نیز ایجاد انگیزش لازم در کارکنان با توجه به روابط انسانی خاصی که در محیط درمانی بنا بر طبیعت کار حاکم است، مدیر بیمارستان را با شرایط ویژه ای روبرو می کند.
اصولا در بیمارستان ها و مراکز درمانی سه گلوگاه حیاتی وجود دارد که شامل کلینیک های تخصصی، بخش اورژانس و اتاق های عمل می باشد. زمانی که چشم باز خود را معطوف آن ها نمایید، می توانید بخش قابل توجهی از وقت، انرژی و هزینه خود را ذخیره کنید.
پیشنهاد می شود به طور مداوم مراقب گلوگاه های مرکز درمانی تحت مدیریت خود باشید. یک مدیر آرمانی دارای ویژگی هایی مثل توانایی حرفه ای، ارزش مداری، تعهد فردی و حرفه ای است.
همان طور که می دانید، الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان موجب به وجود آمدن روحیه و انگیزه قوی در کارکنان گشته و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد.
یکی از سئوال های اساسی که در ذهن مدیران شکل می گیرد این است که چه کار کنم که همکاران و زیر دستانم مثل من کار کنند و یا اینکه چه کار کنم تا کارکنان بخش های مختلف پر کارتر باشند و بهتر از قبل کار کنند.
ممکن است جواب این سئوال در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسد، اما با کمی استفاده از تلاش های سازمان های درمانی موفق می توان نتیجه گیری کرد که زمانی که حال پرسنل ما خوب باشد می توانند با کیفیت بالایی به کارشان مشغول باشد. اکنون که می دانیم که حال خوب می تواند به کار خوب نیز منجر شود، راه های افزایش انگیزه و مدیریت محیط را با جدیت دنبال می کنیم، جریان های سازمان غیر رسمی را از بیرون مراقبت و سیستم تنبیه و پاداش را نظام مند می کنیم. اگر می خواهیم که مشتری مدار باشیم، در ابتدا باید کارمند مدار باشیم؛ چرا که نارضایتی کارکنان پس از مدتی با احتمال بالا به نارضایتی بیماران و همراهان بدل خواهد شد.

*مدرس دانشگاه در حوزه روابط موثر

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال